Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Översvämning

Beredskap inför översvämning

Tipsa om artikeln
Översvämningar i Sverige sker vid olika tider under året och har olika karaktär. I samband med is- och snösmältningen kommer den så kallade vårfloden och som ibland orsakar översvämningar.

Kortvariga och lokala översvämningar sker också spritt under året i samband med häftiga nederbördsmängder. Det finns också tillfällen då även större områden har drabbats av översvämning efter häftiga eller långvariga regn.

Översvämningarnas skilda förlopp innebär att det finns olika lång tid att vidta åtgärder mot eventuella skador. Vid vårfloden finns det vanligen god tid att förbereda åtgärder. Vid häftiga skyfall kan översvämningsförloppen bli snabbare. Eftersom skyfall ofta är mycket lokala är det svårt att med hjälp av prognoser förutse exakt var de kommer att ske. Därmed blir också förberedelsetiden för åtgärder ofta kort.

Risken för översvämning beror utöver nederbörden också på faktorer som markens förmåga att absorbera vatten, dagvattensystemens kapacitet, havet och sjöarnas nivå, tappningsmängder vid dammar samt de vindar som råder.

Klimatförändring

De förväntade klimatförändringarna kommer att påverka olika delar av Sverige på olika sätt. I vissa delar av landet leder de troligen till kraftigt ökad nederbörd och ökade flöden i vattendrag, liksom höjda och varierande grundvattennivåer. Risken för översvämningar kommer därmed att öka på vissa håll. Bland annat kommer lokala skyfall med översvämningar av dag- och avloppssystem, som redan i dag är ett problem, att bli ännu vanligare i framtiden.

Dessutom innebär havsnivåhöjningen, i kombination med lågtrycksbanor och vindar, att risken för erosion och översvämningar längs delar av landets kuster kan komma att öka betydligt.

Problembild

Vanliga problem i samband med översvämningar är att infrastrukturen i form av vägar, järnvägar och broar i vissa stycken blir obrukbara samt att det blir översvämning i och kring fastigheter. Erfarenheter från tidigare inträffade händelser är att kunskapen hos den enskilde är låg inom området och därmed att effektiva åtgärder mot översvämningar sätts in för sent.

Förstärkningsresurser

Vid omfattande översvämningar är regionernas resurser i vissa fall otillräckliga. Vid behov kan MSB bistå med expertkunskap och materiel i form av pumpar och skyddsbarriärer.

Läs mer om MSB:s förstärkningsresurser

Publicerad: 2009-09-15 kl. 18:16 | Senast granskad:2018-09-21 kl. 09:03
Kontakt: Operativa avdelningen registrator@msb.se