Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Ambulanspersonal

Så arbetar MSB med att hantera olyckor och händelser

Tipsa om artikeln
MSB lägger stort fokus på att samhällets aktörer ska stärka och utveckla sin krisledningsförmåga. Inte minst genom att samverka och samordna verksamheter inom sina egna samhällssektorer såväl som över sektorsgränserna.

Utveckla beredskapen i samhället

För att utveckla krishanteringsförmågan lokalt, regionalt och centralt är det viktigt att knyta ihop nya forskningsresultat med erfarenheter från inträffade händelser i Sverige och internationellt.

För att stödja svenska aktörers förmåga att hantera kriser utvecklar MSB olika beslutsstödsystem, tv ex RIB, WIS och SGSI.  Vi ger kommunerna teknisk rådgivning och ekonomiska bidrag när de bygger centraler för kommunens räddningstjänst och för kommunal ledning.

Ett viktigt verktyg i den svenska krishanteringen är det nationella radiokommunikationssystemet Rakel, som förvaltas och utvecklas av MSB. Rakel används av de aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom både offentlig och privat sektor med behov av krisberedskap, effektiv krishantering, samverkan och ledning.
 
 
En viktig del i krisberedskapen är att kunna varna allmänheten vid allvarliga situationer. Här finns systemet ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA) som sänds via radio och TV. VMA är det grundläggande medlet för att snabbt varna och informera befolkningen vid akut fara i samband med en olyckshändelse.

MSB:s egen roll

MSB deltar också själv i hanteringen av olyckor och kriser. I uppgiften ingår både att genomföra insatser och att stödja samordningen av andra myndigheters åtgärder och insatser.
 
Insatsrollen innebär att MSB ska kunna tillhandahålla olika typer av personella och materiella resurser, ibland i form av enskilda experter och ibland i form av mer komplext sammansatta moduler.
 
MSB har beredskap för insatser som stöder kommuner och andra svenska myndigheter, samt inte minst insatser på den europeiska och internationella arenan.  MSB deltar i såväl akuta räddnings- och katastrofinsatser som mer långsiktiga kapacitetsutvecklings- och konflikthanteringsinsatser, ofta genom FN:s eller EU:s försorg.
 
Samordningsrollen innebär att MSB ska kunna tillhandahålla metoder, fora och nätverk som kan nyttjas av andra berörda myndigheter i syfte att bidra till ett koordinerat beslutsfattande och samordnad information till allmänheten. Detta är särskilt framträdande i en renodlad nationell kontext där MSB har ett tydligt mandat att stödja samordningen av andra myndigheters åtgärder och insatser, men är också relevant när krishanteringen får en europeisk eller internationell prägel.
 
Svenska myndigheter behöver t.ex. mötas och samordna sitt agerande i situationer när Sverige behöver ta emot eller erbjuda hjälp till andra länder via EU:s så kallade civilskyddsmekanism.  
Publicerad: 2010-12-27 kl. 15:20 | Senast granskad:2017-01-10 kl. 14:55
Kontakt: