Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Civilt försvar

Tipsa om artikeln
Civilt försvar är en verksamhet inte en organisation.

Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Civilt försvaret är därmed inte en organisation. Verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer.

Målet för det civila försvaret är:

  • värna civilbefolkningen,
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

De tre delarna i målet är omsesidigt förstärkande. I nuläget är det av särskild betydelse att planeringen fokuserar på den del som handlar om att bidra till Försvarsmaktens förmåga.

Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016-2020 ska planeringen för civilt försvar nu återupptas. Planeringsarbetet ska utgå från att förmågan att hantera kriser i samhället i fredstid också ska ge en grundläggande förmåga att hantera krigssituationer. Strukturer och processer som används inom krisberedskapen bör så långt möjligt även användas i planeringen av det civila försvaret.

Viktiga aktörer i arbetet är MSB, länsstyrelserna samt de bevakningsansvariga myndigheterna som återfinns i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Kompletterande reglering som rör höjd beredskap finns även i förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. För kommuner och landsting regleras ansvaret i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH.

Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap

Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH

Andra viktiga aktörer är de privata företag som äger eller driver samhällsviktig verksamhet. I arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet behöver aspekten höjd beredskap nu också inkluderas. Friviliga försvarsorganisationer bidrar till totalförsvarets förankring i det svenska samhället och utgör en förstärkningsresurs inom det civila försvaret.

Skydd av samhällsviktig verksamhet

Frivilliga försvarsorganisationer

Publicerad: 2015-10-29 kl. 10:56
Kontakt:
Magnus Dyberg-Ek Magnus.Dyberg-Ek@msb.se