Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Sjuk på insats

Tipsa om artikeln
Många av MSB:s insatser genomförs i områden med bristande tillgång till sjukvård. Med det i åtanke är det av stor vikt att insatspersonal har god beredskap för vad som ska göras vid eventuell sjukdom eller skada.
Läs mer
Med god beredskap menas i detta sammanhang att ha kunskap om vad man bör tänka på i förebyggande syfte för att inte bli sjuk, kunskap om egenbehandling, kännedom om vilka medicinska resurser som finns i närområdet samt veta hur man ska agera för att aktivera en medicinsk evakuering.

Kunskaper i förebyggande syfte

Ytterst är det ditt eget ansvar att sköta din hälsa inför och under insats. MSB strävar emellertid efter att ge ett så bra stöd som möjligt till all insatspersonal, både före, under och efter insats.

Under introduktionsutbildningen får registrerade i resursbasen utbildning i bl.a. första hjälpen och resemedicin. Utbildningen syftar till att öka förståelsen för de hälsorisker som insatser kan medföra, hur man förebygger ohälsa på insats och hur man ska agera vid tillfälle av olycka eller sjukdom.
 
I anslutning till insats bjuds insatspersonalen vanligen in för en informationsträff. I samband med detta går MSB:s medicinska koordinator igenom specifika hälsoaspekter som är relevanta för den aktuella insatsen. Det här är också ett utmärkt tillfälle att ställa frågor.

Vid insats där det saknas sjukvårdare kommer du att få med dig ett första hjälpen kit. Första hjälpen kitet ska kunna användas av all insatspersonal som har gått MSB:s introduktionsutbildning.
 
Första hjälpen kitet innehåller bl.a. förbandsmateriel för blödningar, plåster, smärtstillande tabletter och basal behandling vid diarrésjukdom. Det är bra om du har god kunskap om egenbehandling av vanliga sjukdomar.
 
Om du använder någon medicin är det ditt eget ansvar att ta med denna. Det kan vara bra att ha med sig ett intyg på engelska från behandlande läkare där det framgår vilken medicin du använder och varför du behöver medicinen.
 
Tänk också på att ta med medicin för hela insatstiden och att gärna ha den fördelad i olika väskor ifall att den ena skulle komma bort. Om du har en sjukdom som riskerar att förvärras avsevärt om du blir av med medicinen ska du diskutera detta med medicinsk koordinator före insats.

Efter avslutad insats skickar MSB en utvärderingsenkät med frågor bl.a. om din hälsa under insatsen. Enkäten är anonym och utgör ett viktigt underlag för MSB att förbättra sitt stöd till insatspersonalen. Därför är det viktigt att du tar dig tid att fylla i den så snart du kan efter hemkomst. Vår medicinska koordinator finns tillgängliga ifall du har frågor kring din hälsa vid hemkomst.

Stöd från Sverige

MSB:s medicinska koordinatorer arbetar med insatspersonalens hälsa. Förutom att delta i utbildning och arbeta med förebyggande hälsoarbete kan medicinsk koordinator även stödja insatspersonal som blivit sjuka eller skadat sig under insats.
 
Insatspersonal som blir akut sjuka under insats ska i första hand under kontorstid (08.00-16.30 svensk tid) kontakta medicinsk koordinator, utanför kontorstid kontaktas MSB:s beredskapsfunktion, tjänsteman i beredskap (TiB). 
 
TiB kan nås alla tider på dygnet under veckans alla dagar. Det är TiB som vid behov ska aktivera nödvändiga stödresurser. TiB nås på telefonnummer +46-(0)54 150 150. Samtal till TiB kopplas via SOS Alarm AB (begär MSB TiB).  

Stöd på plats

När MSB skickar ett team ingår ofta en sjuksköterska och grundläggande sjukvårdsmateriel. Detta för att tillhandahålla sjukvård till teamet. I sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår det att ta fram en medicinsk evakueringsplan.
 
Merparten av dem som är på insats för MSB är sekonderade till FN eller EU. Detta innebär att de får tillgång till samma sjukvårds- och evakueringsresurser som övrig FN- eller EU-personal.
 
Du som insatspersonalen bör se till att få information om vart du ska vända dig om behov skulle uppstå så snart du anlänt till insatsområdet. MSB rekommenderar att telefonnummer till sjukvårdsresurser på plats alltid bärs med.

I vissa fall behöver MSB:s insatspersonal förlita sig på lokal sjukvård. Kvalitén kan variera från förstklassig sjukhusvård till inrättningar med undermålig hygien som saknar nödvändig utrustning och med outbildad personal. Även tillgängligheten kan variera.
 
Det händer att lokala sjukvårdsinrättningar kräver betalning i förskott, därför kan det vara nödvändigt att ha med sig pengar för att få vård.

Medicinsk evakuering

I ovanliga fall händer det att insatspersonalen blir så svårt sjuka, eller svårt skadade, att de behöver transporteras från insatsområdet för att få medicinsk vård. Beslut om en sådan evakuering görs i samråd med Falck TravelCare, den skadade eller sjuka insatspersonalen samt MSB.
 
All insatspersonal är försäkrad genom Kammarkollegiet, och har därigenom möjlighet till att bli hemtransporterade med sjukvårdsflyg om det bedömas nödvändigt. Det kan emellertid dröja 1-2 dygn innan en sådan evakuering kan genomföras.
Publicerad: 2009-09-29 kl. 17:23 | Senast granskad:2016-01-29 kl. 18:42
Kontakt: Medicinsk koordinator på MSB medicinsk.koordinator@msb.se