Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Sveriges strategi för oljeskadeskydd

Tipsa om artikeln
Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO) har gemensamt tagit fram en strategi för området oljeskadeskydd. Strategin riktar sig till alla berörda aktörer, oavsett om det är en kommun, ett privat företag, en frivilligorganisation eller en myndighet som har en roll eller ansvar före, under eller efter en händelse med utsläpp av olja till sjöss och på strand.
Kontakt

Sonja Dobo, samordnare
sonja.dobo@msb.se
010-240 54 51

 

Strategin lanserades i juni 2014. Se dokumentation och film från slutseminariet här.
Dokumenten går att ladda som i PDF och finns till höger. Det går även att beställa tryckta exemplar.

Bild: Den nationella processen för oljeskadeskydd består av fem delar: riskbild, strategi, underlagsrapport, handlingsplan och samordning. Arbetet bidrar till fastställda mål och prioriteringar. Samtliga delprocesser utvecklas och förvaltas aktörsgemensamt av NSO.

Lansering av handlingsplan
(maj, 2016)

Nu är den strategiska processen för nationellt oljeskadeskydd komplett. Sista delen i serien är handlingsplanen, som ger berörda aktörer stöd i vilka åtgärder som bör prioriteras för att nå strategins mål. Dokumentet ger en gemensam grund att stå på och ett konkret stöd i aktörernas egna arbete med oljeskadeskydd.

Ett särskilt prioriterat område i handlingsplanen är hur det centrala stödet bör samordnas för att bli tydligare för användarna. En utredning startas upp i närtid som syftar till att ge ökad tydlighet kring roller och ansvar på området.

Ny kunskapsöversikt över framtida riskbild
(maj, 2016)

Parallellt med handlingsplanen lanseras också kunskapsöversikten Riskbild för oljeolyckor till sjöss i Sverige i en ny, uppdaterad version. Uppdateringarna fokuserar främst på ny kunskap om oljetransporter från Ryssland samt ny information som kompletterar riskbilden för Västerhavet och de stora sjöarna. Kunskapsöversikten ligger till grund för det strategiska arbetet men kan även användas som stöd med risk- och sårbarhetsanalyser.

Nationell konferens för oljeskadeskydd

En årlig konferens för området oljeskadeskydd har genomförts årligen sedan 2012 av NSO. Syftet med konferensen är att samla berörda aktörer och experter och går igenom läget, strategier, planer och utmaningar samt delar goda exempel och diskuterar en hållbar väg framåt för området. Sedan 2016 har konferensen roterande värdskap mellan NSO myndigheterna.

Dokumentation från tidigare konferenser och seminarier

2012 (Stockholm)
2013 (Stockholm)
2014 (Stocholm)
2015 (Göteborg 
2016 (Helsingborg)    
2017 (Malmö)
2018 (Stockholm)

HELCOM Balex Delta 2018

2018 var Sverige värd för HELCOMs årliga övning som roterar mellan länderna i Östersjöregionen. Övningen genomfördes den 27 - 29 augusti i Karlskrona med  delfinansiering från EU kommissionen. Projektet leds av Kustbevakningen och pågår till april 2019. MSB deltar i projektet och har bl.a. ansvar för ett internationellt observatörsprogram kopplat till övningen. Ett seminarium genomfördes i samband med övningen.

Läs mer om Balex Delta 2018 och se dokumentation från observatörsseminariet

Rapport HELCOM Balex Delta 2018

Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd

Sjöfartsverket (extern webbplats)

Transportstyrelsen (extern webbplats)

Kustbevakningen (extern webbplats)

Länsstyrelserna (extern webbplats)

Havs- och vattenmyndigheten (extern webbplats)

Sveriges kommuner och landsting, SKL (extern webbplats)

Naturvårdsverket (extern länk)

samt Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB

Publicerad: 2009-11-13 kl. 13:31 | Senast granskad:2019-04-08 kl. 11:08
Kontakt:
Nyheter CBRNE

Balex Delta 2018 projektets avslutningskonferens 9-10 april

2019-03-13 kl. 13:33
Välkommen på Balex Delta 2018 projektets avslutningskonferens med ”Lessons identified” från den stora oljeskyddsövningen i Karlskrona i augusti 2018. Balex är HELCOMs gemensamma övningsserie för oljebekämpning i Östersjöregionen och övningen roterar årligen mellan länderna. 2018 var Sverige värd för övningen som genomfördes som ett EU projekt under Kustbevakningens ledning. 2018-års övning skilde sig på många sätt från tidigare övningar och har genererat många värdefulla lärdomar. Konferensspråket är engelska

Populärt aktörsgemensamt CBRNE-möte ger förståelse och nätverk

2019-02-21 kl. 20:59
Årets första CBRNE-möte hölls den 23-24 januari i Stockholm med ett hundratal deltagare från såväl forskning och näringsliv som myndigheter och operativa aktörer i hela Sverige. Vid januari-mötet presenterade MSB information om hur arbetet inom civilt försvar och totalförsvar kopplas till CBRNE-frågorna och dess beredskapsplanering, samt om åtgärdsplanen från EU som rör området CBRN-Security (Action Plan to enhance preparedness against chemical, biological, radiological and nuclear security risks). Utöver det presenterades resultat från ett antal 2:4-projekt och Havs- och Vattenmyndigheten gav en presentation om miljöeffekter av dumpade kemiska stridsmedel.

Nationell konferens för oljeskadeskydd 2018 – dokumentation tillgänglig

2019-01-08 kl. 22:01
Årets konferens genomfördes den 21-22 november i Stockholm.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 


Sveriges strategi för oljeskadeskydd
Antal
 

Sveriges strategi för oljeskadeskydd - underlagsrapport
Antal
Ej i lager
 
 

Sveriges strategi för oljeskadeskydd - handlingsplan
Antal