Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Aktörsgemensam CBRNE-strategi

Tipsa om artikeln
Området CBRNE, eller farliga ämnen som det också benämns, omfattar flera olika verksamheter, ställer krav på många olika kompetenser och berör alla nivåer i samhället.

Varför en strategi?

Det stora antalet aktörer inom området ställer omfattande krav på samverkan inom och över områdesgränser och mellan lokal, regional och nationell nivå. Det är bland annat för att underlätta de omfattande samarbetsbehoven inom området som denna strategi tagits fram.

Hur ska strategin användas?

Alla aktörer som är verksamma inom och berörda av området ska kunna använda strategin som grund för gemensam planering och samverkan samt för att identifiera hur de kan bidra till ett samlat svenskt CBRNE-arbete på alla nivåer; från lokal till internationell nivå.

Mål och delmål

Strategin innehåller fyra mål.
Mål 1 – Samverkan och samordning
Mål 2 – Hot och risker
Mål 3 – Skapa förmåga
Mål 4 – Styrinstrument
Varje mål innehåller också delmål för aktörer på olika nivåer, samt vägledning som beskriver hur aktörerna kan arbeta och vilka verktyg som kan användas för att nå målen.

Prioriterade områden

Inom ramen för strategiarbetet har prioriterade områden, det vill säga viktiga utvecklingsområden, identifierats. De prioriterade områdena hittar du i bilaga 1 i strategin. Alla aktörer har ett ansvar att verka för att arbete bedrivs inom de olika prioriterade områdena.

Årsrapport CBRNE-strategin

Årlig rapport om genomförda aktiviteter inom CBRNE-strategins område. Alla aktörer är välkomna att bidra med information till årsrapporten.

Material om strategin

NY! Film om Aktörsgemensam CBRNE-strategi (länk till ny sida)

Aktörsgemensam CBRNE-strategi (länk till ny sida)

Power point-presentation om Aktörsgemensam CBRNE-strategi

Power point-presentation om prioriterade områden

Faktablad om CBRNE-strategin

Publicerad: 2014-01-30 kl. 13:44 | Senast granskad:2018-04-29 kl. 09:03
Kontakt:
Mirja Lenz Torbjörnsson Mirja.LenzTorbjornsson@msb.se
Ingrid Persson Ingrid.Persson@msb.se
Nyheter CBRNE

Balex Delta 2018 projektets avslutningskonferens 9-10 april

2019-03-13 kl. 13:33
Välkommen på Balex Delta 2018 projektets avslutningskonferens med ”Lessons identified” från den stora oljeskyddsövningen i Karlskrona i augusti 2018. Balex är HELCOMs gemensamma övningsserie för oljebekämpning i Östersjöregionen och övningen roterar årligen mellan länderna. 2018 var Sverige värd för övningen som genomfördes som ett EU projekt under Kustbevakningens ledning. 2018-års övning skilde sig på många sätt från tidigare övningar och har genererat många värdefulla lärdomar. Konferensspråket är engelska

Populärt aktörsgemensamt CBRNE-möte ger förståelse och nätverk

2019-02-21 kl. 20:59
Årets första CBRNE-möte hölls den 23-24 januari i Stockholm med ett hundratal deltagare från såväl forskning och näringsliv som myndigheter och operativa aktörer i hela Sverige. Vid januari-mötet presenterade MSB information om hur arbetet inom civilt försvar och totalförsvar kopplas till CBRNE-frågorna och dess beredskapsplanering, samt om åtgärdsplanen från EU som rör området CBRN-Security (Action Plan to enhance preparedness against chemical, biological, radiological and nuclear security risks). Utöver det presenterades resultat från ett antal 2:4-projekt och Havs- och Vattenmyndigheten gav en presentation om miljöeffekter av dumpade kemiska stridsmedel.

Nationell konferens för oljeskadeskydd 2018 – dokumentation tillgänglig

2019-01-08 kl. 22:01
Årets konferens genomfördes den 21-22 november i Stockholm.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14