Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Det är ett tidskrävande arbete som kräver stor koncentration av dem som röjer. Bilden visar en lokalanställd minröjare i Räddningsverkets/MSB:s minröjningsprojekt i Libanon. Foto: Johan Eklund.

Minröjning

Tipsa om artikeln
Kartläggning, utmärkning och röjning av minor eller oexploderad ammunition är ett extremt tidsödande arbete som kan pågå i flera år.

Manuell minröjning

Manuell minröjning genomförs med metalldetektorer eller annan utrustning av utbildad personal, som först klipper ned vegetationen för hand. Det är ett tidskrävande arbete som kräver stor koncentration av de som röjer.
 
Sökaren ger utslag på metall vilket innebär att det blir ett stort antal signaler som inte är minor – men alla signaler måste betraktas och behandlas som en mina.¨

En signal undersöks genom att föremålet som gett utslag försiktigt utforskas med en minpik (ett spetsigt metallverktyg) och friläggs med en spade. Om föremålet visar sig vara en mina märks den ut och desarmeras eller sprängs på platsen där den påträffats.
 
Varje minröjare märker själv ut det område som han eller hon söker av. Ofta arbetar manuella minröjare tillsammans med minhundsteam och med maskiner för mekanisk minröjning. Personalen bär skyddsväst och visir som ska skydda mot oavsiktligt utlösta minor.
 
MSB utbildar sin minröjningspersonal i manuell minröjning vid skolorna och vid SWEDEC, Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum.
Illustration som visar hur manuell minröjning kan gå till. 

Minhundar

Minhundar är särskilt tränade för att med hjälp av sitt luktsinne lokalisera minor. Hundarna styrs av en hundförare i skyddsutrustning. När en hund lokaliserar en mina sätter eller lägger den sig ned för att markera platsen, som sedan märks ut och undersöks.
 
Hur man använder minhunden beror på hur den tränats och vilken metod den röjande organisationen använder.
 
MSB:s föregångare Räddningsverket har främst varit aktivt i testningen av minhundar, där Räddningsverket stöttat FN för att kontrollera minhundar innan de används. Hundarna testas på särskilda minfält som är preparerade med minor.
 
Räddningsverket har genomfört tester av minhundar samt byggt testfält för dessa i Kosovo, Demokratiska Republiken Kongo och Libanon. I samtliga fall har det skett på uppdrag av FN.  

Mekanisk minröjning

Mekanisk minröjning kan genomföras med flera olika typer av maskiner. Ett exempel på en sådan maskin är ett fordon utrustad med en vals som genom att rullas mot marken under stort tryck utlöser eventuella minor.
 
Ett annat exempel är så kallade ”Flails” som består av kedjor med lod fästa vid en roterande axel. När axeln sedan roterar bearbetar loden marken under hög hastighet och utlöser eller slår sönder minorna och avlägsnar eventuell vegetation.
 
En del maskiner används enbart för att avlägsna vegetation så att området sedan kan röjas manuellt eller med hundar.
 
Maskinerna kan vara fjärrstyrda eller styrda av en förare som sitter i maskinen. Maskiner med förare är förstärkta så att föraren ska skyddas om en mina exploderar vid röjningen.
 
Maskinerna vid mekanisk röjning kan vara fjärrstyrda eller styrda av en förare som sitter i maskinen. I det här fallet, i Kabalo i DR Kongo, styr föraren maskinen, en så kallad Mine Wolf, på behörigt avstånd. Foto: Arne Hodalic
Maskinerna vid mekanisk röjning kan vara fjärrstyrda eller styrda av en förare som sitter i maskinen. I det här fallet, i Kabalo i DR Kongo, styr föraren maskinen, en så kallad Mine Wolf, på behörigt avstånd. Foto: Arne Hodalic. 
Publicerad: 2009-09-29 kl. 16:48
Kontakt:
Marie Mills Marie.Mills@msb.se