Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB:s roll

Tipsa om artikeln
Vi arbetar med att stärka räddningstjänstens förmåga att agera på ett så skonsamt sätt som möjligt för miljön vid räddningsinsatser och i förebyggande verksamhet.

Mål och avgränsningar

MSB:s mål är att minimera miljöbelastningen från olyckor. Globalt sett är den oftast inte av så stor betydelse, men lokalt och regionalt kan påverkan vara stor.
 
Detta sker genom att vi tar fram kunskapsunderlag genom forskning och utveckling, insamling av erfarenheter och goda exempel. Med begreppet olyckor begränsar vi oss till de olyckor som kan leda till räddningsinsats enligt lagen om skydd mot olyckor.

Forskning och utveckling

Vi bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet inom ett flertal områden:
  • Olyckors miljöeffekter
  • Nya risker i ett ekologiskt hållbart samhälle
  • Spridningsmodeller

Olyckors miljöeffekter

Det akuta utsläppet från en olycka kan leda till andra effekter på miljön än kontinuerliga utsläpp. Det beror på att utsläpp från en olycka sker under kort tid, inom ett begränsat geografiskt område och att stora mängder farliga ämnen kan komma ut i miljön.

 

Det är viktigt att ha ett bra faktaunderlag att basera räddningstjänstens val av taktik och metoder på.

 

Miljökonsekvenser av bränder och andra olyckor behöver systematiskt följas upp på kort och lång sikt för att ge ett bedömningsunderlag i den förebyggande verksamheten och för agerande på olycksplatser.

 

Saneringsarbeten efter olyckor bör ske med hänsyn tagen till miljön.

Nya risker i ett ekologiskt hållbart samhälle

En ekologiskt hållbar utveckling kan innebära nya verksamheter som skapar nya risker. Ett exempel på detta är mellanlager för farligt avfall.
 
De innebär att farliga ämnen koncentreras till speciella platser där en olycka kan leda till stora miljökonsekvenser.
 
De innebär också fler transporter med en ökad miljöbelastning som följd. Det behövs mer kunskap och en ökad samverkan för att göra en avvägning mellan dessa risker.

Spridningsmodeller

När räddningstjänstens personal kommer till en olycksplats där miljöfarliga ämnen kommit ut kan de genom sina beslut påverka hur stor miljöpåverkan blir, till exempel genom uppsamling av utspillda kemikalier och släckvatten eller genom att styra föroreningen dit den skadar minst.
 
I det olycksförebyggande arbetet behövs det verktyg som talar om var miljökonsekvenserna kan bli stora om en olycka sker.
 
Vi utvecklar och anpassar beslutsunderlag, till exempel datasimulering av spridningsförlopp i miljön och kartor som visar skyddsvärda områden. Dessa kan framför allt användas som planeringsunderlag innan olyckan har skett.

Utbildning

MSB utbildar personal till räddningstjänsten vid skolorna i Revinge och Sandö.
 
Vi arbetar med att öka andelen miljökunskap i utbildningarna och ger de studerande möjlighet att ta del av resultat från vår forsknings- och utvecklingsverksamhet.
 
Vi arbetar också med att ta fram nya läromedel där miljöfrågan ingår som en del av räddningstjänstens verksamhet.

Information och spridning av resultat

Vi arbetar med att sprida kunskap från forsknings- och utvecklingsverksamhet.
 
Vi sprider goda exempel och erfarenheter till i första hand räddningstjänsten som är vår viktigaste målgrupp, men många andra kan också ha ett intresse för våra resultat.

Samverkan

Ett bra samarbete mellan räddningstjänst och myndigheter underlättar det förebyggande arbetet, insatser och sanerings- och återställningsåtgärder. Vi arbetar för att ytterligare förbättra denna samverkan.
Publicerad: 2009-09-29 kl. 17:56
Kontakt:
Claes-Håkan Carlsson Claes-Hakan.Carlsson@msb.se