Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Människor

Samordnade myndigheter vid en kris

Tipsa om artikeln
MSB:s uppgift är att stödja samordningen av berörda myndigheters åtgärder vid en kris.
En av grundprinciperna i svensk krishantering är ansvarsprincipen. Den innebär att en myndighet som har ansvar för en verksamhet också har ansvaret för att verksamheten ska fungera vid en kris.
 
Vid svåra kriser som drabbar stora delar av samhället kan hanteringen av krisen på central myndighetsnivå behöva samordnas. MSB ska kunna stödja denna samordning genom att tillhandahålla metoder och nätverk som kan nyttjas av andra berörda myndigheter vid en allvarlig händelse.
 
Myndigheten ska också kunna bistå Regeringskansliet med underlag och information i samband med allvarliga olyckor och kriser.
 
Det är angeläget att undvika onödig duplicering och istället skapa synergier mellan myndigheters åtgärder och insatser.
 
Idag görs detta genom att regelbundet under en allvarlig kris hålla samverkanskonferenser där aktörerna gemensamt upprätthåller en uppdaterad lägesbild över vad som har hänt och hur man planerar att agera.
 
Den samordnade informationen till allmänheten publiceras via olika kanaler, exempelvis den myndighetsgemensamma portalen krisinformation.se.

Nätverksarbete – en förutsättning för effektiv kriskommunikation

I myndighetens samordningsroll ingår att verka för ett koordinerat beslutsfattande mellan berörda aktörer vid en händelse.
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska se till att berörda aktörer vid en kris får tillfälle att samordna information till allmänhet och medier. Därför driver MSB nationella kommunikatörsnätverk som utvecklar och förbereder aktörernas samordnade kommunikation. I nätverken utvecklas rutiner och kommunikationsstrategier. Dessutom förbereds frågor och svar innan en händelse inträffar. Under en samhällsstörning kan nätverken snabbt få en samlad kommunikativ lägesbild och tillsammans möta informationsbehov.
 
Förutsättningen för ett effektivt nätverksarbete baseras på bra förberedelser och att nätverken lärt känna varandra innan händelsen. Då blir startsträckan kort och samverkan mer effektiv. Genom att träffas i vardagen och arbeta tillsammans, skapas goda förutsättningar för en gemensam förståelse för de problem man har att hantera.

MSB:s inriktande och samordnande roll vid kommunikationssamordning

Samordning av kommunikation mellan aktörer sker i olika steg. Det första steget är att jämföra allmänhetens informationsbehov i en samhällsstörning med den information som finns tillgänglig hos berörda aktörer. Om det finns relevanta frågor hos allmänheten som är svåra att besvara för enskilda aktörer upprättas en kommunikativ analys som ligger till grund för att initiera kommunikationssamordning. Nästa steg är att MSB, i dialog med berörda aktörer, initierar en samverkanskonferens för kommunikationssamordning. Inför samverkanskonferensen tar Krisinformation.se fram en kommunikativ analys (identifiera allmänhetens informationsbehov och analysera vilka målgrupper som är berörda samt önskade effekter av kommunikationsåtgärder) som bildar underlag för en diskussion om vidtagna och planerade kommunikationsåtgärder och eventuella samordningsbehov. Resultatet av samverkanskonferensen presenteras i en aktörsgemensam kommunikativ lägesbild.

Utveckla samverkan

Externa aktörer har således ett behov av att MSB stödjer, koordinerar och driver på utvecklingen och kunskapen om metoder för framtagande och delgivning av lägesrapporter vilket inkluderar berednings- och rapporteringsrutiner samt arbetet med TIB- nätverket.
 
Inom området resurssamverkan, såväl nationell som internationell, har externa aktörer ett behov av att MSB är pådrivande i att skapa en överblick över samhällets resurser exempelvis tillgången till reservkraft.

Internationell samordning

Samordningsrollen är också av stor relevans när krishanteringen får en europeisk eller internationell prägel. Svenska myndigheter behöver t ex mötas och samordna sitt agerande i situationer när den så kallade stödstyrkan aktiveras vid katastrofer utomlands som drabbar personer med hemvist i Sverige, och när Sverige behöver ta emot eller erbjuda hjälp till andra länder.

MSB:s arbete med samordning leder till att:
  • de ansvariga myndigheterna har god kunskap om läget och varandras arbete
  • budskapen i stor utsträckning är avstämda och samordnade
  • mediernas rapportering är balanserad och saklig
  • de allra flesta frågor kan lösas ut av myndigheterna i samverkan och inte behöver lyftas till regeringen
Publicerad: 2009-09-15 kl. 18:09 | Senast granskad:2017-07-05 kl. 10:27
Kontakt: