Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Vädervarningar

MSB:s uppgift är att stödja samordningen av berörda myndigheters åtgärder och information vid en kris.

ovädersmoln

 

I samband med vädervarningar genomför MSB samverkanskonferenser. En samverkanskonferens är oftast ett effektivt möte per telefon. Myndigheter och andra aktörer, till exempel elbolag eller frivilligorgansationer, hjälps tillsammans åt att fördela resurser och planera insatser. Alla berättar kort om vad de gör och vad de har för behov av samarbete med de övriga. Då är det enklare att upprätthålla en uppdaterad lägesbild över vad som har hänt och hur alla planerar att agera. MSB kallar till och leder samverkanskonferenserna. 

Läs mer om MSB:s arbete vid olyckor och kriser

Så säkrar MSB kommunikationen med Rakel vid vädervarningar

Information till allmänheten

På MSB:s webbplats dinsäkerhet.se finns information om hur du som privatperson kan förbereda dig för oväder.

 dinsäkerhet.se (extern webbplats, nytt fönster)

På Krisinformation.se hittar du myndigheternas samlade information vid olyckor och kriser.

 Krisinformation.se (extern webbplats, nytt fönster)

Informationsnumret 113 13

Till 113 13 kan allmänheten ringa för att få information om allvarliga olyckor eller vid kriser som exempelvis större stormar och översvämningar. Via tjänsten kan du även som privatperson lämna information om allvarliga olyckor och kriser.

För informationsnumret 113 13 ansvarar SOS Alarm AB.

Människor

Samordning

MSB:s uppgift är att stödja samordningen av berörda myndigheters åtgärder vid en kris.

Beredskap och stöd

MSB har beredskap för allvarliga olyckor, kriser och katastrofer både i Sverige och internationellt. MSB:s uppdrag är att bistå och ge stöd till samordning mellan svenska myndigheter i krissituationer och att kunna bistå EU och FN-organisationer.
Sandsäckar

Förstärkningsresurser

När kommunens och regionens egna resurser inte räcker till, har MSB förstärkningsresurser som kan användas.

Händelser och insatser

Inventering av kommunal mark för flyktingboenden

2015-12-23 kl. 15:25
MSB fortsätter att undersöka kommunal och privat mark som kan fungera för tältboenden. Varje boende beräknas kunna inhysa 500 till 1000 personer i upp till tre års tid.

Fältguide för myndigheters samverkan med frivilliga och frivilligorganisationer under en kris

2015-12-23 kl. 14:46
MSB har tagit fram en fältguide om hur offentliga aktörer kan samverka med frivilliga och frivilligorganisationer under en pågående krissituation. Guiden är på ca 30 sidor och har fokus på juridiska och ekonomiska förutsättningar för samarbete. Den tar upp frågor om avtal, försäkringar, ersättningar, säkerhet och sekretess. Den ger också exempel på frivilligorganisationer och insatser som dessa bidrar med inom krisberedskapen.

Nationell lägesbild vecka 51

2015-12-16 kl. 12:32
Antalet personer som söker asyl i Sverige minskar, men läget är fortfarande ansträngt inom vissa områden. Många ensamkommande barn får inte det stöd de behöver. Det pågår förberedelser för att asylsökande inte ska bli utan tak över huvudet under jul- och nyår.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21