Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Före insats

Tipsa om artikeln
För att få delta i MSB:s insatser krävs att du är registrerad i vår resursbas. Dessutom måste du minst ha genomgått MSB:s introduktionsutbildning.
Läs mer
MSB strävar efter att alla registrerade i resursbasen ska ha genomgått våra utbildningar innan det blir aktuellt att delta i en insats. Vi vill att du som insatspersonal ska ha en gedigen kunskapsgrund för att känna dig trygg i din roll på insats.
När du har antagits till resursbasen är det viktigt att du kontinuerligt uppdaterar din information på MyPages. Orsaken till det är flera:
  • Ditt CV grundas på de uppgifter som du registrerat i MyPages. Det är det CV som vi granskar inför insats och som avgör om du blir antagen till insatsen.
  • De dokument som efterfrågas på MyPages behövs vara klara för en snabbare hantering vid avresa till insatsen.
  • Mycket av kontakten mellan oss och dig sker via e-post eller mobiltelefon. Se därför till att den informationen alltid är korrekt.

Uttagen till insats

När du har blivit registrerad i resursbasen kan det dröja innan vi kontaktar dig om en insats. Det beror på vilket stöd som MSB:s samarbetsorganisationer är i behov av och om du har den efterfrågade kompetensen.
 
MSB:s HR- handläggare kontaktar dig, vanligtvis via e-post, när vi mottagit en förfrågan som matchar din kompetens. Om du tackar ja till insatsen och blir antagen av samarbetsorganisationen, påbörjas förberedelserna inför insats, såsom visumansökan, hälsoundersökning, vaccinering och anställningsvillkor.
 
Det varierar hur snabbt du behöver inställa dig i insatslandet men du bör kunna åka inom en vecka.
 
Handbok för insatspersonal: före, under och efter internationella insatser
Den här personalhandboken riktar sig till dig som ska åka ut på insats med MSB. Handboken innehåller konkreta råd och svar på frågor krin...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB390
Antal
Ej i lager
 
 

Trainee

MSB har utvecklat ett traineeprogram för individer registrerade i resursbasen. Syftet är att öka antalet tillgänglig personer för internationella insatser inom prioriterade kompetensområden. MSB ger företräde till kandidater i resursbasen som deltagit i introduktionsutbildningen och som har en passande utbildnings- och erfarenhetsbakgrund men saknar internationell fälterfarenhet.
 
MSB ser gärna att kvinnor medverkar i traineeprogrammet, för att därigenom öka andelen kvinnor i resursbasen med erfarenhet från insats. Längden på dessa traineeprogram är åtta – tolv veckor. 

Insatstidens längd

Insatstidens längd beror på uppdraget. En insats pågår vanligtvis från tre månader upp till ett år. Det förekommer även insatser som pågår i flera år. Insatser som är på tio dagar upp till ett par månader finns men är mer sällan förekommande.

Informationsträff

Inför insats ordnar MSB en informationsträff. Vid detta tillfälle får du en mer djupgående information om insatsen och dess uppdragsgivare samt får den personliga utrustning som du behöver under insatsen.
 
Du får även information om landet ifråga samt säkerhets- och genusinformation. MSB:s uppförandekod gås igenom och du får skriva på att du tagit del av informationen. Vid informationsträffen skriver vi kontrakt och ger dig försäkrings- samt ID-kort. Du får övergripande information hur du kan hantera hälsorelaterade frågor och stress under insats.
 
MSB bekostar dina resekostnader samt ersättning under informationsträffen. Erfaren insatspersonal behöver i vissa fall inte komma till MSB för att genomföra informationsträffen, utan denna kan då ske på distans.

Bra att tänka på före insats!

Kom ihåg att kontinuerligt logga in på MyPages för att uppdatera din profil med nya arbetslivs- och utbildningserfarenheter. Se till att vi alltid har korrekta kontaktuppgifter till dig. Att kontaktuppgifterna stämmer är avgörande för om vi ska få tag på dig eller inte.
Du som är registrerad i MSB:s resursbas ska dessutom bifoga följande i MyPages:
  • Passfoto
  • Giltiga passkopior
  • Giltig körkortskopia
  • Diplom från FN:s säkerhetstester

Ovan dokument behöver inte bifogas om du endast registrerat dig på MyPages och ännu inte registrerats i resursbasen.

Publicerad: 2009-09-29 kl. 17:20 | Senast granskad:2016-01-29 kl. 18:16
Kontakt:
Camilla Abelson Camilla.Abelson@msb.se