Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Krigsorganisation och krigsplacering

Tipsa om artikeln
MSB har i samverkan med Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten tagit fram "Rätt person på rätt plats – vägledning för myndigheters arbete med krigsorganisation och krigsplacering". Motsvarande vägledningar för kommuner och regioner kommer att presenteras i juni 2019.

Vägledningen kan du ladda ner och skriva ut. Nedan finner du relevanta länkar och frågor och svar kopplat till krigsorganisation och krigsplacering.

Rätt person på rätt plats: Vägledning för myndigheters arbete med krigsorganisation och krigsplacering
Rätt person på rätt plats ska vara ett stöd till er som arbetar på en myndighet och som kommer att involveras i totalförsvarsplaneringen på
Publikationsnummer:
MSB1183
 

Uppdrag om krigsplacering 

Regeringen gav den 11 maj 2017 Försvarsmakten och MSB i uppdrag att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret under den försvarspolitiska inriktningsperioden till och med 2020. En del i uppdraget rör krigsplacering. 

Försvarsmakten och MSB ska verka för att samtliga berörda aktörer krigsplacerar den personal som krävs vid höjd beredskap inom civilt och militärt försvar. Den personal som är krigsplacerad ska vara informerad om vad detta innebär.

Detta gäller för myndigheter

Vid höjd beredskap ska berörda myndigheter fortsätta sin verksamhet så långt det är möjligt med hänsyn till tillgång på personal och förhållanden i övrigt. Personal som är anställd hos en myndighet och som inte tas i anspråk i totalförsvaret i övrigt får, med stöd av anställningsavtalet, krigsplaceras vid myndigheten.

Personal som är krigsplacerad vid myndigheten med stöd av anställningsavtalet och personal som kan komma att beordras att tjänstgöra hos någon annan myndighet än den där personen är anställd, ska genom myndighetens försorg ges skriftligt besked om sin krigsplacering eller avsedda tjänstgöring. Beskedet ska innehålla uppgift om inställelseplats.

Vägledningar för kommuner och regioner på gång

Enligt överenskommelser med SKL ska det tas fram vägledningar för krigsorganisation och krigsplanering även för kommuner och regioner. Dessa vägledningar beräknas klara i juni 2019.

Överenskommelse med landsting/regioner om civilt försvar

Överenskommelse med kommuner och civilt försvar

Frågor och svar

Frågor och svar om krigsplacering

Kontakta oss

Du som arbetar inom stat, landsting eller kommun kan gärna kontakta oss med frågor eller funderingar via e-post krigsplacering@msb.se

 
Publicerad: 2018-02-08 kl. 15:57 | Senast granskad:2018-03-12 kl. 10:59