Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Expert inom risk- och sårbarhetsanalys - Katastrofriskreducering och respons- och samordningskapacitet i Irak

Tipsa om artikeln

Introduction

Irak har stora humanitära och utvecklingsutmaningar. Decennier av långvarig konflikt, svagt och delat politiskt styre, korruption och terrorism samt marginalisering av etniska och religiösa grupper har bidragit till den långvariga kris som landet befinner sig i. Den Islamiska Statens (IS) framgångar i landet 2014, och övertagandet av storstaden Mosul, tvingade över tre miljoner irakier på flykt inom landet samt lämnade städer, infrastruktur och människor i ett skick som kommer att ta lång tid att åter bygga upp. Trots att IS besegrats och många internflyktingar återvänt till sina hem är 8,7 miljoner av Iraks befolkning fortfarande i behov av humanitär hjälp. Den humanitära krisen i Irak räknas som en av världens största, mest komplexa och volatila.

Förutom risken för konflikt i landet är Irak utsatt för en mängd natur- och klimatrelaterade risker såsom torka, översvämningar, jordbävningar och föroreningar. Åren av konflikt i landet har dessutom förvärrat miljöproblem genom exempelvis utsläpp av farligt avfall och krigsmateriel samt låg prioritering att ta tag i riskförebyggande arbete. Sedan 2014 har både den irakiska regeringen i Bagdad och den kurdiska regionala regeringen i norra Irak etablerat krissamordningscenter med mandat att samordna och stärka krishantering och katastrofberedskap samt riskförebyggande arbete i landet.

För att stödja dessa och relaterade utmaningar inleder Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Joint Coordination and Monitoring Center (JCMC) ett samarbete för att stärka den irakiska kapaciteten att hantera, leda och reagera på naturliga, klimat- och konfliktrelaterade risker. Detta samarbete inkluderar det irakiska civilförsvaret som även hanterar räddningstjänst och ambulansverksamhet i landet. Projektet syftar till att långsiktigt utveckla institutionell kapacitet för katastrofriskreducering och på kortare sikt att stärka respons- och samordningskapacitet. Projektet förväntas starta under första kvartalet 2019 med en uppstartsfas på ca 12 månader. Ansökan för implementeringsfas (2020-2021) kommer att utvecklas under uppstartsfasen och inkludera den irakiska regeringen såväl som den kurdiska regionala regeringen. Projektet finansieras av Sida genom Sveriges strategi för utvecklingssamarbete med Irak.

Projektet bedrivs av Enheten för insatser och leds av utsedd projektledare på enheten. För att samordna verksamheten och leda det dagliga arbetet i fält har MSB en utsänd projektsamordnare som arbetar heltid på JCMC:s kontor i Bagdad. MSB:s projektledare och projektsamordnaren i Irak kommer att ha ett nära samarbete med rollfördelningen att MSB:s projektledare har det strategiska ansvaret och projektsamordnaren ansvarar för att leda arbetet i fält. För det dagliga operativa arbetet kommer experter att anlitas. De experter som arbetar för och på MSB har erfarenheter från arbete med flera humanitära och utvecklingsorienterade aktörer och kontexter.

Nu söker vi en expert inom risk- och sårbarhetsanalys som ska arbeta med att stärka JCMC:s kapacitet att identifiera, analysera och utvärdera risker och sårbarheter.

Duties

Som expert inom risk- och sårbarhetsanalys ingår du i projektets expertteam med experter för andra områden såsom beredskap för effektiv respons (BRE), samverkan och ledning (SOL), genus och miljö. Uppdraget är på deltid och genomförs framförallt på plats i Bagdad. Du ansvarar för tematisk planering, genomförande och utvärdering inom området risk- och sårbarhetsanalys. Som en del av MSB:s expertteam kommer du att agera som representant för en svensk myndighet i ett bilateralt samarbete, med ansvar att säkerställa effektiv och resultatorienterad kapacitetsutveckling.

Arbetsuppgifter som ingår i uppdraget är:

• Genomföra en behovs- och kapacitetsanalys av JCMC:s förmåga att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser;

• Delta i planering och genomförande av studiebesök i Sverige för att öka JCMC:s förståelse av hur nationell risk- och sårbarhetsanalys genomförs i Sverige;

• Kartlägga aktörer och informationshanteringsbehov relevanta för den nationella processen för risk- och sårbarhetsanalys;

• Konsultera med regionala JCMC-kontor hur de integreras i utvecklingen av den nationella risk- och sårbarhetsanalysen;

• Stödja JCMC i utvecklingen av en modell för nationell risk- och sårbarhetsanalys i samråd med andra relevanta aktörer;

• Genomföra utbildning inom risk- och sårbarhetsanalys för JCMC-personal;

• Tillsammans med JCMC utveckla en implementeringsplan för nationell risk- och sårbarhetsanalysmodell, samt input till flerårig Sida-ansökan för detta;

• Ansvara för att säkerställa att tvärgående perspektiv såsom jämställdhet och miljö integreras i alla delar av arbetet;

• Bistå MSB:s projektledning med andra uppgifter nödvändiga för att säkerställa projektets resultat och genomförande.

