Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Utbildningsmaterial

Tipsa om artikeln
För dig som ska utbilda i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar finns olika typer av material att välja mellan. Allt material finns tillgängligt att ladda hem nedan. För ett övergripande stöd till att hålla utbildning finns Handledning för utbildning. För mer konkreta förslag på upplägg för utbildning finns ett Utbildningsmaterial i åtta moduler. Det är till för olika kunskapshöjande aktiviteter hos aktörer med ansvar för samhällsskydd och beredskap på lokal, regional och nationell nivå.

Handledning för utbildning

Handledning omslag 

Denna handledning är till stöd för dig som ska genomföra övergripande utbildning i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Handledningen innehåller en beskrivning av de olika delarna i grunderna med anvisningar till handledaren, lästips och förslag på övningar och diskussionsfrågor.

Handledning för utbildning (pdf)

Utbildningsmaterial i åtta moduler

Varje modul, om du väljer att följa det föreslagna upplägget, motsvarar en halv dags utbildning inklusive pauser. Basmodulerna, som presenteras nedan, passar en bred målgrupp och innehåller kunskapsmål som alla personer som arbetar inom samhällsskydd och beredskap bör uppnå innan man går vidare till övriga moduler. Dessa innehåller fördjupningsdelar samt utbildning för vissa funktioner. Utbildningsmaterialet ger förslag på upplägg motsvarande en halvdag per ämnesområde, men det går också bra att justera diskussionsfrågor, lägga till egna delar etc. Aktörer på alla nivåer, inkl. konsulter, kan använda sig av detta material för att skräddarsy en utbildning utifrån de behov och tidsmässiga ramar som finns.

Alla moduler riktar sig inte till samma målgrupper. Samma personer utgör nödvändigtvis inte målgruppen för alla moduler. Varje handledare/utbildare plockar från materialet och sätter samman en utbildning efter de egna behoven och ramarna. Det finns möjlighet att korta utbildningstiden t ex genom att välja bort workshop-momenten.

Varje modul innehåller ett PM med instruktioner till dig som genomför utbildningen samt en power-pointpresentation.

Om utbildningsmaterialet (pdf)

Om du har synpunkter på materialet är du välkommen att kontakta oss på implementerasol@msb.se.

Basmodulerna

Modul 1 - Den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar

Modulen innehåller kunskaper om hur det svenska samhället är uppbyggt. Utbildningen bygger på att du har kunskap om vilka uppgifter och ansvarsförhållanden som råder inom din egen organisation/myndighet i förhållande till samhällsskydd och beredskap. 
Tid: 3,5 timmar
Innehåll:
• Samhällets krisberedskap
• Centrala termers innebörd
• Regelverk

PM om utbildningen - modul 1 (pdf)

Power-pointpresentation - modul 1 (ppt)

Modul 2 - Aktörer och deras roller och ansvar samt regelverk

Utbildningen bygger på att du har kunskap om den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar. Modul 2 ger kunskaper om hur helhetssyn och perspektivförståelse kan bidra till att aktörer ser till helheten och använder samhällets samlade resurser effektivt.
Tid: 3,5 timmar
Innehåll:
• Aktörers ansvar och roller vid samhällsstörningar
• Perspektivförståelse
• Helhetssyn

PM om utbildningen - modul 2 (pdf)

Power-pointpresentation - modul 2 (ppt)

Modul 3 - Aktörsgemensamma former

Utbildningen ger kunskap om aktörsgemensamma former för inriktning och samordning. Dessa kan tillämpas av alla aktörer på alla samhällsnivåer och har betydelse för att underlätta kontakter och samordna åtgärder och ger förutsättningar för att effektivt använda samhällets resurser. Utbildningen bygger på att du har kunskap om den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar.
Tid: 3,5 timmar
Innehåll:
• Arbetssätt
• Roller
• Värdskap och koordinering

PM om utbildningen - modul 3 (pdf)

Power-pointpresentation - modul 3 (ppt)

Modul 4 - Kriskommunikation

Modul 4 är en utbildning om betydelsen av samordnade och aktörsgemensamma budskap som verktyg i hanteringen av samhällsstörningar, och kommer även att ge dig kunskap inom den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar.
Tid: 3,5 timmar
Innehåll:
• Samordnade budskap
• Arbetssätt för lägesbild
• Regelverk för informationsdelning med allmänhet och media.

PM om utbildningen - modul 4 (pdf)

Power-pointpresentation - modul 4 (ppt)

Fördjupningsmoduler

Modul 5 - Att stå värd för en inriktnings- och samordningsfunktion

Utbildningen riktar sig till aktörer som bedöms kunna ha rollen värd för en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) och stödet till denna (ISF-stöd). Utbildningen bygger på att du har kunskaper om den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar, aktörers roller och ansvar samt aktörsgemensamma former för inriktning och samordning och betydelsen av kriskommunikation.
Tid: 3,5 timmar
Innehåll:
• Att stå värd för en ISF
• Förhållningssätt

PM om utbildningen - modul 5 (pdf)

Power-pointpresentation - modul 5 (ppt)

Modul 6 - Stöd till inriktnings- och samordningsfunktion

Modulen passar dig som ska delta i ett stöd till inriktnings- och samordningsfunktion. Utbildningen bygger på att du har kunskaper om den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar, aktörers roller och ansvar samt aktörsgemensamma former för inriktning och samordning och betydelsen av kriskommunikation.
Tid: 3,5 timmar
Innehåll:
• Aktörsgemensamma former
• Helhetsmetoden
• underlag till stöd för inriktnings- och samordningsarbete

PM om utbildningen - modul 6 (pdf)

Power-pointpresentation - modul 6 (ppt)

Moduler för funktioner/roller

Modul 7 - Informationsdelning och lägesbild

Utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla dina kunskaper om informationsdelningens roll vid samhällsstörningar. Utbildningen ger också kunskaper kring lägesbilders syfte och innehåll, samt om processen att skapa och analysera samlade lägesbilder. Utbildningen bygger på att du har kunskaper om den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar, aktörers roller och ansvar samt aktörsgemensamma former för inriktning och samordning och betydelsen av kriskommunikation.
Tid: 3,5 timmar
Innehåll:
• Informationsdelning
• Lägesbild
• Lägesanalys

PM om utbildningen - modul 7 (pdf)

Power-pointpresentation - modul 7 (ppt)

Modul 8 - Rollen som inriktnings- och samordningskontakt

Utbildningen ger kunskaper om vad rollen som inriktnings- och samordningskontakt (ISK) innebär. Utbildningen bygger på att du har kunskaper om den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar, aktörers roller och ansvar samt aktörsgemensamma former för inriktning och samordning och betydelsen av kriskommunikation. Du bör även ha kunskap om vilka ansvarsförhållanden som råder inom din egen organisation kopplat till beredskap.
Tid: 3,5 timmar
Innehåll:
• Inriktning och samordningskontakt
• Medvetet beslutsfattande
• Tid, proaktivitet och samtidighet

PM om utbildningen - modul 8 (pdf)

Power-pointpresentation - modul 8 (ppt) 

Publicerad: 2016-05-03 kl. 10:38 | Senast granskad:2019-02-19 kl. 08:33
Kontakt:
Maria Pålsson Maria.Palsson@msb.se
Gunnel Rosenkvist Gunnel.Rosenkvist@msb.se
Nytt Samverkan & ledning