Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

ITP Biträdande Utbildningsansvarig / ITP Facilitator

Tipsa om artikeln

Introduction

SWEDISH

MSB har utvecklat ett International Training Programme (ITP) med fokus på katastrofriskhantering som övergripande tematisk inriktning med komponenter kopplat till katastrofberedskap, respons och återuppbyggnad. Initialt prioriterade länder är Nepal, Bangladesh, Kambodja och Filippinerna, prioriterade länder i Afrika kommer att fastställas under implementering. Målgruppen består av mellanchefer och tekniska experter inom myndigheter, civilsamhälle och universitet. Programmet kommer att pågå till maj 2023 och omfatta genomförande av sju utbildningscykler (5 för Asien och 2 för Afrika).

MSB söker nu en Biträdande Utbildningsansvarig för kurser och andra kompetensutvecklingsaktiviteter inom ramen för ITP.

Tjänsten är hembaserad, dock har MSB begränsade möjligheter för lokal anställning utanför Sveriges gränser. För- och efterarbete kommer huvudsakligen att ske i hemmet medan implementering av aktiviteter kommer att äga rum i något av deltagande länder eller i Sverige. Biträdande utbildningsansvarig förutsätts kunna resa i enlighet med programmets aktivitetsplan. Preliminärt innebär detta cirka 5-8 resor per år.
Tjänsten innebär deltidsanställning på ca 30-40% arbetstid under perioden fr.o.m. 2019-02-01 t.o.m. 2023-05-31. Tjänstgöringsgrad kommer varieras något från år till år.

OBS! urval för denna tjänst kommer ske löpande, därför uppmanar vi alla kandidater att inte dröja med sin ansökan.

ENGLISH

MSB has developed an International Training Programme (ITP) on disaster risk management with components related to disaster preparedness, response and recovery. Initially prioritised countries are Nepal, Bangladesh, Cambodia and Philippines whereas prioritised countries for Africa will be decided at a later stage. The target group include middle-management and technical experts in government, civil society and academia. The programme will be implemented until May 2023 and include implementation of seven training cycles (5 for Asia and 2 for Africa).

MSB is now looking for an ITP Facilitator who will be responsible for further development, coordination and implementation of learning activities included in the ITP.

The position is home based, however, MSB's has limited opportunities for local employment outside Sweden. Work pre- and post-activities will mainly be home-based whilst implementation of activities will take place in one of the participating countries or in Sweden. The ITP Facilitator is expected to be able to travel in line with the programme activity plan. Preliminary this includes 5-8 travels/year.

ITP Facilitator's role implies part-time employment (approx. 30-40%) during the period from 2019-02-01 to 2023-05-31.
 
NOTE! The selection will be made continuously, therefore we encourage our candidates to not wait until the deadline in order to apply.

Duties

SWEDISH

1. Bistå i utvecklingen av förslag på upplägg för regionala workshops samt för nationella uppföljningar.
2. Bistå i framtagande av kursplanen, agendor och beskrivningar av utbildningspass inklusive lärandemål.
3. Facilitera utbildningar och workshops.
4. Säkerställa att jämställdhet och miljö aspekter integreras i aktiviteter, samt andra perspektiv där så relevant.
5. Bistå i rekryteringsprocessen av programdeltagare och i att tillsammans med programmets mentorer synkronisera mellan deltagares förändringsinitiativ och kursplaner samt workshop-innehåll.
6. Säkerställa att allt kursmaterial samlas in och delges deltagare vid nationella aktiviteter.
7. Följa deltagare och deras utveckling samt kontext med specifikt fokus på utpekade länder.
8. Administration och logistiska arrangemang efter behov.
9. Andra arbetsuppgifter kan tillkomma.

ENGLISH

1. Contribute to the development of the set-up, approach and content for regional preparation- and follow-up workshops as well as for national follow-ups.
2. Contribute to the development of a session plan, agendas and descriptions of training sessions, including learning objectives.
3. Facilitate trainings and workshops.
4. Ensure that gender equality and environment (and other perspectives when relevant) are mainstreamed in activities, as well as other perspectives where relevant.
5. Support the recruitment process of programme participants and, together with the mentors, synchronize in-between change initiatives, session plans and workshop content.
6. Ensure that all the training materials are collected and delivered to the participants of national learning activities.
7. Monitor participants and their progress of work, as well as and monitoring of implementation contexts with a specific focus on allocated countries.
8. Administration and logistical arrangements as per need.
9. Other work assignments might be added.

Qualifications


Experience

SWEDISH

Du har erfarenhet av arbete som facilitator och/eller utbildningsansvarig inom minst 3 längre kurser/utbildningsprogram/workshops, inklusive ansvar för planering, utveckling av innehåll och läromedel för kursen, genomförande av utbildning, utvärdering av deltagare och utbildningsaktiviteter. Erfarenhet av organisationsutveckling samt arbete inom svenskt krishanteringssystem är meriterande. Fördelaktigt om du har erfarenhet av arbete i regionen (Asien).

