Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Disaster Management

Tipsa om artikeln
Inom kompetensområdet Disaster Management strävar MSB efter att ha kvalitetssäkrade och utbildade individer i resursbasen med en rad olika kompetenser.
Inom disaster management skickar MSB ut insatspersonal på insatser som syftar till katastrofriskreducering i ett specifikt land samt på tidiga återuppbyggnadsinsatser.
MSB önskar bidra med att öka landets egna förutsättningar att minska sårbarheten för de människor som befinner sig i områden där det är risk för katastrofer eller där katastrofen redan är ett faktum.

Kompetensområdet Disaster Management

Begreppen anges på engelska då det är den terminologin som används i resursbasen och där direktöversättningar ibland kan bli missvisande.

Disaster Management – Disaster Risk Reduction, DRR
  • Disaster Risk Reduction Analysis Officer
Genomför kapacitetsanalyser av landets katastrofriskreducerande system samt utvecklar kontexts- samt riskanalyser som används som underlag vid vidare arbete med landets katasrofriskreducerande åtgärder.
  • Disaster Risk Reduction Command & Control Expert

Insamlande och sammanställande av analyser och rapporter för att bistå med en korrekt lägesbild av katastrofsituationen. Arbetet innebär även att bistå aktuellt land med att bygga upp sin stab och ledningsfunktion.

  •  Disaster Risk Reduction Contingency Planning Expert

Arbetet innebär beredskapsförebyggande arbete genom att bistå aktuellt land med planering samt verktyg för hantering av samhällsfunktioner, så att de kan fortsätta att fungera vid en katastrofsituation.

  • Disaster Risk Reduction Early Warning Systems Expert

Uppgifter innefattar att se över befintliga varningssystem i insatslandet men också att bistå med förslag på förbättringar av varningssystem.

  • Organisational Development and Capacity Development Expert

Arbetet innefattar bland annat samordning av lokala myndigheters riskreducerande förmågor samt utvecklandet av strukturer för ett mer koordinerat och effektivt beredskapsarbete.

 

  •  Disaster Risk Reduction Preparedness Planning Expert

Deltar i arbetet med beredskapsplanering på regional nivå, bland annat inriktad mot lokal räddningstjänst samt utbildning av lokal räddningstjänst.

 

  • Disaster Risk Reduction Risk and Vulnerability Analysis Expert

Arbetet innebär att se utföra risk- och sårbarhetsanalyser av området samt undersöka huruvida delar av befolkningen står utanför stöd vid katastrofsituationer.

 

  • Disaster Risk Reduction Team Leader

Utanför sakkunskap inom katasrofriskreducering innefattar arbetet ansvarar för insatsteam från MSB.

 

  • Disaster Risk Reduction Training Officer (B)

Arbetet innefattar att planera, förbereda samt utbildning inom katastrofriskreducering.

  •  Disaster Risk Reduction Training Officer  (C)

Arbetet innebär ett mer helhetsansvar för planering och upplägg av utbildning inom katastrofriksreducering, som även tar hänsyn till miljö- samt mångfaldsaspekt. 

Publicerad: 2009-11-25 kl. 15:13 | Senast granskad:2016-01-29 kl. 17:36
Kontakt:
Anastasia Ezerets Anastasia.Ezerets@msb.se
Mikael Nystadius Mikael.Nystadius@msb.se