Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB:s uppdrag att samordna stöd till drabbade och anhöriga vid en händelse utomlands

Tipsa om artikeln
I MSB myndighetsinstruktion 2009:611 står att MSB har uppgiften att samordna stöd till drabbade och närstående vid en händelse utomlands. Uppdraget är formulerat enligt följande:

§14 Myndigheten ska på regeringens uppdrag kunna stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av en större katastrof utomlands. Myndigheten ska särskilt underlätta kontakterna mellan drabbade och myndigheter, verka för samordning av myndigheter, organisationer och övriga aktörers åtgärder. Vidare ska MSB verka för samordning av den offentliga information som har betydelse för dem som drabbats samt kunna identifiera behov av särskilda insatser.

Bakrunden för detta uppdrag är myndigheternas hantering av Tsunamin 2004 som till viss del upplevdes bristfällig då det gällde stödet till drabbade och närstående. Det svenska krishanteringssystemet har sedan dess avsevärt utvecklats på många olika sätt.

Mer information om krishanteringens utveckling de senaste tio åren

Samverkansgruppen

När MSB fick detta uppdrag beslutade MSB:s generaldirektör att det skulle inträttas en samverkansgrupp med syfte att vara ett myndighetsgemensamt forum för utveckling av arbetet med stöd till drabbade där en del av arbetet var att ta fram en plan för samvekan. Idag är följande aktörer representerade i samverkansgruppen: Utrikesdepartementet, Polisen, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Skatteverket, Försvarsmakten, Svenska kyrkan, Röda korset, Svensk försäkring, Resebranschen, Begravningsbranschen, SOS-alarm, 113 13 , 1177 Vårdguiden, representanter för länsstyrelserna, tre kommuner och tre landsting och Kunskapscentrum i Kris- och Katastrofpsykologi (Stockholms läns landsting).

Idag är samverkansgruppen ett nätverk för utbyte av erfarenheter och kunskap inom området. MSB är sammankallande och möten genomförs regelbundet.

Samverkansplanen

MSB kunde efter nära samverkan med aktörerna fastställa samverkansplanen i juni 2015. Arbetet genomfördes inom ramen för samverkansgruppen och avslutades med en stor övning där ett 30-tal aktörer deltog.

Mer information om övningen med fokus på stöd till drabbade och närstående vid en katastrof utomlands

Samverkansplanen är tänkt att vara ett stöd i det aktörsgemensamma arbetet och att främja ett medvetet förhållningssätt. Den grundar sig på de gemensamma grunderna för samverkan och ledning vid en samhällsstörning och är ett komplement till redan etablerade rutiner och arbetsprocesser.

Mer information om samverkansplanen

Stöd och information till drabbade och närstående - vid en katastrof utomlands
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har bland annat i uppdrag 1 att hålla samman samhällets stöd och information till drabb...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB831 - reviderad december 2017
Antal
Ej i lager
 

Fortsatt utveckling av aktörernas samordning vid en händelse

Enheten för samordning vid MSB ansvarar för att samvekansplanen uppdateras vid behov samt för att utveckla arbetsätt för nationell samordning för framtida händelser.

Publicerad: 2016-09-02 kl. 14:11
Kontakt:
Alejandra Andersson Alejandra.Andersson@msb.se