Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Katastrofhantering - Förebyggandefasen

Tipsa om artikeln
Under förebyggandefasen påbörjas arbetet med att minska risken för att katastrofer och olyckor ska inträffa. Förebyggandefasen kan även handla om att minska eller begränsa konsekvenserna av inträffade olyckor och katastrofer.
Exempel på aktiviteter inom denna fas är:
  • Cirkel som visar katastrofhanteringens faser.Stödja människor som är bosatta i områden som hotas av naturkatastrofer att förstärka bostäderna eller flytta till ett säkrare område
  • Förstärka fysisk infrastruktur som kraftverksdammar och broar
  • Dränering och förstärkning av vattenvallar i områden som hotas av översvämningar
  • Olycksförebyggande verksamhet inom till exempel transport och industri
  • Utbildning inom olycksförebyggande verksamhet
  • Riskanalyser för olyckor och katastrofer inom speciellt utsatta platser och sektorer
  • Stödja lokal livsmedelsproduktion
  • Politisk motverkan av personminor, förstöring av oexploderad ammunition och minor

Överlämning av verksamheten

Ett problem med internationell hjälp är att den fortsätter att drivas i internationell regi. Då riskerar insatserna att utformas på de internationella aktörernas villkor och inte på den lokala befolkningens.

 

Ett annat problem är att när de internationella aktörerna lämnar landet tar de med sig mycket av den kompetens och kunskap de har för att driva de påbörjade projekten vidare.

 

Inriktningen bör därför vara att så snart som möjligt, och i så stor utsträckning som möjligt, involvera och på sikt lämna över genomförandet och ansvaret till lokalbefolkningen.

 

Som ett led i denna strävan vill MSB utforma en plan för överlämning av verksamheten till lokala eller internationella organisationer. Syftet med planen är att underlätta arbetet med att successivt lämna över ansvaret för den verksamhet som MSB bedriver till kvinnor och män i lokala organisationer, samt att säkerställa att de har den utbildning som krävs för uppdraget.

 

Utbildning kommer att vara ett centralt inslag i denna del av uppdraget. Överlämningen kan komma att ske tidigt i arbetet beroende på situationen.

Publicerad: 2009-11-11 kl. 18:16
Kontakt: Leif Jönsson leif.jonsson@msbmyndigheten.se