Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Hur MSB tar emot förfrågningar om hjälp

Tipsa om artikeln
MSB kan ta emot förfrågningar om hjälp 24 timmar om dygnet. Varje förfrågan behandlas individuellt och analyseras mot bakgrund av MSB:s mandat och expertis. För ett uppdrag ska kunna genomföras, måste det finansieras som bistånd, utvecklingssamarbete eller få finansiering från en partner.
Läs mer
Det är viktigt att varje förfrågan är så detaljerad som möjligt, och den bör helst innehålla information om uppdragets natur, tidsramar, stationeringsorter, säkerhetsaspekt och lokala kontaktpunkter. MSB:s mål är att varje förfrågan ska kunna behandlas och besvaras inom 72 timmar.
 

Vad innehåller en begäran?

Innehållet beror mycket på vad det är för typ av hjälp som efterfrågas och speglar förstås behoven. Vid en jordbävningskatastrof kan ett drabbat land be om hjälp med sök- och räddning, med tillfälliga bostäder för hemlösa, filtar, förnödenheter eller transportmedel.
 
Om UNHCR (FN:s flyktingkommissariat) behöver stöd vid en flyktingskatastrof kan begäran vara mycket detaljerad och nämna tältläger med särskilda funktioner för FN-anställda eller enskilda yrkeskompetenser som elektriker eller sambandsexperter.

När en begäran inkommer

MSB:s agerande styrs av den typ av begäran som inkommit.
 
När det handlar om en begäran om akut nödhjälp måste MSB agera snabbt. I regel fattas beslut om en insats av chefen för Enheten för insatser, i vissa fall av chefen för Avdelningen för samordning och insats.

I sällsynta fall krävs regeringsbeslut. Det gäller framför allt insatser inom civil konflikthantering.

Beslut är ett krav

Det är viktigt att påpeka att MSB alltid behöver fylla två krav för att genomföra en insats: det måste finnas en begäran, och det måste finnas ett beslut. Det betyder att MSB:s insatser alltid genomförs enligt ett beslut som grundas i en begäran.

MSB:s insatser ska alltid bemannas av personal som genomgått myndighetens utbildningar. MSB kan därmed inte ta emot frivilliga som vill hjälpa till.

Förberedelser för insatsen

När det står klart att insatsen blir av intensifieras planeringen:

  • Personal ska rekryteras och förberedas
  • Materiel ska förberedas och packas
  • Transport av materiel och personal ska organiseras
  • Ekonomin kring insatsen ska ordnas

Under insatsen

Under insatsens gång har MSB tät och kontinuerlig kontakt med personalen i fält. En projektledare har ansvar som kontaktpunkt för personalen och arbetar hemifrån för att underlätta insatsen.

Det är vanligt att uppdragen förlängs utöver tiden som bestämts från början. Det kan då bli nödvändigt att byta personal.

MSB har också kontakt med organisationen som beställt insatsen samt andra organisationer verksamma i området som kan underlätta uppdraget på olika sätt.

Efter insatsen

När insatsen är avslutad ges personalen tillfälle att redovisa sina synpunkter på uppdraget och insatsen. Efter vissa typer av uppdrag kan insatspersonal ha behov av avlastande samtal.

Inom två månader efter avslutad insats ska en slutrapport om insatsen lämnas till regeringen.

Publicerad: 2009-11-13 kl. 16:27 | Senast granskad:2014-05-20 kl. 09:50
Kontakt:
No such user