Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Indikering av farliga ämnen

Tipsa om artikeln
I syfte att höja räddningstjänstens förmåga att hantera händelser med okända ämnen har en avancerad indikeringsresurs utvecklats.
Indikeringsutrustning

Hur resurserna begärs: Vid behov av resursen, kontakta SOS för vidarekoppling till Insatsledning på respektive räddningstjänst:

 
 
 
Kontakt
010-240 51 35
 
Att snabbt kunna identifiera vilket ämne som förekommer vid en händelse med farliga ämnen kan vara avgörande för att rätt åtgärder sätts in av insatspersonal i syfte att rädda människoliv, egendom och miljö. Identifiering är också avgörande för att insatspersonalen ska kunna skydda sig på ett riktigt sätt.
 
I vissa situationer, exempelvis vid händelser där information om ämnet saknas eller där utsläppskällan är okänd, kan det finnas behov av att genomföra en direktanalys på skadeplats för att identifiera det misstänkta ämnet. För att kunna genomföra detta krävs speciell utrustning och speciellt utbildad personal.

Indikeringsutrustning

MSB har i samarbete med Stockholms universitet skaffat avancerad indikeringsutrustning i syfte att öka förmågan till direktanalys på skadeplats för kemikalier. Utrustningen består av masspektrometer/gaskromatograf (GC/MS) för analys av gaser samt infraröd spektrometer (FT-IR) för analys av fasta ämnen och vätskor.  Den senare har även anskaffats för polisen, kustbevakningen och tullen.

Indikeringsenheten

Den avancerade utrustningen finns vid Storstockholms brandförsvar (Farsta), Räddningstjänsten i Storgöteborg (Kortedala) samt vid räddningstjänsten Syd (Hyllie). De tre indikeringsenheterna har även tillgång till annan mätutrustning, exempelvis utrustning för mätning av joniserande strålning, brandfarliga gaser med mera. För dessa räddningstjänster innebär detta att de vid händelser med okända farliga ämnen, planerade arrangemang samt vid internationella insatser är en del av de nationella förstärkningsresurserna för farliga ämnen.
 
MSB har tecknat ett avtal med räddningstjänsten och all utryckande personal har genomgått grundutbildning på Stockholms universitet.

Fördjupad expertanalys 

De avancerade indikeringsenheterna ska kunna utföra en direktanalys av okända kemikalier, men analysresultatet skickas alltid vidare till en expert för en djupare analys. För prover av gaser och gasblandningar skickas resultaten till bland annat Stockholms universitet som MSB tecknat avtal med. För prover av vätskor och fasta ämnen har tillverkaren av analysutrustningen en egen expertorganisation som nås dygnet runt.

Kostnader

Kostnad för insats, dock ej kostnader för materiel, betalas av den kommun, kommunalförbund, landsting eller myndighet som begär hjälp.

Publicerad: 2009-09-29 kl. 17:47 | Senast granskad:2017-02-10 kl. 10:19
Kontakt:
Thomas Degeryd Thomas.Degeryd@msb.se