Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Vädervarningar

MSB:s uppgift är att stödja samordningen av berörda myndigheters åtgärder och information vid en kris.

ovädersmoln

 

I samband med vädervarningar genomför MSB samverkanskonferenser. En samverkanskonferens är oftast ett effektivt möte per telefon. Myndigheter och andra aktörer, till exempel elbolag eller frivilligorgansationer, hjälps tillsammans åt att fördela resurser och planera insatser. Alla berättar kort om vad de gör och vad de har för behov av samarbete med de övriga. Då är det enklare att upprätthålla en uppdaterad lägesbild över vad som har hänt och hur alla planerar att agera. MSB kallar till och leder samverkanskonferenserna. 

Läs mer om MSB:s arbete vid olyckor och kriser

Så säkrar MSB kommunikationen med Rakel vid vädervarningar

Information till allmänheten

På MSB:s webbplats dinsäkerhet.se finns information om hur du som privatperson kan förbereda dig för oväder.

 dinsäkerhet.se (extern webbplats, nytt fönster)

På Krisinformation.se hittar du myndigheternas samlade information vid olyckor och kriser.

 Krisinformation.se (extern webbplats, nytt fönster)

Informationsnumret 113 13

Till 113 13 kan allmänheten ringa för att få information om allvarliga olyckor eller vid kriser som exempelvis större stormar och översvämningar. Via tjänsten kan du även som privatperson lämna information om allvarliga olyckor och kriser.

För informationsnumret 113 13 ansvarar SOS Alarm AB.

Människor

Samordning

MSB:s uppgift är att stödja samordningen av berörda myndigheters åtgärder vid en kris.

Beredskap och stöd

MSB har beredskap för allvarliga olyckor, kriser och katastrofer både i Sverige och internationellt. MSB:s uppdrag är att bistå och ge stöd till samordning mellan svenska myndigheter i krissituationer och att kunna bistå EU och FN-organisationer.
Sandsäckar

Förstärkningsresurser

När kommunens och regionens egna resurser inte räcker till, har MSB förstärkningsresurser som kan användas.

Händelser och insatser

Tillfälligt tältboende ställs i ordning på MSB i Revinge

2015-10-16 kl. 18:29
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) etablerar nu ett tillfälligt tältboende för 375 personer på MSB:s verksamhetsställe i Revinge. Tältboendet tas endast i anspråk om behov uppstår.

Nationell bild av läget med anledning av flyktingsituationen i Sverige

2015-10-13 kl. 17:41
MSB har i en hemställan bett samtliga länsstyrelser kartlägga och bedöma om samhällsviktiga verksamheter i respektive län har förmågan att hantera flyktingsituationen. Situationen för ansvariga aktörer skiljer sig åt mellan olika län. De län som är mest belastade har signalerat att de inte på ett tillfredställande sätt kan hantera nuvarande antal asylsökande.

MSB stödjer samordning av frivilligorganisationer på nationell nivå

2015-10-12 kl. 16:12
MSB stödjer de myndigheter som hanterar flyktingsituationen bland annat genom att hålla i samverkanskonferenser. Där deltar till exempel olika trossamfund, länsstyrelser och de frivilliga försvarsorganisationerna. Syftet är att samordna resurser och målet är att resurserna ska matcha de behov som finns.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21