Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Kriskommunikation – projektresultat

Tipsa om artikeln
Vägledning för kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar är resultatet av ett utvecklingsprojekt som bedrevs i MSB:s regi mellan 2016 och 2018. Vägledningen utgår från de gemensamma grunderna och utvecklar kapitlet om kriskommunikation i grundboken om de gemensamma grunderna för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Arbetet med kriskommunikationen bedrivs alltför ofta i ett eget spår, skiljt från den övriga hanteringen. Erfarenheter och utvärderingar från samhällsstörningar och övningar visar att förmågan att integrera kriskommunikation i hanteringen av samhällsstörningar behöver utvecklas.

Vägledningen har tagits fram för att bidra till att kommunikationsfrågorna blir en del av det samlade underlaget inför överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning i syfte att öka effekten i hanteringen av samhällsstörningar. Eftersom människors agerande kan påverka både händelseförloppet och konsekvenserna bör kommunikationsaspekterna ingå på ett tydligt sätt i den övergripande hanteringen, i gemensamma inriktningar och i det praktiska genomförandet. På så vis ges de drabbade möjlighet att fatta välgrundade beslut som stödjer hanteringen.

Målgrupper

Vägledningen riktar sig till alla som arbetar med samverkan och ledning vid samhällsstörningar; inte enbart kommunikatörer utan även – och kanske främst - beslutsfattare, stabsmedlemmar inom olika områden, utbildare med flera.

Innehåll

Vägledningen innehåller gemensamma grunder för kriskommunikation som en integrerad del av samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Den beskriver förhållnings- och arbetssätt för att kriskommunikation ska bli en integrerad del i hanteringens alla steg och att arbetet ska bedrivas mot hanteringens aktörsgemensamma mål.

Utgångspunkten är hanteringen som helhet och i vägledningen beskrivs förhållningssätt för att inkludera kriskommunikation. Fokus i beskrivningarna är på det aktörsgemensamma agerandet, men innehållet är lika relevant för arbetet hos den enskilde aktören.

Arbetssättet beskriver hur kommunikationen kan integreras med samverkan och ledning, i arbetet med att;

  • formulera en övergripande inriktning för hanteringen som helhet med kriskommunikation som en integrerad del, och
  • planera genomförande av kriskommunikationsåtgärder.

Utbildningsmaterial och kunskapshöjande aktiviteter

Under hösten 2018 kommer MSB att utveckla utbildningsmaterial för det nya materialet som kommer vara tillgängligt att ladda ner från länken nedan.

      

MSB erbjuder också stöd till aktörerna kring materialet på samma sätt som för Gemensamma grunder för samverkan och ledning i stort.

Läs mer om erbjudandena till Länsstyrelser och bevakningsansvariga myndigheter i länken nedan.

Nyhet: Gemensamma grunder för samverkan och ledning: Nya erbjudanden till länsstyrelser och bevakningsansvariga myndigheter  

För mer information kontakta implementerasol@msb.se.

Läs mer om vägledningen och ladda ner den i länken nedan.

Vägledning för kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar är resultatet av ett utvecklingsprojekt som bedrevs i MSB:s regi mellan 2016 och 2018.

 

Arbetssättet beskriver hur kommunikationen kan integreras med samverkan och ledning, i arbetet med att formulera en övergripande inriktning för hanteringen som helhet med kriskommunikation som en integrerad del, och planera genomförande av kriskommunikationsåtgärder.

Snurran

Publicerad: 2016-11-28 kl. 09:53 | Senast granskad:2019-02-19 kl. 08:40
Kontakt:
Henrik Olinder Henrik.Olinder@msb.se
Maria Pålsson Maria.Palsson@msb.se
Nytt Samverkan & ledning