Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Kortfakta och siffror

Tipsa om artikeln
Här finns korta fakta och tabeller som rör bränderna och insatserna. Siffrorna är preliminära då arbete med att säkerställa all data fortfarande pågår.

Areal för de stora bränderna

Den sammanlagda arealen för samtliga skogsbränder i Sverige blev 22672 hektar. Nedan finns arealen för de största bränderna. 

Län Areal
Dalarna 5 121 hektar
Gävleborg 12 108 hektar
Jämtland  629 hektar
Västernorrland  431 hektar  
 Totalt  18 289 hektar  

 

MSB:s fokusområden

Fokusområdena inrättades av MSB kort efter att de stora bränderna brutit ut. Det var län eller områden dit stöd behövde prioriteras på grund av bränder av allvarlig karaktär eller på grund av höga brandriskvärden. MSB följde dessa områden särskilt under den mest intensiva perioden.

Län/område Period
Gävleborg 18 juli - 10 augusti
Dalarna 18 juli - 1 augusti
Jämtland 18 juli - 30 juli
Västernorrland 20 juli - 25 juli
Södra och mellersta Sverige 23 juli - 29 augusti

 

Internationella resurser

MSB kan hjälpa till att förmedla statliga och internationella resurser när hanteringen av händelsen kräver en viss typ av resurser som inte finns tillgängliga i landet eller om befintliga resurser på lokal och regional nivå är på väg att bli, eller är, uttömda. En förfrågan från MSB till andra länder eller till upparbetade samarbeten som till exempel EU:s civilskyddsmekanism (ERCC) kan påbörjas både genom att en länsstyrelse vänder sig till MSB med önskemål om internationellt stöd eller genom att MSB själv tar initiativet.

Sommaren 2018 genomfördes den största samlade brandbekämpningsinsatsen i EU någonsin.

Markresurser

Land Personal Fordon Insatsområde
Danmark 22 16 Gävleborgs län
 Finland  29  12  Gävleborgs län
 Frankrike  60  -   Gävleborgs län
Polen  139 44  Jämtlands och Gävleborgs län
Tyskland  53 13  Dalarnas län

 

Brandbekämpningsflyg

Land Antal flyg och flygmodell Period i Sverige Antal flyg-uppdrag

Antal län
där insatser genomförts

Frankrike

2 brand-
bekämpningsflyg
(samt ett koordineringsflyg). Canadair CL-415* 

18 – 31 juli   28 3
Italien

2 brand-bekämpningsflyg.
Canadair CL- 415*

10–19 juni samt

17–27 juli

33 6
Portugal 2 brand-bekämpningsflyg.
Air Tractor AT-802F
Fire Boss**
 
 25 juli –1 aug 10 4

*Kapacitet per "skopning": 6000 liter vatten
**Kapacitet per "skopning": 3000 liter vatten

Helikoptrar

Land Antal aktiva helikoptrar Total period i Sverige Antal flyguppdrag Antal län där insatser genomförts
Tyskland 5 20 juli – 13 aug 72 10
Litauen   1 21 juli – 12 aug 11 7
Norge 8 16 – 31 juli - -

 

MSB:s resurser

Skogsbrandsdepåer

MSB har ett flertal skogsbrandsdepåer placerade runt om i landet. En depå består av tre containrar och innehåller:
• Drygt 23 km slang
• Motorsprutor
• Pumpar
• En sexhjuling

Under sommaren skickades hela eller delar av depåerna beroende på räddningstjänsternas behov.

Period

Antal län dit

depoer skickades

Antal gånger

depoer skickades ut

21 maj - 23 juli 16 24

 

Högkapacitetspumpar

Period Län
22 juli - 31 juli  Gävleborg

 

Personal

Cirka 270 personer arbetade i den särskilda organisationen, både från MSB:s egna verksamhet men också inlånade från andra organisationer. Den externa personalen, cirka 50 personer, kom från bland annat Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Polisen, Sjöfartsverket och Försvarsmakten.

Personal i MSB:s särskilda organisation  
 MSB:s egna personal 220 
 Extern personal  50

 

Förstärkning, samverkan och ledning (FSOL)

Under juni-juli gav MSB stöd till fem olika län med 18 personer inom områdena: 

  • Metodstöd
  • Kriskommunikation
  • Stabschef
  • Sakkunnig krishantering

Värdlandsstöd

Värdlandsstöd, Host Nation Support (HNS), har till uppgift att förenkla vid mottagning och koordinering av internationella stödresurser. De bistår i kommunikationen med svenska institutioner, myndigheter och andra aktuella inhemska aktörer.

Support för Antal personer
Flygresurser (helikoptrar och brandbekämpningsflyg 64
Markresurser 13

 

MSB:s arbete med samverkan

Samverkanskonferenser

Vid större händelser berörs oftast flera delar av samhället. MSB anordnar samverkanskonferenser för att samla berörda aktörer och ge möjlighet till samordning för att tillsammans, på ett effektivt sätt driva arbetet i en viss riktning. MSB anordnar regelbundna samverkanskonferenser även när det inte är kriser. Under sommaren uppmärksammandes skogsbränderna och brandrisken både på operativa och regelbundna samverkanskonferenser.

Antal samverkanskonferenser Period
32 25 maj - 13 augusti

 

Nationella lägesbilder

MSB jobbar löpande med att omvärldsbevaka, samla in information och analysera läget för att ha en nationell överblick. Vid en händelse kan MSB skapa en nationell lägesbild som delas med berörda aktörer. Den ger alla aktörer en samlad överblick över vilka konsekvenser händelsen kan få för viktiga funktioner i samhället och vad som kan göras för att hantera situationen.

Antal nationella lägesbilder Period
9 8 juni - 17 augusti
Publicerad: 2018-10-19 kl. 14:00