Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Katastrofhantering - Återuppbyggnadsfasen

Tipsa om artikeln
Återuppbyggnadsfasen syftar till att tillfälligt upprätthålla drägliga livsförhållanden för nödlidande och påbörja arbetet med att bygga upp samhället till en fungerande nivå.
Här ingår uppgifter som:
  • Tidig återuppbyggnad
  • Återställa vattenförsörjning
  • Minhantering

Tendensen i dag är att biståndsgivare (nationella, internationella, statliga och icke-statliga) snabbt mobiliserar resurser till katastrof- eller konfliktdrabbade platser i responsfasen.

 

Cirkel som visar katastrofhanteringens faser.Efter några månader minskar ofta resurserna väsentligt och många aktörer lämnar det drabbade området. Delvis andra aktörer, med andra mandat, andra budgetmedel och andra prioriteringar tar vid.

 

Brist på samordning mellan aktörer och mellan de kortsiktiga och de långsiktiga insatserna leder till ett glapp mellan det humanitära biståndet och utvecklingsbiståndet. Det i sin tur leder till en mängd negativa konsekvenser som försvårar för den drabbade befolkningen att återhämta sig på kort och lång sikt.

Windows of opportunity

I den tidiga återhämtningsfasen kan det finnas möjligheter för samhällsförändringar (windows of opportunity).
 
Som ett exempel kan nämnas att kvinnor och män kan få tillfälle att utföra sysslor som inte tidigare har ansetts som socialt accepterade för deras kön, eller att flickor och pojkar som förut inte har gått i skolan kan få tillfälle att göra det.
För att denna form av samhällsförändringar ska ha en bestående effekt är lokalt deltagande nödvändigt.
 
Internationella aktörer, däribland MSB har ett ansvar att i möjligast mån sträva efter att bistå samhällena i denna process. Det är av stor vikt att hänsyn tas till den sociala, kulturella, religiösa och politiska kontext inom vilket man verkar.
 
Mot bakgrund av problematiken att länka ihop de kortsiktiga humanitära insatserna med det mer långsiktiga utvecklingssamarbetet är det viktigt att redan i återhämtningsfasen planera för hur den socioekonomiska utvecklingen ska kunna främjas på kort och lång sikt.
 
Ett led i detta är att skapa möjligheter att lämna över ansvar och genomförande för projekt och insatser till lokala organisationer.
Publicerad: 2009-11-11 kl. 18:20
Kontakt: Leif Jönsson leif.jonsson@msbmyndigheten.se