Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Kommunens ledningsplats

Tipsa om artikeln
Kommunens ledningsplats är det ställe varifrån kommunledningen under normala förhållanden leder och samordnar verksamheten. Härifrån utövar kommunen också det geografiska områdesansvaret under en kris.
 I den kommunala ledningsplatsen ingår även den teknik som anses nödvändig för ledningsförmågan.
 

MSB:s stöd till kommunala ledningsplatser

MSB stödjer åtgärder som stärker ledningsförmågan i kommunen. Stöd ges genom teknisk rådgivning och ekonomiska bidrag till tekniska åtgärder som kan vidtas för att stärka ledningsförmågan och säkerställa robusta ledningsfunktioner.
 
MSB kan lämna bidrag med maximalt 50 procent av kostnaden för åtgärder i den tekniska infrastrukturen som bidrar till att öka ledningsförmågan i kommunen.

Vilka åtgärder är berättigade till bidrag?

Exempel på tekniska åtgärder som höjer ledningsförmågan i kommunen
  • stationärt reservelverk för kommunledning, inklusive server-/telerum, viktig tekniknod eller liknande.
  • avbrottsfri strömförsörjning (central UPS).
  • redundans för telefoni/data eller andra säkerhetshöjande åtgärder inom kommunikationsområdet.
  • tekniska anslutningar i lokaler avsedda för ledning.
  • automatisk släckutrustning, skalskydd, brandklassning, larm och inpasseringsskydd till server-/telerum.
  • övriga åtgärder som kan anses vara av vikt som stärker den lokala ledningsförmågan i kommunen och som inte bedöms som ett baskrav för den normala driften.

Hur ansöker man om stöd?

Kommunen skickar in en ansökan om stöd till respektive länsstyrelse, för vidarebefordran till MSB i Karlstad.
  
Därefter vidtar MSB en inventering av kommunen som utgör grunden för de framtida åtgärderna.
 

Kommuner i korthet

Landet består av 290 kommuner indelade i län och regioner.
 
MSB stödjer verksamheten gentemot dessa när det gäller Kommunal ledningsförmåga och Räddningstjänstens ledningsförmåga.
 
Kommuner skall analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.
 
Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Publicerad: 2009-11-27 kl. 13:06 | Senast granskad:2018-05-24 kl. 10:05
Kontakt:
Nytt Samverkan & ledning