Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Människor

Samordnade myndigheter vid en kris

Tipsa om artikeln
MSB:s uppgift är att stödja samordningen av berörda myndigheters åtgärder vid en kris.
En av grundprinciperna i svensk krishantering är ansvarsprincipen. Den innebär att en myndighet som har ansvar för en verksamhet också har ansvaret för att verksamheten ska fungera vid en kris.
 
Vid svåra kriser som drabbar stora delar av samhället kan hanteringen av krisen på central myndighetsnivå behöva samordnas. MSB ska kunna stödja denna samordning genom att tillhandahålla metoder och nätverk som kan nyttjas av andra berörda myndigheter vid en allvarlig händelse.
 
Myndigheten ska också kunna bistå Regeringskansliet med underlag och information i samband med allvarliga olyckor och kriser.

Samordnad information till allmänheten

I myndighetens samordningsroll ingår att verka för ett koordinerat beslutsfattande mellan berörda aktörer vid en händelse. MSB ska också stödja dessa aktörer att samordna sin information till allmänheten.
 
Det är angeläget att undvika onödig duplicering och istället skapa synergier mellan myndigheters åtgärder och insatser.
 
Idag görs detta genom att regelbundet under en allvarlig kris hålla samverkanskonferenser där aktörerna gemensamt upprätthåller en uppdaterad lägesbild över vad som har hänt och hur man planerar att agera.
 
Den samordnade informationen till allmänheten publiceras via olika kanaler, exempelvis den myndighetsgemensamma portalen krisinformation.se.

Utveckla samverkan

Externa aktörer har således ett behov av att MSB stödjer, koordinerar och driver på utvecklingen och kunskapen om metoder för framtagande och delgivning av lägesrapporter vilket inkluderar berednings- och rapporteringsrutiner samt arbetet med TIB- nätverket.
 
Inom området resurssamverkan, såväl nationell som internationell, har externa aktörer ett behov av att MSB är pådrivande i att skapa en överblick över samhällets resurser exempelvis tillgången till reservkraft.

Internationell samordning

Samordningsrollen är också av stor relevans när krishanteringen får en europeisk eller internationell prägel. Svenska myndigheter behöver t ex mötas och samordna sitt agerande i situationer när den så kallade stödstyrkan aktiveras vid katastrofer utomlands som drabbar personer med hemvist i Sverige, och när Sverige behöver ta emot eller erbjuda hjälp till andra länder.

MSB:s arbete med samordning leder till att:
  • de ansvariga myndigheterna har god kunskap om läget och varandras arbete
  • budskapen i stor utsträckning är avstämda och samordnade
  • mediernas rapportering är balanserad och saklig
  • de allra flesta frågor kan lösas ut av myndigheterna i samverkan och inte behöver lyftas till regeringen
Publicerad: 2009-09-15 kl. 18:09 | Senast granskad:2015-11-20 kl. 11:08
Kontakt:
Krisinformation.se