Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Erfarenheter från olyckor och kriser

Det är viktigt att försöka dra lärdomar av de olyckor och kriser som sker och att använda denna kunskap i sitt förebyggande och förberedande arbete. MSB presenterar erfarenheter av olyckor, tillbud och kriser dels i form av statistik, dels i form av utredningar, rapporter och olika databaser.

Olycksundersökning

Här presenteras ett urval av olycksundersökningar som sker i kommunerna. Här hittar du även olycksundersökningar som MSB genomför tillsammans med andra myndigheter.
Översvämning vid hus

Naturolycksdatabasen

Varje år inträffar ett antal störningar i samhället som orsakas av olika typer av extremt väder. Det kan handla om stormar, snöoväder eller översvämningar. I MSB:s sammanställning av naturolyckor finns dokumentation om orsaker, händelseförlopp, hantering och lärdomar från naturolyckor. Informationen finns här samlad och sammanställd till en helhetsbild.

Observatörsinsatser

I samband med större eller särskilt intressanta olyckor eller kriser genomför MSB och andra myndigheter så kallade observatörsinsatser, både nationellt och internationellt, för att på plats lära av såväl insatserna som hur samarbete och förebyggande åtgärder fungerat.

Farliga ämnen

En del i att lära från inträffade olyckor är att de utreds och erfarenheterna tas till vara. Här har vi samlat de rapporter och sammanställningar från olyckor som inträffat inom området farliga ämnen och som faller under lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), farlig verksamhet inom lagen om skydd mot olyckor (LSO), däribland Seveso samt lagen om transport av farligt gods (LFG)

Erfarenheter från Tjugofyra7
Erfarenheter från Tjugofyra7
 

Sök statistik
Sök statistik
 
RIB
RIB