Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Beredskap för radiologiska och nukleära händelser

Tipsa om artikeln
En arbetsgrupp har tagit fram en inriktningsrapport för den svenska beredskapen för nukleära och radiologiska nödsituationer. Syftet var att ge regering, riksdag och myndigheter ett faktaunderlag för sina övergripande ställningstaganden om vilka mål som ska gälla för den svenska beredskapen.
Ansvariga myndigheter fick på så sätt ett gemensamt underlag för att fortsätta arbeta med utveckling av beredskapen.

De myndigheter som deltar i utvecklingsarbetet i form av olika projekt är:
 • Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM),
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),
 • Rikspolisstyrelsen (RPS),
 • Socialstyrelsen (SoS),
 • Statens jordbruksverk (SJV),
 • Statens livsmedelsverk (SLV),
 • Länsstyrelserna i Halland, Kalmar, Skåne, Uppsala och Västerbotten,
 • Sveriges Radio (SR),
 • Teracom,
 • Kustbevakningen (KBV),
 • Tullverket,
 • Arbetsmiljöverket,
 • Transportstyrelsen.
Publicerad: 2017-05-17 kl. 15:30 | Senast granskad:2017-05-18 kl. 15:29
Kontakt:
Niklas Andrén Niklas.Andren@msb.se
Nyheter CBRNE

Balex Delta 2018 projektets avslutningskonferens 9-10 april

2019-03-13 kl. 13:33
Välkommen på Balex Delta 2018 projektets avslutningskonferens med ”Lessons identified” från den stora oljeskyddsövningen i Karlskrona i augusti 2018. Balex är HELCOMs gemensamma övningsserie för oljebekämpning i Östersjöregionen och övningen roterar årligen mellan länderna. 2018 var Sverige värd för övningen som genomfördes som ett EU projekt under Kustbevakningens ledning. 2018-års övning skilde sig på många sätt från tidigare övningar och har genererat många värdefulla lärdomar. Konferensspråket är engelska

Populärt aktörsgemensamt CBRNE-möte ger förståelse och nätverk

2019-02-21 kl. 20:59
Årets första CBRNE-möte hölls den 23-24 januari i Stockholm med ett hundratal deltagare från såväl forskning och näringsliv som myndigheter och operativa aktörer i hela Sverige. Vid januari-mötet presenterade MSB information om hur arbetet inom civilt försvar och totalförsvar kopplas till CBRNE-frågorna och dess beredskapsplanering, samt om åtgärdsplanen från EU som rör området CBRN-Security (Action Plan to enhance preparedness against chemical, biological, radiological and nuclear security risks). Utöver det presenterades resultat från ett antal 2:4-projekt och Havs- och Vattenmyndigheten gav en presentation om miljöeffekter av dumpade kemiska stridsmedel.

Nationell konferens för oljeskadeskydd 2018 – dokumentation tillgänglig

2019-01-08 kl. 22:01
Årets konferens genomfördes den 21-22 november i Stockholm.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14