Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Intervjuer

Tipsa om artikeln
Här kan du ta del av intervjuer med personer verksamma inom området ledning och samverkan från olika myndigheter, organisationer och verksamheter.

Framgångsfaktorer vid implementering

Folkhälsovetaren Mårten Åhström vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin på Enheten för implementering och utvärdering vid Stockholms läns landsting och tidigare forskare om implementering vid Karolinska institutet intervjuas om framgångsfaktorer vid implementering.

Läs intervjun med Mårten Åhström.

Implementering i Malmö stad, exemplet CTC

Malmö stad har sedan 2014 arbetat med att implementera CTC, ett vetenskapligt grundat system som går ut på att skapa goda och trygga uppväxtvillkor för barn och unga. För att utvärdera om CTC är en arbetsmodell som fungerar i Malmö stad har man implementerat CTC som ett pilotprojekt i ett geografiskt område. Efter avslutad pilotprojekttid fattades ett politiskt beslut våren 2017 att metoden ska implementeras i hela staden, med start i fem geografiska områden.

Läs om implementeringen av CTC.

Tidigare intervjuer

Räddningstjänsten Syd

Kunskapsplattform ledning bad Gustad Sandell från Räddningstjänsten Syd att berätta om förbundets utvecklingsuppdrag för att ta fram ett system för att kompetensutveckla och upprätthålla kompetensen på befälen inom förbundet.

Läs intertvjun med Gustaf Sandell (PDF-dokument, 128 kb, nytt fönster)

Jordbruksverket

Kunskapsplattform ledning bad Catrin Molander, enhetschef, och stabschef för Jordbruksverkets krisorganisation att berätta om hur Jordbruksverket arbetar med samverkan och ledning – i vardagen och vid en samhällsstörning. Hon utgår från några aktuella händelser för att beskriva arbetet.

Läs intervjun med Catrin Molander, (PDF-dokument, 208 kb, nytt fönster)

CARER

CARER, Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, är ett samarbete mellan Linköpings universitet (LiU) och MSB som syftar till att konsolidera och stärka LiUs forskning inom risk-, respons- och räddningsområdet. Verksamheten bedrivs tvärvetenskapligt med representanter från den medicinska, tekniska och filosofiska fakulteten.

Sofie Pilemalm är bitr. professor och föreståndare för CARER. Hon är humanist i botten och har tidigare arbetat med systemutveckling vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Hon har även doktorerat i Informatik vid Linköpings universitet.

Läs intervjun med Sofie Pilemalm där hon berättar mer om CARER:s verksamhet (PDF, 38,9 kb,nytt fönster)

Peter Ludvigsson, nyexaminerad brandingenjör från Luleå tekniska

Peter Ludvigsson har precis avslutat sin brandingenjörsutbildning vid Luleå tekniska universitet. I sitt examensarbete undersökte han vilka informella förväntningar personal inom blåljusorganisationer som ambulans och polis har på räddningsledaren.

Intervju med Peter Ludvigsson (PDF, 203 kb, nytt fönster)

 "De informella förväntningarna på räddningsledaren bland blåljusorganisationerna" (länk till PDF på LTU.se)

Risk and Crisis Research Centre: Forskning, utbildning och samverkan

Roine Johansson och Anna Olofsson, professorer i sociologi och verksamma vid RCR vid Mittuniversitet berättar om centrumet och dess verksamhet.

Intervju med profs. Roine Johansson och Anna Olofsson, RCR (PDF, 151 kb, nytt fönster) 

Oscar Rantatalo, Umeå universitet berättar om sin avhandling som behandlar polisiära insatsstyrkor

Oscar Rantatalo har skrivit en avhandling om hur polisiära insatsstyrkor i Sverige är organiserade. Den är skriven inom ramen för det nu avslutade projektet Nordic Safety and Security. Han ville undersöka hur Polisens insatsstyrkor är organiserade vid kritiska händelser. Avhandlingen består av fyra artiklar med inslag av både empiriska studier och teori.

Intervju med Oscar Rantatalo (PDF, nytt fönster)

Gustaf Sandell, Räddningstjänsten Syd berättar om nytt system för att utbilda befäl (SOL)

SOL är ett system för hur Räddningstjänsten Syd ska vidareutbilda och säkerställa kompetensen på sina befäl. Bakgrunden är att de vill ta ett helhetsgrepp avseende kompetensutveckling inom sin organisation samtidigt som de vill ge medarbetare möjlighet att utvecklas individuellt under sin yrkeskarriär.

Intervju med Gustaf Sandell (PDF, nytt fönster)

Post- och telestyrelsens Tony Schmitterlöws tankar kring Projekt Ledning och samverkan

En av deltagarna i Projekt Ledning och samverkan (Los-projektet) är Tony Schmitterlöw från Post- och telestyrelsen (PTS). Läs om hans arbete på PTS och om hans tankar kring projektet.

Intervju med Tony Schmitterlöw (PDF, nytt fönster)

Per-Åke Nilsson, Socialstyrelsen berättar om sitt arbete i Projekt Ledning och samverkan

Han arbetar som utredare på Socialstyrelsens enhet för krisberedskap och har jobbat på myndigheten sedan 1991. Per-Åke har varit med och utvecklat en gemensam ledningsmodell för särskild sjukvårdsledning vid allvarliga händelser och han ingår i Socialstyrelsens krisledningsorganisation.

Intervju med Per-Åke Nilsson (PDF, nytt fönster)

Vad innebär det att läsa räddningsledning på distans? Jimmie Ask, MSB berättar

MSB arrangerar distansutbildning för  kursen Räddningsledning B. Här berättar ledningsläraren Jimmie Ask, MSB Revinge om vad det innebär att läsa på distans.

Intervju med Jimmie Ask (PDF, nytt fönster)

FIP - en viktig ledningsfunktion

Kenneth Hermansson från räddningstjänsten i Jönköping är en av dem som arbetar mycket med att utbilda i FIP, Första Insats Person. Eftersom denna funktion är först framme vid olycksplatsen får han eller hon en viktig ledningsroll. Här berättar Kenneth om hur FIP och ledning hör ihop.

Intervju med Kenneth Hermansson (PDF, nytt fönster)

Pia Håkansson berättar om Kunskapsplattform Ledning

Pia Håkansson arbetar med utbildning vid MSB Revinge och är även föreståndare för Kunskapsplattform ledning. Här berättar hon om nätverket och dess mål att utveckla vår ledningsförmåga för att skickligare kunna hantera stora olyckor och kriser som inträffar.

Interjvu med Pia Håkansson (PDF, nytt fönster)

Implementering i Malmö stad, exemplet CTC

Malmö stad har sedan 2014 arbetat med att implementera CTC, ett vetenskapligt grundat system som går ut på att skapa goda och trygga uppväxtvillkor för barn och unga. För att utvärdera om CTC är en arbetsmodell som fungerar i Malmö stad har man implementerat CTC som ett pilotprojekt i ett geografiskt område. Efter avslutad pilotprojekttid fattades ett politiskt beslut våren 2017 att metoden ska implementeras i hela staden, med start i fem geografiska områden.

Publicerad: 2013-06-26 kl. 13:30
Kontakt:
No such user
Nytt Samverkan & ledning