Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Katastrofhantering - Responsfasen

Tipsa om artikeln
Under denna fas utförs en rad aktiviteter av akut karaktär, som syftar till att möta de drabbades omedelbara behov. I de inledande faserna av en katastrof, då landets egna resurser inte räcker till för att möta det akuta hjälpbehovet, är behovet av internationella operativa aktörer stort.
MSB utför och kan utföra flera av aktiviteterna som kännetecknar denna fas, bland andra:
  • Sök och räddning
  • Vattenrening, sanitet samt hälso- och sjukvård
  • Tillfälliga bostäder, förnödenheter och transporter
  • Etablering och koordinering av nödhjälp

Resurs- och behovsanalys

Cirkel som visar katastrofhanteringens faser.Snarast möjligt efter en katastrof eller väpnad konflikt bör de snabba behovsbedömningarna kompletteras med mer omfattande analyser av vilka resurser som det samhället har och hur dessa kan kompletteras med stöd utifrån.


Då resurs- och behovsanalyserna kommer att ha bäring på samhället under lång tid efter en katastrof eller konflikt, bör de innefatta aspekter som katastrof-riskreducering och minhantering. Dessutom bör de innehålla genus-, miljö- och barnkonsekvensanalyser.

 

Genom att bredda perspektivet och inkludera olika grupper, olika aspekter av samhällslivet och olika sektorer, kan analyserna bidra till att skapa en god grund hållbar utveckling och varaktig fred.

Behovsanalyserna bör också innehålla en kartläggning av vad andra internationella aktörer gör och planerar att göra i området, för att på så sätt öka förutsättningarna för en informell arbetsfördelning mellan de sinsemellan autonoma aktörerna.
Publicerad: 2009-11-11 kl. 18:19
Kontakt: Leif Jönsson leif.jonsson@msbmyndigheten.se