Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB etablerar ett ramverk för teknik och system

Tipsa om artikeln
MSB har sedan projekt Ledning och Samverkan 2012-2014, och som en fortsättning på delprojekt fyra, arbetat med att ta fram en teknisk struktur/lösning som ska stödja aktörernas samverkansformer så som de är beskrivna i ”Gemensamma grunder för ledning och samverkan vid samhällsstörningar”.

Med en tjänsteorienterad lösning för informationsdelning avses att aktörerna tillgängliggör och konsumerar information i form av fördefinierade tjänster med stöd av en tjänsteplattform. Tjänsteplattformen ger tillgång till tjänster som aktörerna själva tillhandahåller och konverterar vid behov tjänstens information mellan olika standarder. Andra för aktörerna centrala tjänster återfinns också i tjänsteplattformen, t.ex. autentiseringstjänster, övervakning, behörigheter, loggning, samt katalogtjänst.

Under hösten 2017 har MSB fokuserat på att ta fram ett förslag till styrmodell, med tillhörande verktyg, som ska bidra till att aktörerna kan realisera målbilden (beskriven i slutrapporten för pilotprojektet) och över tid förvalta och utveckla densamma.

Målet med arbetet, som ska presenteras i december 2017, är att:

  • Föreslå en över tiden hållbar styrmodell som kan omhänderta verksamhetskrav och omvandla dessa till tekniska krav så att målbild kan realiseras
  • tydliggöra vilket ansvar olika aktörer har avseende realiseringen av målbilden
  • skapa spårbarhet mellan verksamhetskrav och tekniska krav och lösningar
  • tillse att tekniska krav och lösningar är tillfyllest avseende informationssäkerhet och gällande lagstiftning och förordningar

Om ni vill veta mer om projektet, kontakta projektledare Krister Arnell, krister.arnell@msb.se, eller projektägare Samuel Koelega, samuel.koelega@msb.se.


Slutrapport Informationsdelning vid samhällsstörningar – Teknisk lösning

Förstudierapport för Pilotprojekt - Ramverk för teknik och system

Publicerad: 2015-04-17 kl. 15:57 | Senast granskad:2017-11-29 kl. 09:53
Kontakt:
Samuel Koelega Samuel.Koelega@msb.se
Nytt Samverkan & ledning