Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Begära sändning av VMA

Tipsa om artikeln
Behörig myndighet avgör vilka personer som ges mandat att begära sändning av VMA. Nedan hittar du de myndigheter som har mandat att sända VMA samt vid vilken typ av händelse.

Två nivåer av VMA

Det finns två nivåer på meddelanden: varning och information. Varningsmeddelande sänds genast när det finns en omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom eller i miljön. Informationsmeddelande kan sändas ut för att förebygga eller begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller i miljön.

Behörighet för begäran av varningsmeddelande

 

Vilka har behörighet?Vilka händelser rör det sig om?
Räddningschef/räddningsledare för kommunal räddningstjänst Olyckshändelser eller överhängande fara för olyckshändelser (giftig brandrök, utsläpp av kemikalier, explosionsrisk)
Räddningsledare för statlig räddningstjänst
Strålsäkerhetsmyndigheten
Räddningstjänst och rådgivning vid utsläpp av radioaktiva ämnen
Polismyndighet Grov störning av allmän ordning eller svår brottslighet, som innebär fara
Smittskyddsläkare Överhängande fara för spridning av allvarlig smittsam sjukdom
Anläggningar med farlig verksamhet, enligt 2 kap, 4 §, Lagen om skydd mot olyckor Utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen i mark, vatten och luft, vid risk för ras, skred och dammbrott.
SOS Alarm Vid allvarliga störningar i alarmeringsfunktionen, till exempel vid blockering av 112-numret
 

Behörighet för begäran av informationsmeddelande

 

Vilka har behörighet?Vilka händelser rör det sig om?
Regeringen med Regeringskansliet Vid extraordinära händelser*
Alla myndigheter med ansvar och skyldigheter för krishantering (myndigheter med tjänsteman i beredskap (TiB) Vid extraordinära händelser*
Kommuner och landsting Vid extraordinära händelser*
Svenska kraftnät och de största el-distributörerna Vid elavbrott
Teleoperatörer med egna nät Vid avbrott i telekommunikationerna
Myndigheter och företag som får begära sändning av varningsmeddelande Vid händelser som tidigare föranlett varningsmeddelande
 
*Extraordinär händelse
En Extraordinär händelse är "… sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser…"

Hur går det till?

Den som bestämt sig för att begära sändning av meddelande tar kontakt med regional SOS-central.

  • SOS-centralen förmedlar kontakten till Sveriges Radios sändningsledning.
  • Sändningsledningen har ansvar för att sända meddelandet i SRs FM-kanaler och förse medverkande TV-bolag med underlag för textremsa i respektive kanal.
  • Genom en speciell teknisk lösning sänds Sveriges Radios meddelande med automatik i den privata lokalradion.

Meddelandets innehåll

Den som begär ett VMA ansvarar för informationens innehåll och för att de uppgifter som lämnas är korrekta. Meddelandet utformas i samråd med Sveriges Radios sändningsledning.

Meddelandet bör innehålla kort och saklig information om

  • vilket område som berörs
  • vad som hänt eller kan hända
  • vad som utgör det akuta hotet mot liv, hälsa, egendom och miljö
  • anvisningar om vad människor ska göra för att skydda sig
  • vad allmänheten kan göra för att eventuellt underlätta räddningsarbetet
Publicerad: 2009-11-16 kl. 11:12
Kontakt:
Lars Olsson Lars.Olsson@msb.se
Håkan Marcusson Hakan.Marcusson@msb.se