Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Efter insats

Tipsa om artikeln
Insatstiden är slut och det är dags att återvända hem. Hem till en vardag som kan vara mycket annorlunda mot livet på insats.
Läs mer
Efter hemkomst är det viktigt att reflektera över insatstiden samt ge sig själv tid att komma tillbaka in i vardagen hemma.

Avrapportering efter insats

Efter avslutad insats är det viktigt för MSB att följa upp dina erfarenheter via återkoppling till projektledare samt via den obligatoriska hemkomstenkät som skickas ut till all insatspersonal efter insats. Det är viktigt att du besvarar hemkomstenkäten som syftar till att utvärdera MSB:s insatssupport under insatstiden. Enkäten är anonym och kommer att sändas till dig elektroniskt. MSB kan också anordna särskilda återträffar vid behov. Erfarenheterna fångas upp och förs in i verksamheten som kvalitetshöjande åtgärder.

Performance Evaluation Report - PER

Mot slutet av insatsen ska din närmaste chef göra en skriftlig utvärdering av dina prestationer. MSB har tagit fram en mall för denna utvärdering, som kallas Performance Evaluation Report (PER). Vissa av MSB:s samarbetsorganisationer har sina egna mallar för utvärdering, medan andra väljer att använda MSB:s PER.

Utrustning

När du kommer hem från insats är det ditt ansvar att lämna tillbaka den lånade utrustningen till MSB. All utrustning som du fick med dig ut på insats ska med hem. Det är alltså inte möjligt att exempelvis lämna kvar dator eller MSB-kläder. Om du hanterat utrustningen oaktsamt eller om något saknas kan du bli återbetalningsskyldig.

MyPages

När du kommit hem från insatsen är det viktigt att du uppdaterar din sida på MyPages. Där kan du uppdatera de nya erfarenheter du fått från den insats du just kommit hem från. Dina nya erfarenheter gör dig än mer attraktiv som registrerad i resursbasen. Om du inte är tillgänglig för en ny insats är det viktigt att du registrerar detta på MyPages.

Hälsa efter insats

Det kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande att vara på insats. Därför erbjuder MSB möjlighet till hälsoundersökning efter din hemkomst samt samtal med handläggare för psykosocialt stöd.

Stressreaktioner efter insats

Efter en insats kan det komma efterreaktioner även om inget traumatiskt hänt på insatsen. Reaktioner som kan uppstå efter hemkomst kan vara sömnlöshet, tomhetskänslor och irritation. Om du upplever liknande reaktioner är det viktigt att förstå att dessa stressreaktioner är helt normala.
 
Du får ha tålamod och ge dig själv tid att anpassa dig både fysiskt och mentalt till livet på hemmaplan. Om möjligheten finns kan det vara bra att prata med sina kollegor från insatstiden.
 
Det finns olika sätt som du själv kan ta till för att sänka stressnivån och det är exempelvis genom socialt umgänge, massage och yoga.
Publicerad: 2009-09-29 kl. 17:22 | Senast granskad:2016-01-29 kl. 18:26
Kontakt:
Camilla Abelson Camilla.Abelson@msb.se