Uppdraget innehåller men är inte begränsade till ovanstående arbetsuppgifter

Qualifications


Experience

Vi söker dig som har:

• Tidigare erfarenhet av analys-, utrednings- och utvecklingsarbete. Erfarenhet av arbete, internt eller insats, hos MSB är önskvärt,

• Erfarenhet av verksamhetsutveckling och internationellt utvecklingssamarbete i fragila kontexter är meriterande liksom erfarenhet inom utbildning,

• Tidigare erfarenhet av arbete i Irak eller Mellanöstern är meriterande samt en vilja och förmåga att arbeta i en liknande miljö,

• God förmåga att omsätta dina kunskaper inom risk- och sårbarhetsarbete till andra kontexter samt en förståelse av kapacitetsutveckling som metod för att stödja samarbetspartners att utveckla nya eller stärka existerande förmågor,

• God förmåga att bedriva riskbedömningsarbete på samhällsnivå och det är meriterande om du har erfarenhet av metodutveckling. Det är även meriterande om du har goda kunskaper inom området samhällsskydd och beredskap samt erfarenhet från offentlig förvaltning,

• Förmåga att förstå komplicerade underlag och du kan med dina erfarenheter samt analytiska förmåga behandla komplexa problem.

• Tillgänglighet under hela perioden av projektets genomförande. Preliminär fördelning: ca 90 arbetsdagar under projektets uppstartsfas.

Education

Tjänsten innebär arbete av konceptuell, analytisk och rådgivande karaktär relaterad till humanitärt arbete och utvecklingssamarbete. Kvalifikationer på denna nivå inkluderar en universitetsexamen helst på master/magisternivå i ett relevant ämnesområde eller annan för befattningen relevant utbildning i relation till ansvar och arbetsuppgifter. Ytterligare yrkesutbildningar/certifieringar som är relevanta för uppdraget ses som meriterande,

Languages

Stark utvecklad förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Kunskaper i arabiska är meriterande,

Other requriements

Vi söker dig med ett starkt samhällsengagemang. För oss är det viktigt att du förstår, respekterar och agerar utifrån MSB:s mandat och uppförandekod. Målet för Sveriges humanitära bistånd är att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet till förmån för nödlidande människor som har utsatts för, eller står under hot att utsättas för väpnade konflikter, naturkatastrofer eller andra katastrofliknande förhållanden. Som insatspersonal för MSB utför du ett viktigt arbete med tydlig koppling till de övergripande målen. Din insats bidrar till att minska lidande hos drabbad befolkning och/eller att förbättra förutsättningar för långsiktig utveckling, säkerhet och rättvisa. Innan registrering i MSB:s resursbas behöver du fylla i en självskattad hälsodeklaration. Om du sedan rekryteras till en internationell insats behöver du även genomgå en hälsoundersökning innan avfärd.

Har du en ordinarie arbetsgivare så bör du informera denne om ditt eventuella engagemang med MSB.

Profile

MSB lägger stor vikt vid din personliga lämplighet för arbetsuppgifterna samt hur du kommer att passa med övriga experter i teamet. Positionen kräver färdigheter i pedagogik och diplomatisk kommunikation och vi söker dig som är van att samarbeta och värdesätter kunskapsutbyte för att skapa goda resultat med andra. Du behöver vara kommunikativ i tal och skrift så att de analyser som tas fram kan omsättas till konkret inriktning av arbetet.

Contractual conditions

Att delta i internationella insatser för MSB innebär att du är tillfälligt anställd av MSB. MSB betalar lön och förmånspaket till fältpersonal i internationell verksamhet. Dessutom erhåller deltagare i introdutionsutbildningen och relevanta specialutbildningar ersättning från MSB. Om vald för denna position kommer en utvärdering efter uppdraget att göras, utvärderingen kan resultera i ett erbjudande att fortsatt bli registrerad i MSB:s ressursbas inom ditt kompetensområde.

När du är registrerad i MSB:s resursbas, kan du kontinuerligt få intressanta internationella jobbmöjligheter och inbjudningar till stimulerande och värdefulla utbildningar och övningar. En registrering i MSB resursbas gäller i tre år. Efter denna period utvärderas din registrering och du får erbjudas en förlängd registrering. All personal som deltar i MSB:s insatser eller personer som ingår i MSB:s resursbas behöver delta i MSB:s introdutionsutbildning och eventuella specialutbildningskurser.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

Hur du ansöker:
För att söka till MSB:s resursbas var vänlig skapa ett konto på MyPages (https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Delta-i-insats/Att-ansoka/Skapa-konto-i-MyPages1/ ) och tryck sedan på ansökningsknappen i annonsen. Var snäll att notera: informationen som du delar på MyPages blir till ditt CV. Glöm inte bort att skicka in din ansökan efter att du registrerat dig på MyPages. Detta gör du genom att klicka på ”Apply” i den aktuella annonsen och följa de anvisade stegen.

Application deadline
2019-01-20 00:00:00

Point of contact

Mikael Nystadius
mikael.nystadius@msb.se
0046 102405202

 
 
 
Jordglob