Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Under insats

Tipsa om artikeln
Att vara på insats upplevs väldigt olika beroende på typ av insats, var man befinner sig och vad man lämnar hemma. Som insatspersonal är du, tillsammans med andra på MSB, avgörande för att genomföra en insats.
Uppkommer frågor under din insats ska du alltid känna att du kan vända dig till din projektledare på MSB. Vid akuta ärenden efter kontorstid kan du vända dig till tjänsteman i beredskap (TIB) på MSB.
 
Om ditt ärende rör anställningsfrågor eller annat personalstöd kan du vända dig till din HR- handläggare på MSB. Vid akut sjukdom eller akuta tandproblem kan medicinsk koordinator på MSB kontaktas.

Uppförandekod

MSB har antagit en uppförandekod som gäller för all insatspersonal som deltar i våra internationella insatser. Uppförandekoden är en del av anställningskontraktet och all insatspersonal förbinder sig att följa de etiska regler som MSB har satt upp genom att skriva under sitt anställningavtal.
 
Dessa regler utgår från tanken om alla människors lika värde oavsett kön, etniskt ursprung, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionshinder. Denna tanke har juridiskt stöd i såväl internationella konventioner som svensk lag.
 
MSB ställer höga krav på insatspersonalens uppförande och iakttagande av etiska regler under en insats.  I händelse av att insatspersonal bryter mot MSB:s uppförandekod kallas personen hem med omedelbar verkan för vidare utredning av ärendet.

Anställningsvillkor

Olika avtal används vid olika insatser. Det innebär att villkoren kan skilja sig åt. Läs gärna Handbok för insatspersonal för utförlig information gällande villkoren.

Rapportering

Under insatsen håller projektledaren kontakt med samarbetsorganisationen och följer projektets kostnader, aktiviteter, resultat och förändringar hos organisationen som är i behov av stöd. Projektledaren avgör också med vilken frekvens och hur du ska rapportera från insatsen. Vanligast är att du rapporterar veckovis till projektledaren via e-post enligt en fördefinierad mall.

Genusmedvetenhet

MSB ska uppnå högsta möjliga kvalitet och effektivitet i sina insatser. Därför driver MSB ett aktivt arbete att vid insats ta hänsyn till och inkludera såväl kvinnors som mäns, flickors som pojkars olika behov. MSB:s målsättning är att all personal som deltar i insatser ska vara medveten om skillnader i sårbarhet, risker, förutsättningar och möjligheter beroende på om man är kvinna eller man, flicka eller pojke.

Miljömedvetenhet

Miljö är direkt länkat till hälsa och säkerhet och är en viktig aspekt av hållbar utveckling. Det viktigaste miljöarbete du kan göra är att ta medvetna beslut och synliggöra insatsens miljöpåverkan. Genom att kontinuerligt rapportera problem eller möjliga förbättringsområden till din projektledare bidrar du till ett förbättrat miljöarbete. Det är ditt ansvar att följa MSB:s uppförandekod och tillämplig lagstiftning och vara ett föredöme i det dagliga arbetet.

Hälsa under insats

Under insatsen finns handläggare för psykosocialt stöd och medicinsk koordinator som stöd för dig. Vid behov av medicinsk rådgivning via telefon under insatstiden bör du i första hand kontakta den medicinska koordinatorn om det är möjligt. MSB har även avtalat så att du har tillgång till sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

Säkerhet

Vid de flesta av insatserna där MSB är involverad finns en lokal säkerhetsansvarig – ofta kallad Security Officer. Då du under insats har ett stort ansvar för din säkerhet är det viktigt att du vid ankomst får kontaktuppgifter till denne och att du får en genomgripande säkerhetsgenomgång. Genomgången ska även innehålla evakuerings- och medevacplaner.

Publicerad: 2009-09-29 kl. 17:21 | Senast granskad:2013-10-04 kl. 10:05
Kontakt:
Camilla Abelson Bergling Camilla.AbelsonBergling@msb.se