Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB:s roll och uppgifter inom civilt försvar

Tipsa om artikeln
MSB har en viktig roll i att se till att planeringen för civilt försvar nu genomförs.

En av MSB:s huvuduppgifter rör civilt försvar. Myndigheten ska bland annat företräda det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser.

Arbetet med civilt försvar bedrivs samordnat så långt det går med övrigt krisberedskapsarbete. Genom att använda befintliga strukturer och verktyg bygger utvecklingen av civilt försvar vidare på den förmåga som redan finns inom krisberedskapen på ett resurseffektivt sätt.

MSB:s arbete inom totalförsvar kan delas in i fyra roller

Planering

MSB ska tillsammans med Försvarsmakten åstadkomma en sammanhängande planering för totalförsvaret.

Målet är att år 2020 ska det finnas ett sammanhållet, känt och effektivt planeringssystem för totalförsvaret. MSB driver på utvecklingen och stödjer, samordnar och följer upp utvecklingen. MSB säkerställer, ur ett nationellt perspektiv, att identifierade brister och utmaningar omhändertas i arbetet.

Stöd

MSB ska praktiskt och åtgärdsinriktat stödja aktörer i arbetet med att genomföra den politiska inriktningen inom området.

MSB har experter inom olika frågor som rör till exempel krigsplacering, säkra kommunikationstjänster, ledningsplatser, ransonering, förfogande och avtalsskrivande med privata aktörer. Målet är att år 2020 ska civila aktörer få det målgruppsanpassade stöd som behövs för utvecklingen samt att aktörerna ska veta var de ska vända sig för att få svar på sina frågor om totalförsvar.

Sektorsansvar

MSB har inom ramen för sina särskilda ansvarsområden ansvar för att planera och driva förmågeutveckling för höjd beredskap.

Utvecklingsområden inom MSB:s sektorsansvar är bland annat:

  • Befolkningsskydd
  • Räddningstjänst under höjd beredskap
  • Informationssäkerhet på alla nivåer i samhället
  • Mediernas beredskapsplanering
  • Säkra kommunikationer

Önskvärt läge 2020 är att utvecklingsarbetet för befolkningsskydd och räddningstjänst under höjd beredskap har påbörjats av berörda aktörer på alla nivåer och drivs i takt med övrig totalförsvarsutveckling. Detta i syfte att en sammanhållen och grundläggande förmåga att skydda befolkningen mot krigets verkningar uppnås på sikt. MSB inriktar och är sammanhållande för arbetet med att utveckla befolkningsskydd och räddningstjänst under höjd beredskap, med utgångspunkt i nationella behov.

Operativ roll

MSB ska planera för att under höjd beredskap kunna verka för inriktning och samordning

MSB har en operativ roll under höjd beredskap. MSB ska kunna verka för inriktning och samordning av de åtgärder som vidtas av aktörer på nationell nivå, verka för en effektiv användning av samhällets resurser och att företräda det civila försvaret i frågor om avvägningar mellan civila och militära behov.

För att stärka samhället vid samhällsstörningar arbetar operativt utifrån tre roller:

  • Stärker nationell beredskap
  • Driver aktörernas gemensamma hantering
  • Stärker aktörer med kompetens och materiel

MSB har också uppgifter enligt ett antal lagar och förordningar som rör totalförsvarsfrågor och även föreskriftsrätt inom ett flertal av dessa områden.

Publicerad: 2015-10-29 kl. 11:07 | Senast granskad:2019-05-20 kl. 16:14
Kontakt:
Emma Ferm Lindgren Emma.FermLindgren@msb.se