Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Du verkar inte ha Adobe Flash Player installerat

Adobe Flash Player gör det möjligt att spela upp filmer och är gratis att installera på din dator. Installera Adobe Flash Player på

http://get.adobe.com/se/flashplayer/

Godkänn cookies

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt måste samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies. Några cookies på MSB.se är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Dessa har redan sparats på din dator. Övriga cookies används i vårt förbättringsarbete. Dem kan du godkänna här. Vad innebär detta?

Miljöeffekter vid olyckor

Tipsa om artikeln
Vid nästan alla olyckor uppstår någon form av negativa konsekvenser på miljön. I lagen om skydd mot olyckor (2003:778) finns inskrivet att hänsyn ska tas till miljön, på samma sätt som mot människor och egendom. Det finns ingen uttalad prioriteringsordning, men självklart sätts människoliv högst.
Nedan finns ett antal exempel på var miljöeffekterna från olyckor kan vara stora.

Bränder

Vid bränder sker alltid en påverkan på miljön via brandgaser och släckvatten. Vid en släckinsats försämras förbränningen vilket sannolikt ökar bildandet av giftiga föroreningar ytterligare.
 
Varje år leder cirka 25 000 bränder i Sverige till insatser av den kommunala räddningstjänsten.

Skogsbränder

Antalet räddningsinsatser till bränder i skog och mark varierar kraftigt mellan olika år, beroende på rådande väderförhållanden.
 
Skogsbrand är positivt ur miljösynpunkt för vissa arter och man har i naturvårdande syfte börjat med aktiva naturvårdsbränningar.

Kemikalieutsläpp

Räddningstjänsten kallades under 2003 och 2004 till ungefär 1600 händelser med utsläpp av farligt ämne. Antalet sådana händelser har sedan 1996 minskat från knappt 2500 händelser. Av dessa är cirka 100 insatser där mer än 500 liter kommit ut. 

Naturolyckor (översvämningar, ras och skred)

De största skadorna uppstår när en naturolycka påverkar bebyggd miljö, eller om den sker i anslutning till deponier, reningsverk, bensinstationer, förorenad mark eller liknande och leder till en ökad spridning av gifter till mark, vattendrag och grundvatten. 

Oljeutsläpp

Antalet olje- och kemikalieolyckor inom svenskt havsområde har hittills varit relativt litet. Inträffade olyckor har orsakats av kollisioner, grundstötningar, brand eller vid lastning/lossning. Däremot har antalet avsiktliga utsläpp varit hög under längre tid.

Olyckor med radioaktiva ämnen

Utsläpp av radioaktiva ämnen är relativt ovanliga händelser som emellertid kan få stora miljökonsekvenser.
 
Det kan dels handla om utsläpp och nedfall från olyckor vid kärntekniska anläggningar inom landet eller i vårt närområde. Men det kan också handla om olyckor vid transport av radioaktiva ämnen och olyckor i samband användning av radioaktiva ämnen i forskning, sjukvård och industri.
Publicerad: 2009-09-29 kl. 17:57
Kontakt:
Claes-Håkan Carlsson Claes-Hakan.Carlsson@msb.se