Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Civil krishantering

Tipsa om artikeln
Internationell civil krishantering är ett av Regeringens instrument för att förhindra och stävja konflikter och skapa förutsättningar för varaktig fred. Sverige stödjer med personal och ibland materiel. MSB bidrar genom att bistå med personal som bemannar de olika insatserna runt om i världen.

Inom ramen för EU:s Gemensamma Säkerhets och Försvarspolitik (GSFP) genomförs civila och militära krishanteringsinsatser. MSB stödjer de civila insatserna.

Insatsernas mandat och omfattning varierar men deras syfte är att bidra till att bemöta externa konflikter och kriser, bygga upp partners kapacitet och skydda unionen och dess medborgare.

Det finns 10 pågående civila missioner som alla medlemsländer till EU har möjlighet att bidra med personal till. 
Dessa missioner sker ofta i länder som undergått stora förändringsprocesser och där säkerhetsklimatet ofta kan vara utmanande som till exempel Ukraina eller Somalia.
observatörer på uppdrag
Foto: Johan Lundahl 

MSB:s uppdrag inom civil krishantering

MSB har via det årliga Regleringsbrevet ett omfattande uppdrag från regeringen att ställa svensk personal till förfogande till fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet. MSB ger tillsammans med fem andra svenska myndigheter varje år ett betydande stöd med cirka 200 utsända personer varje år.
EU, FN, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Temporary International Presence in Hebron (TIPH) är de organisationer och missioner som MSB stödjer. Stödet syftar främst till att stärka effektivitet och resursutnyttjande.
Bland annat genom:

 

 • tillräckliga säkerhetsarrangemang
 • hållbara logistiska lösningar
 • pålitliga kommunikationer
 • medicinsk säkerhet/beredskap
 • och fungerande administrativ hantering.

 

MSB stöd omfattar även att minska riskerna med minor och ammunition som ett led i att bidra till DDR processer (disarmament, demobilization and reintegration) eller möjliggöra närvaro. Inom området att främja fred och säkerhet ser också MSB möjligheter att ge stöd med att reducera och förhindra miljökonsekvenser och stärka nationell civilskyddskapacitet.

Tjänster som MSB erbjuder

MSB sekonderar mest personal inom insatsnära verksamhet, det betyder personal som är en förutsättning för att missionen ska fungera och som stärker missionernas eller deras huvudkontors effektivitet och kvalitet. Till exempel;

 • Nurse, Medical Advisor
 • Mission Security Officer
 • Head of Administration
 • Transport, Logistics Officer
 • HR Officer/Chief
 • Communication Information systems Officer/Chief
 • Finance Officer/Chief
 • Procurement Officer/Chief
Publicerad: 2018-04-06 kl. 11:07
Kontakt:
Madelene Monasdotter Madelene.Monasdotter@msb.se