Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Ledningscentral

Landstingets ledningsplats

Tipsa om artikeln
Landstingets regionala ledningsplats är det ställe varifrån landstingsledningen under normala och under allvarliga händelser leder och samordnar sin verksamhet. Inom landstinget kan det även finnas lokala ledningsplatser på akutsjukhusen.
Kontakt
010-240 52 41
070-565 36 40
 

I landtingets ledningsplatser ingår även den teknik som anses nödvändig för ledningsförmågan.

MSB:s stöd till landstingens ledningsplatser

MSB stödjer åtgärder som stärker ledningsförmågan inom landstingen. Stöd ges genom teknisk rådgivning och ekonomiska bidrag till tekniska åtgärder som kan vidtas för att stärka ledningsförmågan och säkerställa robusta ledningsfunktioner. Arbetet bedrivs i samverkan med Socialstyrelsen.

MSB kan lämna bidrag med maximalt 50 procent av kostnaden för åtgärder i den tekniska infrastrukturen som bidrar till att öka ledningsförmågan i kommunen.

Handbok

MSB har i samarbete med Socialstyrelsen tagit fram handboken, ”Landstingens ledningsförmåga”. Publikationen är en vägledning och ger landstingen ökat stöd i sitt arbete med sin egen ledningsorganisation och tydliggör vilka tekniska åtgärder som kan vidtas för att säkerställa ledningsförmågan och förbättra det tekniska ledningsstödet baserat på genomförda risk- och sårbarhetsanalyser.

Landstingens ledningsförmåga - Vid allvarlig händelse
MSB har i samarbete med Socialstyrelsen tagit fram handboken, ”Landstingens ledningsförmåga”.   Publikationen är en vägledning och ger ...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB 0036-09
Antal
Ej i lager
 
 

Uppstartsövning: bussolycka på väg X
Detta är underlag för en uppstartsövning avsedd att starta upp en krisledning lokalt alternativt regionalt. Man får möjlighet att öva inl...
Publikationsnummer:
 
 

Uppstartsövning: elavbrott på sjukhus
Detta är underlag för en uppstartsövning avsedd att starta upp en krisledning lokalt alternativt regionalt. Man får möjlighet att öva inl...
Publikationsnummer:
 
 

Uppstartsövning: misstanke om EHEC-utbrott
Detta är underlag för en uppstartsövning avsedd att starta upp en krisledning lokalt alternativt regionalt. Man får möjlighet att öva inl...
Publikationsnummer:
 
 

Uppstartsövning: skottlossning på skola
 Detta är underlag för en uppstartsövning avsedd att starta upp en krisledning lokalt alternativt regionalt. Man får möjlighet att öva ...
Publikationsnummer:
 
 

Uppstartsövning: teleavbrott Landstingets växel
Detta är underlag för en uppstartsövning avsedd att starta upp en krisledning lokalt alternativt regionalt. Man får möjlighet att öva inl...
Publikationsnummer:
 
 

Vilka åtgärder är berättigade till bidrag?

MSB bidrar till investeringar i tekniska förstärkningsåtgärder som ökar landstingets ledningsförmåga vid en allvarlig händelse.Stödet riktar sig till nedanstående kategorier

  • Lokaler för ledning och tekniska installationer
  • Strömförsörjning
  • Telefonisystem
  • Rakel
  • Data/IT
  • Övrigt samband
  • Beslutstöd

De åtgärder som behövs för de regionala noderna prioriteras.

Exempel på detta kan vara elsystem och redundanta samt uthålliga tele- och data- kommunikationer mellan landstingens ledningsplatser och samverkande aktörer, robust informationstjänst för allmänhetens behov, mm.

Hur ansöker man om stöd?

Landstinget skickar in en ansökan om stöd till MSB i Karlstad.

Till ansökan bifogas eventuella inriktningsbeslut i ärendet. Därefter vidtar en inventering och behovsanalys av landstinget som utgör grunden för de framtida åtgärderna.

Landstingen i korthet

Sverige har 18 landsting och 2 regioner, Skåne och Västra Götaland. Regionerna är landsting med ett utökat regionalt utvecklingsansvar. Dessutom har Gotlands kommun landstingsansvar. Landstingets viktigaste uppgift är att sköta hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fredstida och katastrofmedicinska beredskap skall det planeras för att denna förmåga upprätthålls.

I varje landsting skall det finnas en särskild sjukvårdsledning. Landstinget skall särskilt beakta: upprättande av ledning på lokal och regional nivå.

Vid allvarliga händelser stora olyckor och katastrofer krävs att sjukvårdsresurser samordnas och fördelas.

Med allvarlig händelse avses en sådan händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt.

Publicerad: 2009-11-27 kl. 13:07 | Senast granskad:2015-04-29 kl. 08:47
Kontakt:
Nytt Samverkan & ledning
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10