Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Prioriterade områden

Tipsa om artikeln
I arbetet med CBRNE-strategin identifierades ett behov av att ta fram områden som det krävs särskilda satsningar för. Detta har resulterat i nio så kallade prioriterade områden, som bedöms vara särskilt allvarliga och viktiga att utveckla under kommande år. Aktörerna bör därför genomföra ytterligare åtgärder och öka resurserna inom dessa nio områden.

Katastrofmedicin
Utbildad sjukvårdspersonal med tillgång till rätt skyddsutrustning är avgörande för hur framgångsrikt sjukvården kommer att kunna omhänderta patienter vid en CBRNE-händelse. Kompetensen inom det katastrofmedicinska området behöver kvalitetssäkras.

Bedömning av skyddsnivå
Det saknas en gemensam metodik för att bedöma vilken skyddsnivå som olika situationer kräver. Vid flera olika typer av händelser och övningsscenarier har det framkommit att olika aktörer gör olika bedömningar vilket försvårar ett framgångsrikt hanterande av en händelse, i vissa fall råder det även brist på skyddsutrustning.

Samverkan
Samverkan kan brista på alla nivåer speciellt när det gäller sällanhändelser och händelser där aktörer som normalt inte arbetar tillsammans ska samverka.

Krav på operativ CBRNE-förmåga
Avsaknad av en gemensam syn på de grundkrav som ska gälla för operativ förmåga inom CBRNE-området skapar osäkerhet hos aktörer och kan vara orsak till att förmåga saknas och/eller att en insats inte genomförs optimalt.

"Det kända okända"
Vi förbereder oss inte för osannolika CBRNE-händelser vilket ökar risken att vi ska bli överrumplade och att hanterandet av en händelse blir mindre framgångsrikt.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) och utomhusalarmering
För att säkerställa att viktiga budskap förstås, t.ex. vid olyckor med farligt gods eller i Seveso-anläggningar, är det viktigt att allmänheten har kunskap om VMA och utomhusalarmering.

Analys av mikroorganismer
Det finns brister när det gäller förmåga att analysera mikroorganismer. Laboratorieresurserna är inte tillräckliga, vanliga avtalslaboratorier saknar metoder för vissa organismer och i tecknade avtal inkluderas ofta inte behovet av snabba analyser vid akuta lägen.

Gränskontroll av farliga ämnen
Förmågan att kontrollera farliga ämnen vid Sveriges gränser bör förbättras, för att minska risken för avsiktlig och oavsiktlig införsel. Behovet gäller särskilt radioaktiva ämnen, sprängämnen och andra explosiva varor.

Experter och nyckelfunktioner
Inom flera områden bedöms tillgången på experter och nyckelpersoner inte vara tillräcklig för att kunna hantera en samhällsstörning kopplat till CBRNE-ämnen. Bristen på experter och nyckelpersoner påverkar också det förebyggande arbetet t.ex. vid samverkan och planering.

Publicerad: 2017-10-06 kl. 12:36
Kontakt:
Mirja Lenz Torbjörnsson Mirja.LenzTorbjornsson@msb.se
Ingrid Persson Ingrid.Persson@msb.se
Nyheter CBRNE

Aktörsgemensamt CBRNE-möte i januari

2017-12-21 kl. 10:17
Kom ihåg att anmäla dig till aktörsgemensamt CBRNE-möte i Stockholm 24–25 januari. Mötet riktar sig till alla som arbetar med frågor inom området CBRNE (farliga ämnen), från lokal till central nivå, och där alla har ett gemensamt ansvar för innehållet. Sista anmälningsdag är 10 januari.

Välkommen till 2017 års nationella konferens för oljeskadeskydd

2017-10-10 kl. 12:11
NSO (Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd) samlar aktörerna till årlig konferens för svensk oljeskadeskydd.

Aktörsgemensamt CBRNE-möte 23 augusti

2017-08-29 kl. 13:25
Årets sista aktörsgemensamma CBRNE-möte ägde rum 23 augusti.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14