Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Torka och risk för vattenbrist 2018

Tipsa om artikeln
Det varma och torra vädret har lett till att det är torrt i skog och mark med brandrisk och torka som följd. I vissa kommuner råder det vattenbrist och ett flertal kommuner har utfärdat bevattningsförbud. Flera myndigheter arbetar tillsammans utifrån sina uppdrag för att lindra de konsekvenser torkan och risk för vattenbrist kan medföra.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i uppdrag att utveckla och stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. När något inträffar stödjer MSB aktörerna som hanterar händelsen och ser till att de kan samordna sina åtgärder och sin information.

MSB erbjuder stöd till samordning och om regionala resurser är uttömda stödja med förstärkningsresurser som personal eller utrustning, samt genom att mäkla resurser från andra aktörer.

Läs mer om MSB:s uppdrag

Läs mer om MSB:s förstärkningsresurser

Läs mer om hur MSB arbetar vid olyckor och händelser

Läs mer om hur MSB arbetar med samordning

MSB arbetar med torka och risk för vattenbrist utifrån sitt uppdrag

Många aktörer i samhället arbetar med torkan och risk för vattenbristen. MSB arbetade under sommaren i en så kallad särskild organisation, en form av stabsläge, som hanterar den höga brandrisken i landet och där ingår frågan om torka och risk för vattenbrist. Myndigheten såg över vad torkan och risk för vattenbristen kunde ge för konsekvenser för samhällsviktig verksamhet, inklusive eventuella begränsningar för skogsbrandssläckning.

Varje vecka genomför myndigheten telefonkonferens, så kallade regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå, där myndigheter och länsstyrelser deltar utifrån behov. Som ett led i att följa utvecklingen och snabbt kunna vidta åtgärder om vi ser att torkan och risken för vattenbrist medför konsekvenser för samhällsviktig verksamhet, tas torka och risk för vattenbrist upp där.

MSB har möjlighet att förstärka ansvariga aktörer med kompetens och materiel, exempelvis logistik, samverkan och ledning. I nuläget finns inget sådant behov, men MSB ser över vilka möjliga insatsleveranser som kan komma att bli aktuella.

Via Krisinformtion.se hjälper MSB att till att sprida samlad information från berörda myndigheter om torka och risk för vattenbrist till allmänheten.

Krisinformation.se har samlad myndighetsinformation om torka och risk för vattenbris

Flera myndigheter arbetar med frågorna

Varje kommun ansvarar för att innevånarna har dricksvatten och bestämmer över bevattningsförbud.

Jordbruksverket arbetar tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och regeringen för att hitta lösningar för att underlätta lantbrukarnas situation och säkra livsmedelsproduktionen.
Läs mer om Jordbruksverkets arbete kring torkan

Livsmedelsverket har samordningsansvar för dricksvattenfrågor i Sverige.
Livsmedelsverkets information om hur du kan spara vatten

SMHI ansvarar för den hydrologiska prognos- och varningstjänsten som visar den hydrologiska situationen i landet under vårflod och torka. Tillsammans med SGU publicerar SMHI varje månad kartor som visar på vattensituationen i Sverige.
SMHI om risk för vattenbrist

Publicerad: 2017-07-05 kl. 11:44 | Senast granskad:2018-07-12 kl. 13:07
Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se