Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Att delta i insats

Tipsa om artikeln
MSB söker dig som känner ett starkt engagemang för dina medmänniskor, som vill utveckla och bidra med dina kunskaper till förmån för dem som drabbats av konflikter och katastrofer.
MSB arbetar dagligen med att bemanna insatser runt om i världen och har stor erfarenhet av att samarbeta och ge stöd till andra organisationer som exempelvis FN och EU i katastrof- och konfliktsituationer.

Bakgrund

MSB har regeringens uppdrag att hålla beredskap för internationella bistånds- och katastrofinsatser. Den första insatsen genomfördes 1988 av MSB:s föregångare Räddningsverket.
 
Sedan dess har drygt 4200 personer rekryterats till drygt 700 insatser i mer än 100 länder. De flesta har finansierats av Sida och haft FN som uppdragsgivare. Stödet som MSB ger till organisationer som FN och EU ska syfta till att öka deras möjlighet till fältnärvaro och att effektivt kunna utföra sitt arbete i katastrof- och konfliktsituationer. Insatserna har varit och är mycket varierande men vanligast är att vi stödjer FN-personal med arbetsplatser, bostäder och specialistkompetens.
 
MSB sänder även olika typer av räddningsstyrkor till drabbade områden och stödjer återuppbyggnaden av förstörd infrastruktur.

Att vara insatspersonal

Alla våra insatser är noga anpassade efter en uppdragsbeskrivning som skickas av ett land eller en organisation. För att få delta i MSB:s insatser krävs att du finns registrerad i vår resursbas. MSB:s resursbas består av kvalitetssäkrade personer som besitter en rad olika kompetenser.
 
Det händer även att vi utlyser specifika tjänster då insatsen inte är lika brådskande.  På sidan ”Att ansöka” kan du läsa mer om hur du gör för att söka till resursbasen.
 
Som registrerad i MSB:s resursbas har du möjlighet att ta del av vårt utbildningsutbud och vi ser helst att registrerade i resursbasen minst ska ha genomgått MSB:s introduktionsutbildning innan det är aktuellt med insats. MSB arbetar aktivt med att öka andelen kvinnor både i resursbasen samt vid genomförande av insatser.
 
Att arbeta på insats kan av många ses som en personlig utmaning och det kommer vara en erfarenhet för livet.
 
Handbok för insatspersonal: före, under och efter internationella insatser
Den här personalhandboken riktar sig till dig som ska åka ut på insats med MSB. Handboken innehåller konkreta råd och svar på frågor krin...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB390
Antal
Ej i lager
 
 

MSB:s ansvarsområden

Humanitära insatser - Inom området humanitära insatser stödjer MSB främst FN med materiel och insatspersonal som exempelvis kan upprätta och sköta driften av basläger, vattenreningsanläggningar och komplexa logistiklösningar. MSB kan även erbjuda expertstöd inom ett brett område, bland annat logistik, IT, vatten och sanitet samt miljöområdet.
 
Kapacitetsutveckling – inom detta område kan MSB ge stöd (via FN eller bilateralt) till ett land att höja den egna förmågan att till exempel hantera katastrofsituationer.
 
MSB kan stödja samarbetspartner med bland annat: riskanalys och riskutvärdering, stadsplanering, översvämningsskydd samt program för att göra allmänheten medveten om olika risker.
 
MSB har till exempel genomfört flera utbildningsinsatser inom räddningstjänstområdet.
 
Tidig återuppbyggnad - En raserad infrastruktur begränsar hjälpmöjligheterna och utvecklingen i ett land. Genom att arbeta med att förbättra en skadad infrastruktur återskapas samhälleliga funktioner som är en förutsättning för fortsatt utveckling.
 
För MSB:s insatspersonal har det bland annat rört sig om att bygga tillfälliga broar, vägar, skolor och sjukhus i nära samarbete med myndigheter, organisationer och människor i konflikthärjade områden.
 
Humanitär minhantering – Minhantering benämns internationellt Mine Action, och detta är ett samlingsbegrepp för ett antal olika aktiviteter. Sammantaget handlar de om att reducera det direkta hot som landminor och oexploderad ammunition (OXA) utgör för människor som lever i drabbade länder och områden.
 
Undsätta svenskar i nöd utomlands - En stödstyrka har bildats för att Sverige snabbt ska kunna bistå människor med hemvist i Sverige som drabbas av en allvarlig händelse utomlands. Den ska med kort varsel kunna stödja utlandsmyndigheter och drabbade. Styrkan är flexibel och sätts samman utifrån de behov som finns.
 
Snabba räddningsinsatser (SWIFT) - SWIFT är en räddningsstyrka som kan sättas in med mycket kort varsel. Omedelbart efter en jordbävning, kan MSB sända en styrka som söker av ett drabbat område och räddar överlevande.

Fredsfrämjande insatser för EU, ESFP – Vid insatser av denna typ handlar det om att stödja olika typer av civila fredsfrämjande insatser i kris- eller konfliktdrabbade områden.
 
De fredsfrämjande insatserna kan ha olika uppgifter i ett konfliktområde såsom: stöd till/för uppbyggnad av ett fungerande och demokratisk polisväsende samt övervakning av vapeninsamling och demobilisering av tidigare stridande parter.
 
MSB:s roll är att bidra med supportinsatser till ESFP-missioner, exempelvis administrativt stöd, boende, kontor, transporter, logistik, IT-samband och enskilda experter inom våra kärnområden.
 

Insatstyper

MSB stödjer samarbetsorganisationerna på olika sätt. Ibland i form av enskilda experter, så kallad sekondering, i andra fall med hela team för att exempelvis etablera en base camp. Det kan också röra sig om större personalgrupper för att driva långsiktiga projekt, som att hjälpa myndigheter att förebygga eller hantera katastrofer. 
 
Insats - brobygge.
Publicerad: 2009-09-29 kl. 17:18 | Senast granskad:2017-07-31 kl. 15:53
Kontakt: mypages@msb.se mypages@msb.se