Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Människor

Regional nivå

Tipsa om artikeln
Länsstyrelserna har sedan 2011 möjlighet att delta i utvecklingsprocesser för att höja förmågan till samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser. Stödet till länsstyrelserna bygger på utgångspunkter, förhållningssätt och arbetssätt i Gemensamma grunder.
Kontakt
Lena Andersson
010-240 41 38
 
 

Länsstyrelsens samordningsansvar

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att vara sammanhållande funktion vid en större olycka eller kris som kräver samordning på regional nivå: 

Länsstyrelsen ska avseende krisberedskap vara sammanhållande inom sitt geografiska område och före, under och efter en kris verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas (2017:870, 4 §).

Utvecklingsprocess

Samverkansområdet Geografiskt områdesansvar (SOGO) har tillsammans med MSB tagit fram en utvecklingsprocess i syfte att höja den regionala och lokala nivåns förmåga att utöva sitt geografiska områdesansvar. Utvecklingsprocessen ska ge kunskap och verktyg att utifrån regionala förutsättningar öka samordnings- och inriktningsförmågan. Efter genomförd utvecklingsprocess erbjuder MSB ett stöd till regional behovsanalys. 

Processer som är klara

Här kan du se arbetet från de länsstyrelser som är klara med utvecklingsprocessen. 

Länsstyrelsen Blekinge län (pdf)

Länsstyrelsen Dalarnas län (pdf)

Länsstyrelsen Gotlands län (pdf)

Länsstyrelsen Gävleborg (pdf)

Länsstyrelsen Hallands län (pdf)

Länsstyrelsen Jämtlands län (pdf)

Länsstyrelsen Kalmar län (pdf)

Länsstyrelsen Norrbotten (pdf)

Länsstyrelsen Stockholm (pdf)

Länsstyrelsen Södermanlands län (pdf)

Länsstyrelsen Uppsala län (pdf)

Länsstyrelsen Västerbotten (pdf)

Länsstyrelsen Västerbottens län Bilaga (pdf)

Länsstyrelsen Västernorrland (pdf)

Länsstyrelsen Västmanlands län (pdf)

Länsstyrelsen Örebro län (pdf)

Länsstyrelsen Östergötland (pdf)

Processer som pågår

Ytterligare län har genomgått utvecklingsprocessen, och deras strategier kommer att publiceras här vartefter. Det gäller Jönköping, Kronoberg, Skåne, Värmland samt Västra Götaland. 

Metodkoncept

Centralt i utvecklingsprocessen är metodkonceptet, en tankemodell som är framtagen utifrån forskning. Metodkonceptet ska användas av länsstyrelsen när den behöver utöva sitt geografiska områdesansvar. Det kan vara vid en stor olycka eller kris som behöver samordning på regional nivå.

Koncept för samordning och inriktning

Länsstyrelsens samordningsansvar

Metodkonceptet presenteras i sin helhet i publikationen "Länsstyrelsens samordningsansvar  - ett koncept för samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser". Den är en vägledning för den länsstyrelse samt andra regionala och lokala aktörer som arbetar med utvecklingsprocessen.  

"Länsstyrelsens samordningsansvar - ett koncept för samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser" (pdf, nytt fönster) 

Regionala behov styr

Det finns en modell för hur utvecklingsprocesserna kan se ut. Men varje länsstyrelse kan med stöd av modellen utforma utvecklingsprocessen utifrån sina egna regionala behov.

Forskning som grund 

Metodkonceptet bygger på forskningsprojektet Effektivare ledning av storskalig räddningstjänst och krishantering som bedrevs vid Lunds universitet 2004–2009. De resultat som projektet fick fram genererade kunskap som har använts för att utforma metodkonceptet. Forskning visar bland annat att ledning i dag ofta utövas nätverksbaserat och i komplexa strukturer.

Effektivare ledning av storskalig räddningstjänst och krishantering

2013 utvärderades konceptet för samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser och den utvecklingsprocess som har tagits fram av SOGO och MSB. Detta för att, med utgångspunkt i konceptet, höja den regionala och lokala nivåns förmåga att utöva sitt geografiska områdesansvar.

Syftet med utvärderingen är att bidra till lärande som kan användas praktiskt i den fortsatta utvecklingsprocessen på regional nivå samt i de kommande utvecklingsprocesserna på nationell och lokal nivå. 

Utvärdering – Regional samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser (pdf, nytt fönster)

Faktablad

Koncept för inriktning och samordning - utvecklingsprocess för centrala myndigheter
Under våren 2015 påbörjas arbetet med att implementera Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Som ett led i...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB615
Antal
Ej i lager
 
 

Regional samordning och inriktning
Faktablad: Utvecklingsprocess för länsstyrelsens samordningsansvar.   Samverkansområdet Geografiskt områdesansvar (SOGO) tillhandahålle...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB432
Antal
Ej i lager
 
 

Vägledning

Länsstyrelsens samordningsansvar
Ett koncept för samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser. Konceptet har sin bakgrund i forskningsprojektet ”Effektivare led...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB337
Antal
Ej i lager
 
 
Publicerad: 2010-10-07 kl. 14:14 | Senast granskad:2015-05-11 kl. 13:29
Kontakt:
Lena Andersson Lena.Andersson@msb.se
Nytt Samverkan & ledning