Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Grunder för stabsmetodik

Tipsa om artikeln
Syftet med ett gemensamt grundkoncept för stabsmetodik är att öka aktörers förmåga att hantera samhällsstörningar, både i den egna organisationen och tillsammans med andra.

Erfarenheterna från händelser såsom bränder och torka 2018, skogsbranden i Västmanland 2014 och flyktingsituationen 2015 visar på att kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter ofta saknar en operativ förmåga och de verktyg som behövs för att hantera en samhällsstörning. En del av denna förmåga handlar om att skapa fungerande arbetsformer och struktur i situationer där ordinarie rutiner och organisation sätt på prov. Detta gäller i såväl aktörsinterna som aktörsgemensamma sammanhang.

Olika blir gemensamt koncept    

Över tiden har flera aktörer tagit fram mer eller mindre egna koncept för att möta de krav på snabb operativ rytm som ofta uppkommer och är nödvändiga vid samhällsstörningar. Det finns i dagsläget en efterfrågan från flera av dessa aktörer på ett effektivt koncept avseende metodik och tillämpning av stabsliknande arbetsformer. Aktörernas önskemål är att det nya konceptet ska utgå från Gemensamma grunder för samverkan och ledning och skapa goda förutsättningar för att agera såväl aktörsgemensamt som aktörsinternt, samt vara till nytta för både vana och ovana aktörer.

MSB har därför arbetat tillsammans med aktörerna för att utveckla ett gemensamt grundkoncept för stabsmetodik och en vägledning för praktiskt tillämpning av grundkonceptet, samt ett utbildningskoncept för dessa.

Syftet är att öka aktörers förmåga att hantera samhällsstörningar, både i den egna organisationen och tillsammans med andra. Fokus kommer att ligga på det aktörsgemensamma perspektivet, men detta utesluter inte att metodiken som tas fram även med fördel kommer att kunna användas och bidra med mervärde i andra situationer, till exempel vid kraftsamling inför eller under en intern situation.

Hos aktörerna under 2019

Under våren 2019 kommer konceptet och det färdiga materialet att gå ut på extern remiss till berörda aktörer för att sedan vara klar för publicering.

Som utgångspunkt kommer utvecklade beprövade metoder från olika händelser och aktörer användas som grund. Bland annat kommer en tydlig funktionsindelning av staben vara en grund och det kommer att presenteras verktyg för beslutsfattande som är flexibla och anpassningsbara efter aktörernas olika förutsättningar.

 

Om ni vill veta mer om projektet, kontakta projektledare Jassin Alm, jassin.alm@msb.se  Heléne Nilsson, helene.nilsson@msb.se eller Linda Stensdotter-Renman, linda.stensdotterrenman@msb.se
Publicerad: 2018-10-22 kl. 10:42
Kontakt:
Nytt Samverkan & ledning