Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Anställningsvillkor

Tipsa om artikeln
MSB har två typer av anställningsavtal för internationella insatser. Vilket avtal som används beror på vilken typ av insats du deltar i. Lön och förmåner under insatsen beror på vilken typ av insats det handlar om, exakta villkor meddelas inför varje insats.

Anställningsavtal

URA-avtal

URA-avtalet (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands) är tillämpningsbart vid de flesta typer av internationella insatser. URA är ett centralt ramavtal med riktlinjer för vad som gäller vid tjänstgöring utomlands.

MSB-avtal

MSB:s lokala avtal om anställningsvillkor vid internationella hjälpinsatser används främst för kortare insatser som rekogniseringsuppdrag, Stödstyrkan, samt sök- och räddningsuppdrag.

Lön

MSB:s löner för insatspersonal ligger mellan 42 000 – 86 000 kr/månad beroende på befattning. Grundlönen baseras bland annat på de krav som ställs gällande arbetslivserfarenhet och utbildningsnivå samt vilket ansvar som ingår i befattningen.
 
Att insatser ofta sker under tuffare levnads- och arbetsförhållanden än normalt och att insatspersonal har företroendearbetstid är andra faktorer som MSB:s grundlöner reflekterar.
Utöver grundlön kan ett lönetillägg tillkomma om den anställde har tidigare internationell erfarenhet som bedöms vara av mycket stor relevans för insatsen.
 
Är du på insats som trainee är din lön 28 500 kr/månad.

Förmåner

MSB erbjuder ett omfattande förmånspaket till insatspersonal på internationella uppdrag, allt från fria hemresor till psykosocialt stöd.
Läs mer om varje förmån nedan.

Boende

Under en insats betalar MSB för boende.

Hemresor

MSB erbjuder semesterhemresor till insatspersonal som är på insats mer än fyra månader.

Semester

Möjligheten att ta ut semester under kontraktsperioden kan dock variera beroende på insatsens karaktär. MSB strävar efter att insatspersonalen i möjligaste mån ska kunna ta ut sina semesterdagar under insatstiden. Personal med rätt till semesterledighet erhåller 30 semesterdagar per år.

Vid kortare insatser är inte semesterledighet möjligt och insatspersonalen erhåller istället semesterersättning.

Personlig utrustning

MSB bistår med nödvändig utrustning anpassad för den insats du arbetar i.

Merkostnadstillägg

Ett skattefritt tillägg som ska täcka de merkostnader som uppstår för bland annat mat och transporter under insatstiden. Beloppet fastställs av Skatteverket och utbetalas olika beroende på avtal.

Traktamente

Traktamente är en ersättning som man som anställd kan få av MSB vid resor i tjänsten. Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, dvs. högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter. Beloppet fastställs av Skatteverket och utbetalas olika beroende på avtal.

Pensionspremie

All insatspersonal omfattas av pensionsförmåner för statlig anställning, reglerade i PA03 genom Statens pensionsverk.

Försäkringar

MSB har ett omfattande försäkringspaket för insatspersonal, bland annat grupplivsförsäkring, personskadeskydd och egendomsförsäkring. Villkoren skiljer sig något åt beroende på vilket kontrakt du är kontrakterad via samt om du omfattas av svensk socialförsäkring.

Medföljande

De allra flesta insatser sker i länder eller regioner dit det inte är lämpligt att ta med medföljande. Vid vissa insatser kan det dock finnas möjlighet att ta med familjen till stationeringsorten och ett antal medföljandeförmåner utgår då. Ett antal kriterier måste vara uppfyllda för att medföljande ska godkännas.

Hälsostöd

MSB bekostar hälsoundersökning för insatspersonal före och efter insats samt en personlig sjukvårdsväska för egenvård och första hjälpen. MSB:s medicinska koordinatorer ger insatsspecifik hälsoinformation och ett underlag för vilka vaccinationer och profylaktiska läkemedel som är nödvändiga för insatsområdet.
 
Om sjukdom eller skada inträffar under insats är medicinsk koordinator tillgänglig för rådgivning. Dessutom finns tillgång till läkarstöd dygnet runt via telefon som kan kopplas fram via TiB.
 

Psykosocialt stöd

MSB har personal för att ge sin insatspersonal psykosocialt stöd före, under och efter insats. Stödet består till exempel av avlastningssamtal under insats och uppföljande samtal efteråt, samt tips om vad man kan göra för att förbereda både sig själv och sin familj på att man ska iväg på insats.
 

Kontakta MSB dygnet runt

Insatspersonal kan vid behov kontakta MSB dygnet runt när de befinner sig på insats. Under kontorstid kontaktas främst projektledaren för den aktuella insatsen. Utanför kontorstid kontaktas Tjänsteman i Beredskap via SOS Alarm.

Utbildning

MSB erbjuder introduktions- och specialiseringskurser samt övningar i egen regi eller i samverkan med andra aktörer. Introduktionskursen är obligatorisk för alla som är registrerade i resursbasen.
 
Vi erbjuder även specialiseringskurser och övningar inom en rad olika kompetensområden. För att ta del av MSB:s utbildnings och övningsverksamhet krävs att du är registrerad i MSB:s resursbas. Under utbildningar erhåller deltagare en lön på 950 kr/dag plus 12% semesterersättning. MSB bekostar även resa, kost och logi. 
 
Mer om utbildning
Publicerad: 2009-11-16 kl. 10:16 | Senast granskad:2016-01-29 kl. 18:04
Kontakt: mypages@msb.se mypages@msb.se