ENGLISH

Experience of work as a Facilitator for at least 3 courses/ training programmes/ workshops is required. This includes responsibility for planning, development of content and training materials, training delivery as well as evaluation of results and participants. Experience of organisational development as well as work within Swedish crisis management system are highly desirable. Experience of work in the Asian region is an asset.

Education

SWEDSIH

Vi söker dig med relevant akademisk utbildning på master/magister nivå.

ENGLISH

We are looking for an Expert with Master's degree within DRR, crisis management, humanitarian assistance or another relevant field.

Languages

SWEDISH

Flytande engelska (både i tal och skrift) är förutsättningar för genomförande av arbetet. Kunskaper i språk av de prioriterade länderna är en fördel.

ENGLISH

Fluency in English with excellent written and oral communication & presentation skills is essential; knowledge of one of the target countries' languages is an asset.

Other requriements

SWEDISH

Förutom stark pedagogisk förmåga besitter du kunskaper om metoder för hantering av gruppdynamik samt erfarenhet av dess praktiska tillämpning. Grundläggande kunskaper inom ämne katastrofriskreducering, riskhantering samt god kännedom om kapacitetsutveckling som metod är ett krav, medans god kännedom om det svenska krishanteringssystemet och/eller någon av målgruppsländernas system är meriterande. För att lyckas med uppdraget behöver du dessutom ha strukturerat och målinriktat arbetssätt och väl utvecklad kompetens inom jämställdhets- och miljöintegrering.
Tillgänglighet för anställning under perioden för projektets genomförande är grundläggande.

ENGLISH

In addition to strong pedagogical skills, good knowledge of various methods to deal with group dynamics is required. Understanding of subjects such as disaster risk reduction, risk assessment, crisis management and capacity development as a metod. Good knowledge of the crisis management system in Sweden of one of the beneficiary countries is an asset. Experience of cross-cutting issues integration (i.g. gender mainstreaming, environmental aspects).
Availability during project period is essential.

Profile

SWEDISH

Vi lägger stor vikt vid personlighet och söker dig som har brinnande intresse för att bidra till annan organisations utveckling, förmåga att visa hänsyn till eventuella kulturella olikheter, samt agera mot kollegor och partner med takt och respekt.

ENGLISH

A successful candidate is expected to share our desire to contribute to capacity development of another organisation, to demonstrate cultural sensitivity as well as to interact with colleagues and partners in a tactful and respectful manner.

Contractual conditions

SWEDISH

Att delta i internationella insatser för MSB innebär att du är tillfälligt anställd av MSB. MSB betalar lön samt en omfattande ersättning och förmånspaket till fältpersonal i internationell verksamhet. Dessutom erhåller deltagare i induktionsutbildning och relevanta specialutbildningar ersättning från MSB. Om vald för denna position görs en utvärdering efter uppdraget. Utvärderingen kan resultera i ett erbjudande att bli registrerad på MSB-listan. När du är registrerad i MSB resursbas, kan du kontinuerligt få intressanta internationella jobbmöjligheter och inbjudningar till stimulerande och värdefulla utbildningar och övningar. En registrering i MSB resursbas gäller i tre år. Efter denna period utvärderas din registrering och du får erbjudas en förlängd registrering. All personal som deltar i MSB insatser eller personer som ingår i MSB resursbas behöver delta i MSB induktionsutbildning och eventuella specialutbildningskurser.

ENGLISH

Working with the MSB on international operations means that you are temporarily employed by the MSB. The MSB pays salary as well as a comprehensive allowances and benefits package to field staff on international operations, In addition, participants on induction training and relevant specialist training courses receive remuneration from the MSB. If you are selected for this mission, the evaluation will be made after the project implementation. The evaluation may result in an offer to be registered on the MSB roster, which means broader opportunities to receive mission requests as well as to participate in various trainings and exercises. The registration on the MSB roster is valid for 3 years. After this period there is an opportunity for extension should you have passed a new evaluation process. All the personnel taking part in MSB missions as well as the individuals registered on the roster are obliged to attend the MSB Induction Course and other mandatory profile specific trainings.

HOW TO APPLY:

The MSB applies a policy of equal opportunities to avoid any form of discrimination. We strive for gender balance and qualified women are strongly encouraged to apply.
If you wish to apply for the position please press the apply button and register your details on MyPages. Please note, the information that you provide on MyPages will form the basis for your CV. After registering on MyPages do not forget to apply for the position by submitting your application through MyPages.
It is your responsibilityas an applicant to documentyour skillsin a way thatallowsan objective and qualitative assessment. As agovernment agencywe are subject tothe principle of public access to official records.This means that ifsomeone requestscopies ofapplication documents, we are obliged to disclose them.

Application deadline
2019-01-20 00:00:00

Point of contact

Personalberedskap MSB
persber@msb.se
0046 771240240

 
 
 
Jordglob