Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Information inom området

Tipsa om artikeln
Här kan du ta del av information inom området samverkan och ledning.

Diskussionsdag om bedömningskriterier inom befälsutbildningar för räddningstjänst

MSB Revinges vidareutbildningsenhet, som ansvarar för merparten av landets befälsutbildningar, samlade alla sina bedömare för befälskurserna för uppfräschning och genomgång av mål med utbildningarna, bedömningskriterier och upplägg. Likheter och olikheter mellan de olika utbildningarna gicks igenom. Bedömarna är yrkesverksamma befäl på olika nivåer i räddningstjänsten och representerar en mängd olika kommuner och organisationer.

Räddningsledare A

Lärare inom taktik och ledning för Räddningsledare A berättade kort om innehållet i kursen. Kursen är totalt sex veckor men kan läsas i olika studietakt. Runt kursen arbetar ett lärarteam bestående av 6-9 lärare tillsammans med gästföreläsare. Målet är kortfattat att inleda, genomföra och avsluta en räddningsinsats. Kursen finns i två varianter; campus och distansförlagd. Utbildningen fokuserar på att vara först på plats, bryta olycksförloppet, starta upp insats samt vidta omedelbara åtgärder samt överlämna/avsluta räddningsinsatsen. Kursen har under senare år utvecklats med bl. a genom att kursdeltagarna får pröva på FIP, utbildning i miljö och arbetsmiljö samt byggnadstekniskt brandskydd. Ytterligare innehåll till 2016 är marint oljeskydd och skogsbrand. Metoder som casemetodik, OBBO, övningsinsatser och simulering varvas med föreläsningar. Den avslutande insatsen är examinerade och bedöms både av lärare och externa bedömare.

Bedömningsmallen nedan används i syfte att utveckla lärandet hos kursdeltagaren. Kursdeltagaren får efter övningen eller examinationen denna med sig som stöd i sin självreflektion. I början av utbildningen bör kursdeltagaren uppnå de första punkterna medan dessa utökas efterhand och i slutet av utbildningen bör samtliga (i insatsen aktuella) punkter uppnås.

Bedömningsmall (för räddningsledarrollen) för Räddningsledare A (PDF-dokument, nytt fönster)

Kursplan Räddningsledare A (PDF-dokument, nytt fönster)

Räddningsledning B

Lärare inom Räddningsledning B berättade om kursen som även denna finns i två former, campus och distans. Kursen är nio veckor men olika kurser har olika studietakt. Runt kursen arbetar ett lärarteam bestående av 5-7 lärare tillsammans med gästföreläsare. Fokus i kursen är att lösa den komplexa insatsen och anpassa ledningssystemet. Innehåll bl. a arbetsmiljö och miljöpåverkan, krishanteringssystemet, olika beslutsstöd, samt samordning och samverkan. Pedagogisk metodik som används är förläsningar mixat med praktisk förmågeutveckling i form av case, simulering, insatsövning, filmning av eget agerande i ledarrollen, reflexion och utvärdering. Bland annat används modellen AAR (After Action Review för utvärdering). Nya moment är utökat innehåll av beslutsstöd, t ex drönare.

Bedömningsmallen nedan används vid övningar i syfte att utveckla lärandet hos kursdeltagaren. Den kan fyllas i av kursdeltagren själv, en kurskamrat, en lärare eller en extern bedömare – ofta av flera samtidigt. Kursdeltagaren får efter övningen de ifyllda mallarna med sig som stöd i sin självreflektion. I början av utbildningen är det rimligt att kursdeltagaren uppnår en etta för att under utbildningens gång förbättra sig inom de olika områdena och kanske uppnå en tvåa eller trea i slutet av utbildningen.

Bedömningsmall (för rollen i en insatsledande funktion) för Räddningsledning B, (PDF-dokument, nytt fönster)

Kursplan Räddningsledning B (PDF-dokument, nytt fönster)

Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer (RUB)

Lärare vid MSB Revinge inledde med att berätta att det är viktigt att se att insatsledning bara är en liten del av RUB:arnas utbildning på Revinge. Utbildningen omfattar nämligen 40 veckor totalt och är fördelad på fyra kurser; Tillsyn och andra olycksförebyggande arbetsuppgifter, 7 veckor, Samhällets krishantering, 3 veckor, Ledarskap och ledning av utvecklingsarbete, 10 veckor, samt Ledning av räddningstjänst, 20 veckor. Kurserna läses integrerat och vävs samman till ökad komplexitetsnivå i slutet av året. PBL (Problem Baserat Lärande) metodik används till en viss del i programmet för att träna brandingenjörernas problemlösande förmåga. I övrigt varvas stimulansföreläsningar med övningar, insatsövningar och simuleringar samt studiebesök. De studerande genomför också två praktikperioder omfattade totalt sex veckor hos räddningstjänsten. Nya moment som tillkommit utbildningen är ökat innehåll av metod och teknik samt miljöaspekter på räddningstjänst. Viktigt är att de studerande utvecklar sin systemförståelse, sin förmåga att göra analyser och att lösa problem i komplexa miljöer. Under de fyra sista månaderna på utbildningen är externa bedömare med vid övningar och ger de studerande feedback på den roll de övas i.

Bedömningsmallen nedan används vid övningar i syfte att utveckla lärandet hos kursdeltagaren. Den kan fyllas i av kursdeltagren själv, en kurskamrat, en lärare eller en extern bedömare – ofta av flera samtidigt. Kursdeltagaren får efter övningen de ifyllda mallarna med sig som stöd i sin självreflektion. I början av utbildningen är det rimligt att kursdeltagaren uppnår en etta för att under utbildningens gång förbättra sig inom de olika områdena och kanske uppnå en tvåa eller trea i slutet av utbildningen.

Bedömningsmall (för rollen i en insatsledande funktion) för RUB (PDF-dokument, nytt fönster)

Programplan Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, (PDF-dokument, nytt fönster)

Tidigare information

Läs en redogörelse från Katastrofmedicinskt centrum om samverkan vid CBRNE-händelser (PDF-dokument, 133 kb, nytt fönster).

Publicerad: 2015-06-22 kl. 15:18
Kontakt: