Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Trafikolycka.

Samverkan på olycksplatsen

Tipsa om artikeln
Det förekommer brister i de insatser som görs på svenska olycksplatser menar forskarna Eric Carlström och Johan Berlin. Samverkan ska ske mellan SOS Alarm, räddningstjänst, polis och ambulanspersonal men direktiven är oklara och motverkar många gånger sitt syfte.
Rapport
 
Boken Samverkan på olycksplatsen.
 
Boken kan beställas från: Högskolan Väst
 
Kontakt
De vill se klara gränsdragningar mellan organisationerna och en ny typ av samverkansövningar.
 
Eric Carlström och Johan Berlin är forskare vid Högskolan Väst och har i sin forskning satt fokus på samverkan vid olycksplatsen.
 
De har intervjuat 80 personer och har genomfört 248 timmar av observationer av de olika organisationerna i arbete, främst i Göteborgs- och Stockholmsområdet. Mycket av arbetet fungerar bra men man kan se brister och det gäller särskilt vid insatser när olyckorna är stora och komplexa. Här finns ofta skevheter i arbetsbelastning mellan organisationerna på plats och svårigheter med samverkan.
 
-Vi har sett exempel på att en organisation blir stående med händerna på ryggen, medan andra inte hinner med sitt uppdrag, säger Eric Carlström.
 
Eric Carlström och Johan Berlin har skrivit boken Samverkan på olycksplatsen
Eric Carlström och Johan Berlin har skrivit boken Samverkan på olycksplatsen.
 
I många fall löser man situationer genom improvisation. Poliser gör hjärt- och lungräddning och brandmän gör polisiära insatser och så vidare. Men forskarna menar att detta skulle kunna utvecklas genom att man instrueras och övas i att gå utanför de vanliga yrkesgränserna. Insatserna vid stora, komplexa olyckor skulle då kunna förbättras.
 
Principen bör råda att den som är närmast händelsen agerar utan att invänta klartecken från en överordnad.
- När det bränner till måste man kunna kliva över yrkesgränserna utan att tveka. Vi förlorar liv om vi är för tröga i hanteringen, säger Eric Carlström.

Samverkan

Samverkan är ett vanligt begrepp i krishantering som har blivit en ledstjärna i sammanhanget.
 
Personal inom olika organisationer har stora förväntningar på att bli hjälpt av personal från andra organisationer med sina arbetsuppgifter.  Men i praktiken går det inte till så och samverkan är i realiteten svårt. Eric Carlström menar att det ofta uppstår ett missnöje över att ingen lever upp till de krav som uttalas. Missnöjet skapar rivalitet och man blir obenägen att hjälpa varandra.
 
Istället borde man göra klart att det i normalfallet är bäst om varje organisation gör sin uppgift och att man arbetar parallellt. Tydliga gränsdragningar och standardiserade tillvägagångssätt förespråkas av forskarna. Endast vid extrema förhållanden bör man kliva i varandras yrkesroller. 
 
Forskarna efterlyser även tydligare rollfördelning för ledningspersonal. I dag är räddningsledare från räddningstjänst likställd med platsbefäl för polis och ambulans.
-Det leder ibland till startsvårigheter. Man börjar förhandla med varandra och det tar för mycket tid.
Forskarna menar att räddningsledare oftast är den bästa samordnaren och att den bör ha en något annorlunda roll i samverkan vid en olycksplats. 

Kommunikation

Ett annat perspektiv som lyfts fram av forskarna är de hinder i kommunikationen som finns mellan organisationer på en olycksplats. Man har ingen radiokontakt med varandra och informationen måste gå genom de olika organisationernas ledningscentraler. Ibland försenas viktiga meddelanden med flera minuter, vilket kan vara förödande i ett skarpt läge.
 
Problemet med kommunikation rör delvis tekniska frågor men det är även ett problem att det finns skillnader i lagstiftningen för olika yrkesgrupper och här menar forskarna att man bör se över lagstiftningen inom området.
 

Fotnot:
Resultaten av studien är publicerade i:
  • J Berlin, E Carlström (2008). The 90-Second Collaboration: A Critical Study of Collaboration Exercises at Extensive Accident Sites, Journal of Contingencies and Crisis Management, 16(4) 177-185.
  • J Berlin, E Carlström (2008). Vad övas vid samverkansövningar? Om första initiativeffekt och parallellitet, Nordiske Organisasjonsstudier 2008, 10 (4): 23-39.
  • J Berlin, E Carlström (2009). Samverkan på olycksplatsen. - Om organisatoriska barriäreffekter. Trollhättan: Högskolan Väst (s. 400).
  • The  90-Second Collaboration: A critical Study of Collaboration Exercises at Extensive Accident Sites
 
 
Publicerad: 2010-10-13 kl. 11:14
Kontakt:
No such user
Nytt Samverkan & ledning