Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Totalförsvar & civilt försvar

Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har planeringen för höjd beredskap, civilt försvar, återupptagits.
Den 10 december 2015 fattade regeringen beslut som innebar att de så kallade bevakningsansvariga myndigheterna på central och regional nivå återupptog planeringen för sin beredskap.
Sedan 2015 har bevakningsansvariga myndigheter, regioner och kommuner genomfört ett omfattande arbete som har ökat kunskapen och förståelsen för vilka åtgärder som behöver vidtas i händelse av höjd beredskap eller krig för att:
  • skydda civilbefolkningen,
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och
  • lämna stöd till Försvarsmakten.

Aktuellt

Inom civilt försvar går utvecklingen framåt från kunskapsuppbyggnad till konkret planläggning. I takt med att allt mer arbete genomförs och fler aktörer engageras stärks totalförsvarsförmågan i Sverige. Det civila försvaret utvecklas tillsammans med krisberedskapen.

Sammanfattning av Försvarsmaktens och MSBs redovisning av uppdrag främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret (2019-02-21)


Pågående aktiviteter inom civilt försvar

Bakgrund

Regeringens beslut och inriktning

Regeringens beslut om återupptagen totalförsvarsplanering
Försvarspolitisk inriktning Sveriges försvar 2016-2020

Regeringen om utveckling av ett modernt totalförsvar

Uppdrag till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret (2017-05-11)

Försvarsmaktens och MSB:s gemensamma arbete

Den 10 juni 2016 lämnade Försvarsmakten och MSB sin uppdragsredovisning till regeringen om en sammanhängande planering för att utveckla och stärka totalförsvaret.

Med målbilden år 2020 föreslås en inriktning och aktiviteter för hur förmågan ska öka inför och under höjd beredskap.

MSB:s och Försvarsmaktens redovisning av regeringsuppdrag om sammanhängande planering (missiv)

Rapporten "Sverige kommer att möta utmaningarna - gemensamma grunder (grundsyn) för en sammanhängande planering för totalförsvaret" (bilaga 1)

Gemensamma aktiviteter för civila och militära aktörer (bilaga 2)

Om uppdraget (bilaga 3)

Överenskommelser med kommuner och regioner 

Kommuners uppgifter inom civilt försvar enligt överenskommelser
Regioners uppgifter inom civilt försvar enligt överenskommelser

 

Om totalförsvar

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar.

Militärt försvar

Det militära försvaret består av Försvarsmakten inklusive Hemvärnet samt ett antal andra myndigheter som har till huvuduppgift att stödja det militära försvaret. Försvarsmakten försvarar vårt territorium och våra gränser.

Civilt försvar

Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig.

Civilt försvar är en verksamhet inte en organisation. Det är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer.

Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen och att exempelvis sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara och krig. Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten.

Höjd beredskap

För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap.

Vid höjd beredskap kan delar av eller hela totalförsvaret mobiliseras. Om Sverige är i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är orsakade av att det är krig utanför Sveriges gränser, får regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder högsta beredskap.