Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB:s roll och uppgifter inom civilt försvar

Tipsa om artikeln
MSB har en viktig roll i att se till att planeringen för civilt försvar nu genomförs.

En av MSB:s huvuduppgifter rör civilt försvar. Myndigheten ska bland annat företräda det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser. Men också se till att nödvändiga åtgärder vidtas inom befolkningsskyddet.

MSB har också uppgifter enligt ett antal lagar och förordningar som rör totalförsvarsfrågor och även föreskriftsrätt inom ett flertal av dessa områden.

Arbetet med planering inför höjd beredskap (civilt försvar) har utvecklats under de senaste åren. Främst har det handlat om att utveckla kunskap och skapa en lägesbild av förmågan hos olika aktörer efter att planeringen legat nere under ett stort antal år. MSB har också lämnat underlag till regeringen.

Exempel på konkreta resultat är MSB:s nya förslag till risk- och sårbarhetsanalyser som också beaktar krigsfara och krig samt de särskilda utbildningsinsatser som MSB genomfört för andra myndigheter under 2015-2016. I den senaste redovisningen lyfter vi också några utmaningar som t.ex. hur privata företag ska involveras i planeringen framöver.

Redovisade regeringsuppdrag

20180911 Underlag inför nästa försvarspolitiska inriktningsbeslut

20170221 Hur planeringsarbetet fortskrider och vilka resultat som har uppnåtts vad avser civilt försvar

160610 Hur planeringsarbetet fortskrider och vilka resultat som har uppnåtts vad avser civilt försvar

141216 Så kan det civila försvaret utvecklas och stärkas

141007 MSB och försvarsmaktens försvarsplanering

140527 Slutrapport, planering inför höjd beredskap

130924 Delrapport, planering inför höjd beredskap

Arbetet med civilt försvar bedrivs samordnat så långt det går med övrigt krisberedskapsarbete. Genom att använda befintliga strukturer och verktyg bygger utvecklingen av civilt försvar vidare på den förmåga som redan finns inom krisberedskapen på ett resurseffektivit sätt.

Konkreta uppgifter som MSB arbetar med rör stödet till Försvarsmakten, fortsatt utveckling av kunskap inom området och av policyfrågor, utbildning och kompetensutveckling för aktörerna inom till exempel folkrätt men också andra områden.

Det sker också en fortlöpande samverkan med Försvarsmakten för att skapa en gemensam syn i viktiga frågor och för att skapa förutsättningar för gemensam planering.

Publicerad: 2015-10-29 kl. 11:07 | Senast granskad:2017-02-27 kl. 09:57
Kontakt:
Magnus Dyberg-Ek Magnus.Dyberg-Ek@msb.se