Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

IPA DRAM

Tipsa om artikeln
MSB leder projektet IPA Disatser Risk Assessment and Mapping, DRAM, tillsammans med fyra konsortiepartners. Den övergripande målsättningen är att stärka partnerländernas förmåga till katastrofriskhantering på nationell, regional och EU-nivå.

Bakgrund

Albanien, Bosnien och Hercegovina, Makedonien, Montenegro, Serbien, Kosovo och Turkiet är katastrofdrabbade länder och utsätts regelbundet för naturkatastrofer som översvämningar, jordbävningar, jordskred och skogsbränder. Dessa länder är dessutom utsatta för teknologiska risker och katastrofer, såsom storskaliga gift-utsläpp och föroreningar.

En ökad kapacitet för katastrofriskhantering samt att förebygga risker och öka motståndskraften att hantera beroenden och kaskaderande effekter i dessa länder skulle kunna spara liv, säkra investeringar och säkerställa en hållbar utveckling med hänsyn till klimatrelaterade risker.

Behovet att ytterligare förbättra kapaciteten inom området för civilskydd och allmän riskhantering i denna region och ökad samordning både inom regionen och med systerorganisationer i EU-länder erkändes av EU: s medlemsstater och Europeiska kommissionen redan 2008. Sedan dess har viktiga åtgärder vidtagits för att minska partnerländernas sårbarhet för naturliga och konstgjorda katastrofer på lokal, nationell och regional nivå. De regionala IPA-programmen för civilskyddssamarbete (IPA I, IPA II och IPA FLOODS) har bidragit till att förbättra samarbetet mellan unionens civilskyddsmekanism (EUCPM) och partnerländerna. Partnerländerna har dessutom kunnat identifiera hur nationella förfaranden kan anpassas för att vara bättre förberedda för ett EU-medlemskap.

Projektet

MSB leder projektet IPA Disaster Risk Assessment and Mapping (DRAM) tillsammans med konsortiepartners Italian Civil Protection Department (DPC), Republic of Slovenia for Civil Protection and Disaster Relief (ACPDR), National Protection and Rescue Directorate of the Republic of Croatia (DUZS) och Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale (CIMA) .

Projektet, som drivs inom ramen för EU:s Instrument for Pre-accession assistance (IPA) vars syfte är att förbereda kandidatländer för anslutning till EU, startade 1 december 2016 och pågår till och med 30 november 2019.

IPA DRAM:s övergripande målsättning är att stärka partnerländernas förmåga till katastrofriskhantering på nationell, regional och EU-nivå. Vidare syftar projektet till att bidra till att partners utvecklar eller stärker sina nationella system för katastrofskadedata och metoder för riskbedömning och kartering i linje med EU:s regelverk, policies och riktlinjer samt till en ökad integrering i den Europeiska civilskyddsmekanismen, genom ett fördjupat civilskyddssamarbete mellan EU-länder och kandidatländer.

Projektets partners omfattar sju länder på Västra Balkan (Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Makedonien, Montenegro, Serbien) och Turkiet. Målgruppen är i huvudsak civilskyddsmyndigheter och andra statliga och icke-statliga organisationer inom området för katastrofriskhantering.

Projektet finansieras av Europeiska kommissionen (European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations - DG-ECHO) och den totala budgeten uppgår till 2 999 250 EUR. MSB har genom budgeten full kostnadstäckning för såväl projektledning som teknisk expertis.

Projektdokument

Här finner du hela projektdokumentet som vägleder projektet, samt en kort sammanfattning. Båda dokumenten är på engelska.

IPA DRAM Programme summary

IPA DRAM Project document

EU Commission Staff Working Paper - Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster Management

Länkar

IPA DRAM:s webbsida

IPA DRAM:s Facebook-sida

EU Civil Protection Mechanism

Guidance for Recording and Sharing Disaster Damage and Loss Data

Sendai Framework for Disaster for Risk Reduction 2015-2030

Publicerad: 2017-06-08 kl. 13:29
Kontakt:
Hanna Norell Hanna.Norell@msb.se

Händelser och insatser

MSB skickar stöd till Moçambique

2019-03-20 kl. 10:51
Hjälpbehovet är stort i Moçambique efter cyklonen Idai som drog in över landet förra veckan. MSB skickar nu flera experter som ska stödja FN att genomföra bedömningar till det drabbade området.

MSB stärker den nationella beredskapen ytterligare med brandbekämpningsflyg från Frankrike

2018-07-18 kl. 17:43
Risken för skogsbrand har varit extremt stor i stora delar av landet under en längre tid och nu har MSB återigen begärt stöd i form av brandbekämpningsflyg från EU. Frankrike har svarat på förfrågan och erbjuder nu två stycken brandbekämpningsflyg av samma typ som de italienska flygen.

MSB stärker den nationella beredskapen med brandbekämpningsflyg

2018-07-16 kl. 18:34
Risken för skogsbrand har varit extremt stor i stora delar av landet under en längre tid och nu har MSB åter begärt stöd i form av brandbekämpningsflyg från EU som kommer vara på plats i Sverige i 8 dagar från och med onsdag 18 juli.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21