Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Räddningstjänsten rycker ut.

- Det är viktigt att vi forskare spenderar mer tid ute i den verklighet som vi studerar

Tipsa om artikeln
Jonas Landgren forskar om dokumentation och användning av IT i krishantering. I sin forskning har han ett nära samarbete med räddningstjänst och andra lokala och regionala aktörer.
Bloggar
Läs mer på Jonas Landgrens blogg.
 
Crisis Response Lab är en forskargrupp med forskare från Göteborgs universitet, Viktoriainstitutet och Chalmers tekniska högskola. Crisis Response Lab genomför forskning som fokuserar på design och användning av informationsteknik och informationssystem inom området olycks- och krishantering. Läs mer på Crisis Response Lab blogg.
 
Observationer vid operativt arbete är en viktig utgångspunkt i hans och hans kollegors arbete.
 
Jonas och hans kollegor har hög närvaro ute i de organisationer som de studerar. Genom observationer vid operativt arbete får de verktyg i forskningen om hur framtida teknikstöd bör utformas för att skapa önskad effekt.
 
Deras forskning om IT och dokumentation har inte tekniskt fokus utan koncentrerar sig på hur krishanteringsaktörer använder sig av tekniken.
 
- Vi utgår från ett perspektiv där det inte är användarens fel om tekniken är svår att förstå eller använda. För oss faller ett stort ansvar på dem som designar teknik. Att systemstöden fungerar tekniskt är inga garantier för att de fungerar bra för de tilltänkta brukarna av systemen, säger Jonas Langren.
 
Forskargruppen som Jonas Landgren finns med i har utvecklat en praktisk och handgriplig forskningsansats under årens lopp som varit framgångsrik.
 
Effekterna har bland annat varit att de involverade organisationerna utvecklat sin kunskap och förståelse för informationsteknik.
- Ibland utvecklar vi prototyper som vi sätter i händerna på polis, räddningstjänst m.fl. Vissa av våra prototyper används vid riktiga insatser för att ge så rik återkoppling till oss som forskare som möjligt.

Jonas LandgrenEffektivare samverkan behövs

Forskning om dokumentation, hur kan det vara relevant för aktörer i samhället som arbetar med ledning och samverkan i krishantering?
 
Landgren menar att effektiv samverkan förutsätter smidiga lösningar för kommunikation av information mellan organisationerna.
- En betydande utmaning som finns idag är att väldigt lite av den information som t. ex. en räddningsledare, stabschef, inre befäl hos polisen, eller TiB hos länsstyrelse hanterar är i digital form, vilket försvårar utbyte av information. Ofta behöver information matas in manuellt i systemstöd för att bli kommunicerbar men tyvärr har ingen tid att dokumentera i situationer där dokumentation skulle vara som mest värdefull.
 
Landgren menar att det krävs helt nya perspektiv på dokumentationshantering.
- Genom att finnas med i en organisation vid räddningsinsatser har vi kunnat identifiera vilken mängd information som skapas under en insats och som är värdefull information också för andra aktörer. Vi har dessutom identifierat hur informationen med ganska enkla medel kan göras kommunicerbar.
 
Dokumentation är även viktigt vid efterföljande analys av insatser, särskilt eftersom transparensen i samhället ökar.
- Krishanteringsaktörerna behöver mycket snart bli oändligt mycket bättre på att redogöra för vad som gjorts under en insats, hur insatsen organiserades, vem som gjort vad och framförallt om utfallet blev det önskade. Det medför nya och högre krav på systemstöd för dokumentation, konstaterar han. 

Mer tid ute i verkligheten

Glappet mellan teori och praktik är omdiskuterat. Traditionellt har forskare endast haft som krav att publicera sig i akademiska tidsskrifter och på forskningskonferenser av hög kvalité, vilket innebar att de egentligen bara rapporterade sina resultat till andra forskare som var intresserade av samma ämne.
 
- Sedan något år tillbaka så ser vi lyckligtvis en ganska radikal omställning från anslagsgivarna där forskningen inte enbart ska publiceras utan också nyttiggöras på olika sätt. MSB är i sammanhanget ganska tuffa med omfattande krav på att forskningsresultaten skall kommuniceras till de personer som direkt eller indirekt har beröring med de praktiska aspekterna av forskningen.
 
Numera genomförs så kallade praktikfokuserade seminarier som är verklighetsnära och mindre teoretiska. Andra sätt att förmedla forskningsresultat kan vara att under forskningsprojektets löptid vara involverad i förändringsarbeten, specifika projekt eller andra initiativ som finns på MSB eller ute i de olika myndigheternas verksamheter.
 
Landgren tror inte att det finns patenterade lösningar för att minska klyftan mellan akademisk forskning och de professionella verksamhetspersonerna.
- Dock tror jag att glappet kan minskas om fler personer inom krishanteringssystemet söker sig till högre utbildning för att komplettera en tidigare examen.
 
I dag är det upp till den enskilde forskaren att etablera nätverk och skapa ingångar men Landgren är övertygad om värdet för forskare att följa med vid internationella insatser, medverka i utbildningsprogram eller delta vid hantering av större händelser, som t ex fjolårets pandemi-hantering.
 
- Jag tror det är mycket viktigt att vi forskare spenderar mer tid ute i den verklighet som vi studerar. Poängen med att medverka är dubbelt, dels ökar sådant deltagande forskarens förståelse för den komplexitet som verkligheten innebär, dels kan forskaren i stunden också dela med sig av sina insikter och perspektiv, avslutar Jonas Landgren.
 
Fotnot: Jonas Landgren presenterade sin doktorsavhandling 2007 med titeln Designing information technology for emergency response.
 
Publicerad: 2010-10-07 kl. 15:04
Kontakt:
No such user
Nytt Samverkan & ledning