Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

EU-lagret i Kristinehamn

Tipsa om artikeln
MSB har uppdraget att lagerhålla, köpa in och transportera materiel som används i EU:s insatser för civil kris- och konflikthantering. I uppdraget ingår också att utveckla ett IT-stödsystem för materielhanteringen. Uppdraget gör Sverige och MSB till en viktig part i EU:s uppdrag att stärka fred och säkerhet i kris- och krigsdrabbade länder.

MSB har uppdraget att hantera EU:s lager med materiel som används i civila krisinsatser. Uppdraget sker inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. EU:s civila krisinsatser ska bidra till att bemöta externa konflikter och kriser, bygga upp partners kapacitet och skydda unionen och dess medborgare. Oftast handlar det om att stärka ett lands kapacitet inom polisväsende och andra delar av rättsstaten eller förebygga konflikter via observationsinsatser och stödja en hållbar fred.

Uppdraget att hantera EU-lagret gör Sverige och MSB till en strategiskt viktig part i EU:s uppdrag att stärka fred, säkerhet och lag och ordning i länder som är drabbade av kriser eller konflikter.

Materiel från EU till krisinsatser

MSB kommer att lagerhålla, köpa in och transportera materiel till, från och mellan de civila krisinsatser som EU bedriver runt om i världen. Myndigheten kommer också att sköta underhållet av den utrustning som har använts i insatserna och utveckla ett IT-stödsystem för materielhanteringen. Så småningom kommer IT-systemet också att omfatta moduler för inköp, HR och projektledning.

Lagret ska göra det möjligt för EU att snabbt kunna starta nya insatser, skala upp eller ner insatser, flytta materiel eller avsluta insatser. EU kommer också att slippa tids- och resurskrävande upphandlingar för utrustning. Den materiel som ska lagerhållas är bland annat fordon, IT-utrustning, satellittelefoner, sjukvårdsutrustning, läkemedel och hjälmar.

MSB:s arbete med lagerhållning, inköp och transporter kommer att bidra till följande:

  • Insatserna kan starta snabbare och planeringen inför en insats underlättas.
  • Uppföljning och kostnadskontroll under insats och avslut blir enklare.
  • Kvaliteten på materielen till insatserna blir högre.
  • Materielen till olika insatser blir enhetligt, något som förbättrar både flexibilitet och effektivitet i insatserna.

Lagret ska ge EU kapacitet att inom 30 dagar kunna skicka ut 200 personer, med nödvändig utrustning, för att starta en ny insats. 

Sedan länge lager för MSB

Lagret är placerat i Kristinehamn där MSB redan bedriver omfattande lager- och logistikverksamhet för nationella och internationella insatser, på uppdrag av bland andra EU och FN. Under år 2017 genomförde MSB 125 utlandsinsatser och myndigheten har sedan många år en mycket välfungerande logistikkedja och organisation. Den materiel som EU vill lagerhålla är samma typ av materiel som MSB lagerhåller i dagsläget.
MSB kommer också att verka för att en ökad miljöhänsyn tas i insatserna, till exempel genom att säkerställa avfallshantering. 

Avtalet mellan MSB och EU löper på tre år med möjlighet till förlängning. 

Sverige är en av de största bidragsgivande nationerna i EU, sett till befolkningsmängd, och har både förmåga och kompetens inom området. EU-lagret är en stor möjlighet för Sverige och MSB att ta en aktiv roll för att stärka den civila krishanteringen i EU.

Bakgrund till avtalet

EU inrättade ett första lager år 2013 med syfte att snabbt kunna stödja nya civila insatser med utrustning. Under 2016 erbjöds EU:s medlemsländer att inkomma med anbud på ett nytt lager. Ambitionen med den nya upphandlingen var att servicen till insatserna skulle öka och förbättras genom att också erbjuda logistik- och transportstöd till pågående insatser.

Under hösten 2016, lämnade MSB in ett anbud om att få ansvara för det strategiska lagret och placera det i Kristinehamn, där MSB redan bedriver omfattande verksamhet inom lagerhållning och logistik. Efter utvärdering ansåg EU att MSB var den aktör som ansågs bäst lämpad för uppdraget.

Publicerad: 2018-05-30 kl. 14:35
Kontakt:
Anders Karlsson Anders.Karlsson@msb.se