Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Fakta om minhantering

Tipsa om artikeln
Svenska insatser för humanitär minhantering ska bidra till återuppbyggnaden av ett samhälle efter krig.
Humanitär minhantering i MSB:s regi får inte utgöras av isolerade insatser, utan måste integreras i en biståndspolitik som syftar till lokalt ansvar och engagemang.
 
Arbetet bör därför präglas av lokal förankring och långsiktig kompetensöverföring, där lokalbefolkningen tar aktiv del i och ansvarar för genomförandet och där svensk personal bidrar med ledning, utbildning och kvalitetssäkring.

Deltagande i FN:s Mine Action Coordination Centres

Två minröjare studerar ett objekt. De bär skyddsutrustning. Foto: Johan Eklund.Den nationella minhanteringen samordnas av FN i ett Mine Action Coordination Centre (MACC), som koordinerar de olika operatörernas insatser i landet.
 
MSB:s föregångare Räddningsverket har sedan 1999 deltagit i ledningen för sex av FN:s Mine Action Coordination Centres – i Kosovo, Eritrea, Libanon, Demokratiska Republiken Kongo, Irak (genom Rapid Response Plan) och Sudan. Verket har också medverkat i Sri Lanka och Somaliland genom utbildning av IMSMA experter. 
 
Stödet kan vara i form av en eller flera experter som sekonderas till ett MACC efter begäran från FN. Projekten kan finansieras på flera olika sätt, exempelvis genom Sida eller att FN köper tjänsten direkt från MSB

Rapid response

MSB kan kontaktas av de båda FN-organen UNMAS (United Nations Mine Action Services) och UNOPS (United Nations Office for Project Services) om stöd till och genomförande av Rapid Response inom minhantering.
  
Första insatsen inom ramen för snabbinsatser beslutades i april 2003 och avsåg Irak. Räddningsverket fick då i uppdrag att stödja FN:s organ UNMAS (United Nations Mine Action Service) med samordning inom minröjningsområdet och undanröjande av oexploderad ammunition från kriget i Irak.  
 
Huvudsyftet med snabbinsatser är att säkerställa att humanitär hjälp kan nå fram till krisområden. Beredskap för snabbinsatser innebär att materiel och personal för minhanteringsinsatser snabbt kan sändas ut, när behov uppstår. En insats kan initieras med kort varsel efter förfrågan från ett FN-organ.  
 
MSB är särskilt väl lämpat för denna typ av insatser tack vare omfattande erfarenhet av snabba humanitära insatser. MSB förfogar redan över förråd med materiella resurser samt kvalificerad personal för att snabbt kunna erbjuda stöd vid minhanteringsinsatser.

En fjärrstyrd minröjningsmaskin i arbete. I bakgrunden står en splitterskyddad lastväxlare som också kan användas till röjning.
Denna fjärrstyrda minröjningsmaskin kan snabbt köras över större ytor för att ge besked om minor gömmer sig i marken. Foto: Arne Hodalic.

Expertroll beslutstödssystemet IMSMA

FN har fått svenskt stöd i att införa och driva IMSMA för Mine Action-programmen i Kosovo, Eritrea, Irak, Sudan, Sri Lanka och Somaliland.  
 
Räddningsverket var engagerat vid införandet och det operativa användandet av IMSMA i flera länder. MSB fortsätter med detta arbete genom att utbilda ytterligare personal säkerställs personalförsörjning för framtida internationella behov.  
 
Verksamheten bedrivs i samarbete med GICHD, det internationella minröjningscentret i Genève, samt Försvarsmakten. MSB:s roll kommer att utökas genom vidareutbildning och sekondering av personal till FN:s koordineringscentrum för minhantering.

Expertroll kvalitetssäkring av minhundar och sjukvård

Räddningsverket och MSB har hittills genomfört kvalitetssäkring av minhundar i Kosovo, Libanon och Demokratiska Republiken Kongo. Kvalitetssäkring och koordination av minröjningsrelaterad sjukvård har genomförts i Kosovo och Eritrea.

Utbildning inom minhantering

MSB håller ett antal kurser inom området med varierande inriktning. Det kan handla om utbildning i mekanisk och manuell röjning, utbildning för minhundar, databashantering, mine risk education etc. 
 
MSB samarbetar och deltar även i stor utsträckning vid de kurser som genomförs av SWEDEC (Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum).

Kön, kultur och religion vid minhantering

MSB ska inom hela sitt arbete och sin utbildning i minhantering, nationellt såväl som internationellt, beakta och ta hänsyn till religion, kultur samt kvinnors och mäns och flickors och pojkars livsvillkor.

Minproblemet i världen

Årsrapporten Landmine Monitor Report uppger att mellan 15 000 och 20 000 personer skadas eller dödas av minor varje år. Under 2002 och fram till och med juni 2003 rapporterades nya minoffer i 65 länder.
 
Bland de av minor drabbade länderna finns: Afghanistan, Angola, Moçambique, Bosnien-Hercegovina, Eritrea och Kambodja. Minor finns utlagda i totalt 82 länder. Minröjning, i någon form, pågår i 63 länder.
  
I minst 17 väpnade konflikter lades det ut nya minor av regeringsstyrkor eller gerillaorganisationer.
  
Minor skadar och dödar inte bara människor och djur utan försvårar och förhindrar även återuppbyggnad och nyttjande av infrastruktur. Problemet är alltså inte bara mängden minor utan snarare var de ligger – nära platser där människor vistas och bor och platser som är viktiga för att samhället ska fungera.
 
En ung kvinna som har två benproteser lutade mot sig.
15 000 – 20 000 människor dödas eller skadas  varje år av minor runt om i världen. Foto: Arne Hodalic
Publicerad: 2009-09-29 kl. 16:48
Kontakt:
Marie Mills Marie.Mills@msb.se